ISO Актуализации | NQA

ISO стандартите се преработват и допълват редовно за да се гарантира че те са подходящи за целта и продължават да са в съответствие с нуждите на заинтересованите страни – разберете за съществените промени на ISO стандартите за системи за управление. 

Анекс SL

Анекс SL

Анекс SL е стандарт, който определя новата структура на високо ниво за всички ISO стандарти за системи за управление.

Повече
ISO 9001:2015 се публикува!

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 беше публикуван през септември 2015. Стандартът включва значителни промени, обяснени тук.

Повече
ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

Най-новата версия на международния стандарт за системи за управление на околната среда беше публикувана.

Повече
ISO 45001:2018

ISO 45001:2018

ISO 45001, който ще замести OHSAS 18001, беше публивкуван на 12 март 2018 г.

Повече
IATF 16949:2016

IATF 16949:2016

В ISO/TS 16949 бяха направени значителни промени и на 01 Октомври 2016г. беше публикувано Първото Издание на IATF 16949.

Повече
IATF Rules 5th Edition Highlights

IATF Rules 5th Edition Highlights

The IATF released ‘The Rules for Achieving and Maintaining IATF Recognition - 5th Edition’ in November 2016.

Повече
ISO 13485:2016 New Medical Devices Standard

ISO 13485:2016

ISO 13485:2016 Стандарт за системи за управление на качеството за проектирането и производството на медицински изделия беше публикуван на 01 Март 2016г.

Повече

Кратко представяне на NQA:

  • над 28 години опит
  • издадени 36 000 сертификати
  • клиенти в 70 страни
  • най-големият сертифициращ орган за автомобилния IATF 16949 в Китай
  • първа получена UKAS акредитация за ISO 50001 –Управление на енергийната ефективност
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ