AS6081

Предназначен за дистрибутори, за предотвратяване на фалшифицирането на електронни части.

Какво е AS6081?

Тези стандарти са създадени в отговор на значителен и увеличен обем на подправени електронни части от веригата за доставки в аеро-космическите индустрия, които представляват сериозна опасност за производителността, надеждността и безопасността.

AS6081 е за дистрибутори и е създаден, за да осигури общи изисквания, практики и методи за намаляване на рисковете от закупуване и доставка на подправени електронни части.

Стандартизиране на изискванията, практиките и методите, свързани с управлението на доставчика, доставката, инспекцията, тестването / оценката, както и стратегиите за реагиране при откриване на съмнителни или потвърдени измамни / фалшиви електронни части. AS6081 е предназначен за дистрибутори и изисква системата за качество да отговаря на изискванията на международно признат стандарт като ISO 9001:2015, AS9100 или AS9120.

Ви помага

 • Борба с фалшифицирането на електронни части
 • Поддържане на протокол за избягване на фалшификати
 • Откриване, смекчаване и разпореждане с фалшиви електронни части
 • Намаляване на рисковете при поръчките и доставките 
 • Стандартизиране на изисквания, практики и методи
 • Управление на доставчици и обществени поръчки

Benefits of Aerospace Certification

Глобално признание като реномиран доставчик

Сертифицирането е признато и прието в цялата верига на доставки на космическата индустрия като референтен показател за индустрията.

Access to large OEM’s

All companies registered to an Aerospace standard are listed in the OASIS database.

Подобрени взаимоотношения със заинтересованите страни

Подобрете възприятието за добри взаимоотношения във Вашата организация с персонал, клиенти и доставчици.

Удовлетвореност на клиента

Предоставяйте продукти, които постоянно отговарят на изискванията на клиентите.

Повече бизнес възможности

Спецификациите за поръчки често изискват сертифициране на системата за управление в организацията като условие за доставка, така че сертификацията отваря много нови възможности.

Намалени оперативни разходи

Постоянното усъвършенстване на процесите и резултантната оперативна ефективност означават спестени финансови средства.

Доказани бизнес ползи

Независимата проверка срещу световно признат промишлен стандарт говори за обеми.

ТРИ СТЪПКИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ

 1. Стъпка 1

  Заявление за регистрация се прави чрез попълване на форма Заявка за оферта за избрания от Вас стандарт – тези форми могат да бъдат намерени на уеб-страницата за всеки стандарт. Тази форма ще даде информация за Вашата организация и ние ще можем точно да определим обхвата на сертификация и продължителността на одитиране.

 2. Стъпка 2

  Одитирането се извършва от NQA по специфичните изисквания на избрания от Вас стандарт. То се състои от две задължителни посещения за първоначален сертификационен одит (обяснено по-долу).  Моля имайте в предвид, че Вие трябва да бъдете в състояние да докажете, че Вашата система за управление е напълно действаща от минимум три месеца и е била обект на пълен цикъл на вътрешни одити.

 3. Стъпка 3

  Сертификати се издават от NQA при успешно приключване на етап 2 на оценяването. Сертификацията се поддържа чрез програма от годишни контролни одити и ре-сертификационен одит през третата година.

Готови ли сте да започваме?

Ще ви дадем ясна представа за разходите за придобиване и поддържане на сертификация.
Свържете се с нас: +359 884 517 090