Client Area - Често задавани въпроси | NQA

Какво включва офертата - информация за тригодишния цикъл?

Заявката за оферта дава информация за продължителността на одита и разходите за сертифициране през тригодишния цикъл - включва първоначалния сертификационен одит, който се състои от две задължителни посещения (етап 1 и етап 2), контролните одити през следващите две години, както и ре-сертификационния одит, който е за подновяване валидността на сертификата и с който се приключва тригодишния сертификационен цикъл и се започва с нов.

ЗА КОЛКО ВРЕМЕ СЕ СКЛЮЧВА ЕДИН ДОГОВОР?  

Въпреки, че ние Ви оферираме за тригодишен сертификационен цикъл, Вие можете да прекратите Вашето сертификационно споразумение на всеки етап, който пожелаете, въпреки че ние предпочитаме да не правите това.

ЗАЩО ЗАЯВКАТА ЗА ОФЕРТА ИЗИСКВА ТОЛКОВА МНОГО ИНФОРМАЦИЯ?

Заявката за оферта не включва само информация за размера на Вашата организация, брой служители и брой площадки, но и за обхвата на дейности, извършвани във Вашата организация, и рискови фактори, които зависят от стандарта, по който искате да се сертифицирате, т.е. рискове за околната среда или здравето и безопасността.
 
Заявката за оферта е предназначена да ни даде възможно най-много информация, за да гарантираме, че офертата е възможно най-точна. Ние можем да попълним заявката за оферта заедно с Вас по телефона, ако не искате да я попълвате сами и след това ще Ви изпратим копие от финалния вариант на формата. Може да се свържете с нас на някой от следните телефони: +359 2 437 374 2+359 2 450 709 0+359 884 517 090.

РАЗХОДИ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ – КОГА ТРЯБВА ДА ПЛАТЯ И КОЛКО?

В офертата са посочене разходите за всеки етап от сертификационния цикъл. При подаване на заявка ще платите такса за Етап 1. След това NQA ще издаде фактура за Етап 2. Плащането трябва да бъде извършено в рамките на 30 дни от датата на издаване на фактурата, както и преди извършването на одита.

Контролните одити се фактурират на годишна база.

КОЛКО ДЪЛГО ЩЕ ЧАКАМ, за да получа ОФЕРТА? 

При получаване на попълнена заявка за оферта, NQA ще Ви изпрати финалната оферта в рамките на един работен ден.

В КАКВИ СРОКОВЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА провеждаНЕТО НА одит?

Времето за провеждане на Етап 1 е приблизително 6-8 седмици след датата на подаване на заявката за оферта. Това време е приблизително, защото ще бъде съобразено със стандартите, за които искате да се сертифицирате.

ВИЕ ЩЕ НИ ПОМОГНЕТЕ ЛИ СЪС СЕРТИФИЦИРАНЕТО?

Важно е напълно да разбирате системата за управление, която прилагате и въпреки, че NQA не може да Ви предостави консултантски услуги, ние можем да Ви съдействаме по всяко време, за да се подготвите за одита, чрез широка гама от курсове и обучения, за да получите необходимите умения за прилагане на изискванията на стандарта. Информация за обученията, които се предлагат на английски език, може да намерите тук
За повече информация за провеждане на обучения на български език може да се свържете с нас на някой от посочените телефони: +359 2 437 374 2+359 2 450 709 0+359 884 517 090.
 
NQA предлага и извършването на Гап Анализ, за да може да се провери дали има различия между Вашата настояща система за управление и изискванията на ISO стандарта. Това ще Ви помогне да разберете какво се изисква да бъде направено и какви са сроковете за прилагането/внедряването на избраната от Вас система за управление. Накрая, по време на одита, одиторът ще Ви съдейства за идентифициране на зони за подобрение (ако са налични такива), основавайки се на неговите/нейните знания за Вашата индустрия и на практиките, придобити от одитиране на организации с дейност, подобна на Вашата.

ПРЕДЛАГАТЕ ЛИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ?

Като сертификационен орган, акредитиран от UKAS, ние трябва да останем безпристрастни към Вашата организация преди извършването на одит, за да се избегне конфликт на интереси. Все пак разбираме, че понякога може да имате нужда от допълнителна гаранция, че сте подготвени за одита. Затова NQA има сключени партньорства с редица опитни консултанти, за да може да Ви съдействат за тази част от процеса. За повече информация може да се свържете с нас на някой от посочените телефони.

КАКВИ СА СЛЕДВАЩИТЕ СТЪПКИ?

След като вече сте попълнили заявката за оферта, ние ще Ви изпратим официална оферта. Ако Вие сте съгласни с условията просто трябва да подпишете офертата и да я върнете към нас. Докато ние обработваме Вашата заявка, Вие ще получите фактура за Етап 1 и ще трябва да заплатите таската преди извършването на одита. Също така, докато заявката Ви се обработва, ние ще се свържем с Вас, за да съгласуваме подходяща дата за провеждане на Етап 1.
 
Процесът за провеждане на Етап 1 и Етап 2 е по-подробно обяснен тук. След успешно приключване на Етап 2 ще бъде издаден сертификат, който ще се поддържа чрез програма за годишни контролни одити и ре-сертификационен одит през третата година от сертификационния цикъл.

Лесно ли е извършването на ТРАНСФЕР на съществуващ СЕРТИФИКАт?

Трансферането на акредитиран сертификат става лесно. Ще трябва да предоставите копие от настоящия си валиден сертификат, доклади от проведени одити през последните 3 години и попълнена заявка за оферта, за да стартираме процеса и да Ви изпратим оферта. След това ще бъде извършен преглед на документите на Вашата система за управление и трансферирането на сертификата ще бъде безплатно!
 
При успешен трансфер ние ще издадем NQA сертификат, който ще бъде със същата валидност, както предишния и ще гарантираме, че контролният/ре-сертификационният одит ще бъдат извършени по планирания ред, спрямо досегашния Ви сертификационен цикъл.

ГОВОРЕТЕ С НЯКОГО ДНЕС!

или ни се обадете на телефон
+359 2 437 374 2
за техническа помощ или съвет.