Насоки за преход за NQA клиенти | NQA

ISO 9001 и ISO 14001 претърпяха основни промени и новите версии на стандартите, ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, бяха публикувани през септември 2015г. Серията от стандарти AS91XX:2016 (AS9100, AS9120 и AS9110) също претърпя големи промени през 2016г.

РАЗРАБОТИЛИ СМЕ НАСОКИ И ПЛАН ЗА ПРЕХОД КЪМ НОВИТЕ ВЕРСИИ НА СТАНДАРТИТЕ:

Промените в новите версии на стандартите са значителни и изискват задълбочена оценка на Вашите съществуващи системи за управление, за да се установи степента на съответствие с новия риск-базиран подход, описан подробно в ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Нашата цел е да Ви предоставим насоки и инструменти за извършването на възможно най-плавен и икономичен преход.


Тези насоки дават информация за:

  • Промените
  • Основни насоки за прехода
  • Варианти и възможности за преход
  • Процеса на преход и помощни средства за него

Организации, сертифицирани по ISO 9001:2008 и/или ISO 14001:2004 имат две години, за да направят преход към новата версия на стандартите, като се вземе в предвид, че валидността на съществуващите им сертификати е до или преди 14 септември 2018г.

Както при всеки преход е важно да отделите време, за да се запознаете с основните промени. Не се колебайте да се свържете с NQA, ако имате някакви въпроси, свързани със стандартите и/или процеса на преход.

основен принос за промените има анекс SL

С течение на времето, ISO са публикували много стандарти за системата за управление на на качеството, околната среда, енергетиката и информационната сигурност. Въпреки, че те всички имат общи елементи, ISO стандартите за системи за управление често имат различни структури и характеристики. Това води до предизвикателства по време на изпълнението, по-специално при интегрираните системи за управление.
 
През април 2012г. Международната организация по стандартизация (ISO) публикува Анекс SL (преди ISO Ръководство 83) като консолидиранo ISO допълнение на ISO/IEC Директивите. Въвеждането на Анекс SL осигурява съгласуваност между бъдещи и ревизирани стандарти за управление на системи и прави много по-лесно интегрираното използване на тези стандарти. Също така Анекс SL прави стандартите по-лесни за четене, разбиране и изпълнение на изискванията им.