Home РЕСУРСИ Събития

ОДИТ НА СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ИЗИСКВАНИЯТА НА GDPR – РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679

23 април 2019

ОДИТ НА СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ИЗИСКВАНИЯТА НА GDPR – РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/67

Двудневен интензивен курс за одитори, покриващ внедряването и одитирането на интегрирани системи за защита на личните данни съобразно изискванията на GDPR, ISO/IEC 27001 и ISO/IEC DIS 27552, и приложимите изисквания за одит и сертификация на ISO/IEC 17065, 17067 и ISO/17021

Курсът приключва с изпит и успешно преминалите получават сертификат за вътрешни одитори на системи за защита на личните данни по изискванията на GDPR, ISO/IEC 27001 и ISO/IEC DIS 27552 от NQA Academy и European Risk Policy Institute.

Преподавател: Иван Савов
Председател Европейски Институт за Риск Политика

erpi.be/product/gdpr2016-679/