Home РЕСУРСИ Събития

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Интегриран курс за вътрешни одитори

04 април 2019
NQA ACADEMY организира курс за вътрешни одитори на интегрирани системи за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

Дати: 22-23 април 2019 г. 
Времетраене: 09:30 ч. - 17:00 ч.


Този курс има за цел да отговори на изискванията за интегриране на система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, съгласно изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 И ISO 45001:2018.


ЦЕЛИ НА КУРСА
1. Да обясни целта, структурата и методите на ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
2. Да разясни как се разработва, поддържа и непрекъснато подобрява система за управление.
3. Да се опишат принципите, процесите и техниките, които се използват при оценка и управление на риска спрямо качество, околна среда и ЗБР.
4. Демонстриране на ползите от интегрирана система за управление
5. Преглед на основните законодателни изисквания, които са свързани с дейностите и услугите на Вашата организация. 
6. Определяне подхода на процесния модел към управлението на качеството
7. Как интегрираната система за управление ще се отрази на цялостната дейност на Вашата организация (продажби, маркетинг, производство и т.н.)
8. Да подготви делегатите за успешно планиране, подготовка, провеждане и докладване на вътрешен одит.
9. Планиране, подготовка, изпълнение и докладване на за вътрешен одит, като използвате цикъла на Деминг /Планиране – Изпълнение – Проверка – Действие/
10. Да представи отговорностите на вътрешния одитор и ролята му в процеса на поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление


ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ КУРСЪТ:
a) Мениджъри и служители със специфични отговорности за внедряване и поддържане на интегрирана система за управление на качеството, околната среда и ЗБР. 
b) Мениджъри и членове на екипа, които са ангажирани с планиране, изпълнение и докладване на вътрешни одити на системи за управление. Това може да се отнася както за съответствие със системата, рискове на площадката и оценка на отговорността.
c) Лица, които са отговорни за развитие на бизнеса и подобрение на резултатите в организацията чрез интегрирането на система за управление. 
d) Лица, които са ангажирани с разработването, внедряването, поддържането и усъвършенстването на интегрирани системи за управление, в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

Курсът ще се проведе дистанционно, интерактивно, с платформата ZOOM (www.zoom.com). ZOOM agent може да се свали безплатно за MAC и WINDOWS. Делегатите трябва да разполагат с компютър/лаптоп с камера и микрофон и интернет.

За повече информация:
еmail: academy@nqa.bg
тел. 02 450 70 90