Home РЕСУРСИ Събития

НОВАТА ГЛОБАЛНА БАЗА ДАННИ НА IAF CERTSEARCH НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ФИРМИ

11 март 2019

Новата глобална база данни на IAF CertSearch на сертифицираните фирми:

Глобалната верига на доверие в акредитацията и сертификацията

Работна конференция на 28 март, 2019 в Резиденция Бояна, София, България

 

С отключването на глобалната база данни на IAF, светът ще се освободи от фалшиви и неакредитирани сертификати, използвани основно от фирми измамници, които печелят търгове и изпълняват дейности, без да гарантират качеството на работата си. С повече от 1.5 милиона регистирани акредитирани сертификати, актуализирани на живо, всеки възложител ще може да проверява валидността на сертификатите на фирмите, кандидатстващи по търгове и обществени поръчки. За да се обучите как да ползвате IAF CertSearch, заповядайте на организираната от нас работна конференция на 28 март в Резиденция Бояна.

За повече информация и регистрация https://lnkd.in/eKThGcp