Home РЕСУРСИ Събития

ISO 45001:2018 Курс за вътрешни одитори

01 октомври 2020
NQA ACADEMY организира преходен курс за вътрешни одитори на системи за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 45001:2018.

Дата: 16 април 2019 г. 
Времетраене: 09:30 ч. - 17:00 ч.
 
NQA ACADEMY организира курс за вътрешни одитори на системи за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 45001:2018.

Участието в него е важна стъпка за да разберете как да управлявате условията, процесите и изискванията за здраве и безопасност в една организация. Курсът е насочен предимно към експерти, които са преминали обучение по стандарта OHSAS 18001:2007 и предстои да се преквалифицират като вътрешни одитори по ISO 45001:2018. Осигурява много по-задълбочен подход спрямо промените в новата версия на стандарта и има за цел да представи практически подход към методологията на СУЗБР за постигане на съответствие между условията за ЗБР в организацията и изискванията на ISO 45001:2018.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ:
a) Мениджъри и служители със специфични отговорности за внедряване и поддържане на интегрирана система за управление на качеството, околната среда и ЗБР.
b) Мениджъри и членове на екипа, които са ангажирани с планиране, изпълнение и докладване на вътрешни одити на системи за управление. Това може да се отнася както за съответствие със системата, рискове на площадката и оценка на отговорността.
c) Лица, които са отговорни за развитие на бизнеса и подобрение на резултатите в организацията чрез интегрирането на система за управление.
d) Лица, които са ангажирани с разработването, внедряването, поддържането и усъвършенстването на  системи за управление на ЗБР, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 45001:2018.
e) Консултанти, които разработват системи за управление на ЗБР базирани на ISO 45001:2018

Курсът ще се проведе дистанционно, интерактивно, с платформата ZOOM (www.zoom.com). ZOOM agent може да се свали безплатно за MAC и WINDOWS. Делегатите трябва да разполагат с компютър/лаптоп с камера и микрофон и интернет.

За повече информация:
еmail: academy@nqa.bg
тел. 02 450 70 90