NQA НОВИНИ: СТЪПКА ПО БЛИЗО – ФИНАЛНАТА ВЕРСИЯ НА ISO 45001 Е ВЕЧЕ ТУК | NQA

30 ноември 2017

През март 2013г. стартира първоначалното предложение за ISO базираният стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа. Очакваната крайна дата на публикуване е през март 2018г.

Експертите по здраве и безопасност и организациите по цял свят с нетърпение очакват публикуването на окончателната версия на стандарта ISO 45001 (Международен стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа). Крайният етап на одобрение вече е на лице и стандартът се очаква да бъде публикуван през март 2018г.

Гласуването за финалната версия на стандарта ISO 45001 стартира на 30 ноември 2017г. и приключва на 25 януари 2018г.

ISO 45001 ще замени OHSAS 18001, а организациите, които понастоящем са сертифицирани по OHSAS 18001, се очаква да имат тригодишен период, през който да направят прехода към ISO 45001. Новият стандарт е предназначен да бъде приложим към всяка организация, независимо от размера, вида и естеството. Всички негови изисквания ще може да бъдат интегрирани в собствени бизнес процеси на управление.

Новият стандарт е разработен, за да помогне на организациите да постигнат следните резултати:

  • Определяне на опасностите на работното място и осъществяване на ефективен превантивен контрол
  • Предотвратяване на наранявания и на лошо здравословно състояние сред работната сила
  • Намаляване на инцидентите, кето е свързано с изгубено време - следователно спестяване на разходи
  • Оценка на съответствието със законовите изисквания
  • Подобряване на културата по безопасност
  • Определяне на областите за изискванията за обучение и компетентност
  • Подобряване на производителността
  • Подпомагане на процесите на предварителна квалификация от клиентите на съответната организация
  • Насърчаване на корпоративната отговорност


Не забравяйте - както при всички системи за управление, не става въпрос само за спазването на отделните клаузи, а за това как тези изисквания са свързани помежду си и как действат като съвкупност, за да се осигури ефективна система, например:

Имайки всички необходими части за един двигател, не означава, че той ще работи. За да може това да се случи, то частите трябва да бъдат сглобени и да се зареди с гориво.

ПОЛЕЗНИ НАСОКИ

Кликнете тук, за да получите повече информация, свързана с ISO 45001 – какви са промените и какво да очаквате. Също може да гледате тук безплатният ни предварително записан уебинар с Terry Fisher - главния одитор на NQA за здравето и безопасността при работа.

Нуждаете се от оферта?


Попълнете този кратък формуляр
и ние ще се свържем с Вас!

или ни се обадете:
+359 2 437 374 2