Стандарт за преминаване на гласуване по ISO 45001 | NQA

08 август 2017

ISO 45001, новият международен стандарт, който ще замени OHSAS 18001 за здравословни и безопасни условия на труд, вече е преминал международната фаза на гласуване.
 
Налично е потвърждение от ISO, че след международното гласуване е одобрен DIS 2 (втори драфт на международния стандарт) на ISO 45001, което означава, че стандартът вече може да премине към FDIS (финален драфт на международния стандарт) или публикуването му. Това означава, че дълго чаканият стандарт ISO 45001 ще бъде публикуван в периода между ноември 2017 г. и март 2018 г.
 
Следващите етапи на стандарта ще бъдат разгледани от комисията по разработване ISO 45001 през септември, за да обсъдят всички коментари и обратна връзка, както и да се споразумеят за пътя на публикуване на стандарта. Вероятно ще бъде обявен и график, за да могат организациите и сертифициращите органи да бъдат възможно най-добре подготвени за периода на миграция. Има вероятност миграционният период между OHSAS 18001 и ISO 45001 да продължи 3 години (както при преходите към ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015).
                                                                                            
Това ще позволи на клиентите да преминат плавно към ISO 45001, докато съобразената с Анекс SL структура на новия международен стандарт ще облекчи интегрирането му при клиенти с вече съществуващите системи за управление, като спестява едновременно време и пари.
 
Имаме ангажимента да Ви информираме при наличие на развитие и повече информация. 
 
За да разберете повече за спецификите на ISO 45001 и миграционния период, моля посетете секцията ISO 45001 Миграция на нашата интернет страница.

ГОВОРЕТЕ С НЯКОГО ДНЕС!

или ни се обадете на телефон
+359 2 437 374 2
за техническа помощ или съвет.