ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОДИТИТЕ ПО ISO 9001 И ISO 14001 | NQA

01 ноември 2017

Във връзка с крайния период за преход към ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, който е приблизително 10 месеца, IAF (глобалната асоциация за разработване на принципи и практики за извършване на оценка на съответствието) издаде декларация, че всички одити по ISO 9001 и ISO 14001, които са планирани да бъдат извършени на или след 15 март 2018г., трябва да бъдат спрямо версия 2015 на ISO 9001 и ISO 14001.
 
Това означава, че всеки одит, насрочен и извършен от акредитиран сертифициращ орган (като NQA) след тази дата, ще бъде съгласно изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Това включва сертификационни одити, одити на разширение на обхвата, контролни и ре-сертификационни одити.
 
15 март 2018г. е точно 6 месеца преди крайния срок за преход на СУК и СУОС. Всяка организация, която не е завършила успешно прехода към ISO 9001:2015 и/или ISO 14001:2015 до 15 септември, няма да има валиден сертификат.

Ако все още не сте направили преход към новите версии или не сте планирали дата за такъв одит с NQA, моля да се свържете с нас на телефон +359 884 517 090, за да планираме Вашия преходен одит. За допълнителна информация във връзка с прехода, моля, посетете нашата страница Преходен Период.

ГОВОРЕТЕ С НЯКОГО ДНЕС!

или ни се обадете на телефон
+359 2 437 374 2
за техническа помощ или съвет.