NQA News - Welcome ISO 45001 - it's finally here! | NQA

12 март 2018

NQA приветства пристигането на ISO 45001 - новият Стандарт за управление на здравето и безопасността при работа.

Специалистите в областта на здравето и безопасността при работа и организациите по целия свят с нетърпение очакваха публикуването на окончателния стандарт ISO 45001. Новият стандарт е предназначен да бъде приложим към всяка организация независимо от нейния вид, големина или сфера на дейност и всички негови изисквания са предназначени да бъдат интегрирани към съществуващите управленски процеси в организациите.

Е, стандартът вече е тук и сега какво?

На първо място - не се страхувайте от този нов стандарт - въпреки че е съвсем нов, той се основава на базата на BS OHSAS 18001. Структурата на този нов стандарт ще бъде позната на онези от вас, които използват версията от 2015 г. на ISO 9001 и ISO 14001 - приложение SL.

Ако имате сертификация спрямо OHSAS 18001, ще трябва да мигрирате към ISO 45001, за да запазите валидността на сертификатите.

NQA наскоро участва в кръгла маса на IOSH по ISO 45001 и какво може да означава за абонираните организации. Дискусията се съсредоточи върху контекста, лидерството и консултациите и участието на работниците в разработването и функционирането на системата за управление. Ще публикуваме статии в блоговете през следващите няколко месеца, за да гарантираме, че ще ви подкрепим с допълнителна информация по тези теми.

Новият стандарт е разработен, за да помогне на компаниите да постигнат следните резултати:

• Определяне на рисковете на работното място и осъществяване на ефективен превантивен контрол
• Предотвратяване на наранявания и заболявания сред работната сила
• Намаляване инцидентите и загуба на време, затова спестявате разходи
• Оценка на спазването на законовите изисквания
• Подобрява културата на безопасност
• Определяне на области за обучение и изисквания за компетентност
• Подобряване на производителността
• Подпомагане на процесите на предварителна квалификация от вашите клиенти
• Насърчаване на корпоративната отговорност

КАК МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Първо, ние сме тук, за да помогнем и да подкрепим нови и съществуващи клиенти на всяка крачка от пътя. Можете да намерите повече информация за този нов стандарт и разликите между OHSAS 18001 и ISO 45001 тук:

  • Вземете копие на ISO 45001 GAP анализ от NQA, който е необходим за миграцията - свалете безплатно от тук

  • Получете представа за разходите за сертифициране - използвайте нашия безплатен онлайн инструмент за бърза оферта тук
  • Запишете място в един от нашите национални курсове за обучение по ISO 45001 


ISO 45001 ПОЛЕЗНА ТАБЛИЦА