NQA News - World Accreditation Day 2018 | NQA

08 юни 2018

На 9 юни 2018 г. се отбеляза Международният ден на акредитацията, създаден съвместно от Международния акредитационен форум (IAF) и Международното сътрудничество за акредитация на лабораториите (ILAC), с цел повишаване на осведомеността за значението и важността на акредитацията.

Всяка година Международният ден на акредитацията се фокусира върху различна тема, представляваща значителен глобален проблем. Темата на 2018 година е "Осигуряване на един по-безопасен свят" и показва силна връзка с наскоро публикувания стандарт ISO 45001: 2018 за управлението на здравето и безопасността при работа.

Очакванията за безопасни работни места, продукти, транспорт, храна и всъщност безопасност във всички области на нашия живот са обща визия и цел за правителствените органи, регулаторите и бизнеса. Тъжната истина, обаче, показвана от последните статистически данни, е, че очакването не се съчетава с реалността и привеждането в съответствие на двете се превръща във важна цел за всички, които по някакъв начин са обвързани с проблема.

Ние от NQA смятаме, че стандартите, одитите и акредитацията/сертифицирането са полезни инструменти за създаване на един по-безопасен свят. Използването на системи за управление в дадена компания има за цел да намали рисковете за здравето и безопасността и е предназначено да подобри производителността на здравето и безопасността чрез идентифициране на рискове и поставяне на цели, политики, процеси и контрол, за да ги сведе до минимум.

 
ПРИЛОЖИМИ СТАНДАРТИ
Някои от стандартите, които помагат в осигуряването на безопасен свят, включват:
 
• ISO 45001 - Системи за управление на здравето и безопасността при работа
 
• ISO 9001 - Системи за управление на качеството
 
• ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда
 
• ISO 50001 - Системи за управление на енергията
 
 
Всеки от горепосочените стандарти се основава на цикъл за непрекъснато подобрение, който може да се развие паралелно с Вашия бизнес. Акредитацията предоставя на организациите универсално признато доказателство за тяхната техническа компетентност, както и рамка за подобряване на цялостното качество и последователност в ежедневните им дейности.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ:

Както и през предходните години, денят ще се отпразнува по целия свят с национални събития, семинари и медийно отразяване, за да се подчертае важността и огромните ползи от акредитацията.

Можете да се включите, като има налични ресурси - плакати, брошури и видеоклипове, достъпни на уебсайта на Международния ден на акредитацията тук.

Upcoming Events

View All Events