Home МИГРАЦИЯ

ISO 45001:2018 Инструкции за преход

ПЛАН ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕХОД

NQA счита, че ISO 45001: 2018 е значително развитие, основно поради промените в структурата и въвеждането на допълнителни понятия и теми.

Нашата цел е да се уверим, че извършваме одити с добавена стойност, които установяват ниво на съответствие на организацията със стандарта и по този начин помагат на нашите клиенти да разберат както намерението, така и философията зад промените.

Философията на NQA е да поддържа опростен миграционен подход, който е лесен за разбиране и прилагане от нашите клиенти.

Нашата цел е да ви предоставим насоките и инструментите, които да направят миграцията от
OHSAS 18001: 2007 към ISO 45001: 2018 възможно най-гладка и без разходи.

ЛИНК ЗА СВАЛЯНЕ - NQA CLIENT MIGRATION GAP ANALYSIS TOOL

СТЪПКА 1: МИГРАЦИОННИ НАСОКИ - ISO 45001: 2018
1. Международният акредитационен форум (IAF) заяви, че организациите ще имат 3 години от датата на публикуване на стандартите, за да мигрират своите OHSMS, за да се приведат в съответствие с новия стандарт.

2. Всички настоящи съществуващи сертификати към OHSAS 18001:2007 ще изтекат три години след издаването и публикуването на ISO 45001: 2018.

3. Миграцията от OHSAS 18001: 2007 до ISO 45001: 2018 може да се осъществи по време на едно посещение. Добавя се минимално еднодневно допълнително време към продължителността, за да се оцени ефективно промените и ефективността на изпълнението. Въз основа на IAF MD-21:2018 - брой 1.

4. Ако клиентският сертификат OHSAS 18001:2007 изтече, преди той да може да мигрира напълно към стандарта ISO 45001:2018, той може да бъде пререгистриран в OHSAS 18001:2007 (подлежащ на ограничителен период, за да позволи последваща миграция).

Срокът на валидност на този пререгистриран сертификат ще бъде в рамките на тригодишнината от освобождаването на ISO 45001: 2018.

5. Нов сертификат за версия 2018 ще бъде издаден, когато може да бъде удовлетворено, че клиентът е изпълнил изцяло изискванията на новия стандарт. Както и при сегашната практика, всички основни несъответствия трябва да бъдат официално приключени и коригиращите действия за незначителни несъответствия трябва да бъдат получени и приети от NQA преди издаването на сертификат.

Преди да се извърши миграционен одит, клиентите трябва да попълнят GAP анализът за ISO 45001: 2018 на NQA. Клиентите също така се насърчават да извършат вътрешен одит и преглед на ръководството спрямо изискванията на новия стандарт, тъй като това упражнение служи както за гарантиране, че всички изисквания са били адресирани в системата за управление, така и за  препратка към тези изисквания по време на одита. Като минимум, клиентът трябва да е извършил формален GAP анализ, използвайки гореспоменатия документ, и да обсъди резултатите с Ръководството при извършването на преглед от ръководството или еквиваленте механизъм.

СТЪПКА 2: ПРОЦЕСЪТ НА МИГРАЦИЯТА
Въз основа на тригодишната хронология на миграцията ние разработихме следния процес на миграция за организации, които понастоящем имат регистрирана система OHSAS 18001:2007 с NQA:

МИГРАЦИЯ ПРИ ГОДИШЕН ОДИТ

Миграциите ще се извършват по време на годишния надзор или ресертификационния одит.

 • Допълнително задължително време ще бъде добавено към продължителността на одита, за да се позволи завършването на пълна и ефективна оценка на миграцията в съответствие с новите стандартни изисквания.

 • Допълнителното време ще бъде минимум един ден. Допълнителното време ще бъде определено според уникалните критерии на организацията. Това ще бъде определено от NQA. За да установите продължителността на конкретния миграционен одит, моля, обърнете се към член на екипа на NQA.

 • При успешно приключване на одита, NQA ще издаде нов сертификат с валидна дата: 

  • На контролен одит - това ще рефлектира предишния сертификат

  • На ре-сертификационен одит – това ще нулира тригодишния сертификационен цикъл

  • Допълнителното време ще бъде минимум един ден. Допълнителното време ще бъде определено според специфичните критерии на организацията. Това ще бъде определено от NQA. За да установите продължителността на конкретния миграционен одит, моля, обърнете се към член на екипа на NQA.

ВАЖНО: При обстоятелството, че тригодишният цикъл на сертифициране е бил ограничен до края на миграционния период и миграцията е извършена по време на контролен одит, датата на сертификата ще бъде нулирана до три години от датата на предишната преоценка или първоначалния сертификат.

СТЪПКА 3: ИНФОРМИРАЙТЕ NQA

Трябва да знаем кога желаете извършите преход от OHSAS 18001: 2007 към ISO 45001: 2018.
Моля, помогнете ни да планираме предстоящия миграционен одит като ни информирате за решението си.

СТЪПКА 4: ИНСТРУМЕНТ ЗА GAP АНАЛИЗ

Документът за анализ на пропуски в NQA ISO 45001: 2018 предоставя проста рамка за оценяване на вашата СУЗБР в съответствие с изискванията на ISO 45001:2018. Документът подчертава:

 • Новите концепции, въведени в ISO 45001:2018 и свързаните с тях клаузи, процеси и функционални дейности
 • Новите и изменени клаузи между OHSAS 18001:2007 и ISO 45001:2018

Моля, попълнете всяка таблица, като запишете доказателствата, получени от един пълен вътрешен одит, в съответствие с изискванията на ISO 45001: 2018. Попълнете всички секции преди оценката на миграцията си и се уверете, че тя е на разположение на одитора по време на откриващата среща.