Životní prostředí a energetika POLITIKA | NQA

V NQA si uvědomujeme svou zodpovědnost za ochranu životního prostředí a jsme odhodláni:

  • řídit a neustále zlepšovat systém řízení životního prostředí a energetickou náročnost celé naší činnosti s cílem podpořit naši environmentální a energetickou výkonnost;

  • chránit životní prostředí, včetně prevence znečišťování a minimalizace významných dopadů na životní prostředí vyplývajících z našich operací;

  • zajistit účinný a udržitelný systém zadávání veřejných zakázek a využívání všech přírodních zdrojů, včetně energie, vody a spotřební materiál, spotřebované v průběhu naší činnosti;

  • zajistit environmentální a energetickou výkonnost při navrhování nových, změněných a rekonstruovaných prostor, systémů a procesů;

  • stanovit a přezkoumat ekologické a energetické cíle, tak zajistit, aby informace a zdroje potřebné k jejich dosažení byly k dispozici;

  • být plně v souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti životního prostředí a energetiky, smluvních závazků a kodexů.

NAŠE ODPOVĚDNOST

  • Výkonný ředitel je odpovědný správní radě za náš výkon v oblasti životního prostředí a provádění této politiky.

  • Všichni zaměstnanci NQA mají odpovědnost v této oblasti zajistit, aby byly splněny cíle a cíle politiky

SDĚLENÍ

Tuto politiku sdílí naši zaměstnanci a je k dispozici všem zainteresovaným stranám.

Podepsaný:
Matt Gantley, generální ředitel
24. února 2015 (Původní datum 23 duben 2008)