Aktualizace norem ISO | NQA

ISO normy se pravidelně aktualizují, aby splňovaly daný účel, aby pomáhaly zlepšovat management firemních procesů a pomáhaly naplňovat požadavky všech zúčastněných stran. Cílem aktualizace norem je, aby měnící se podmínky ekonomického vývoje se promítly do požadavků ISO norem.

Annex SL

Annex SL

Annex SL (Příloha SL) je dokument, který definuje novou jednotnou strukturu norem ISO pro systémy řízení.

Více
ISO 9001 : 2015 byl zveřejněn !

ISO 9001:2015

ISO 9001: 2015 byla zveřejněna v září 2015, zahrnuje významné změny, vysvětlení jsou zde.

Více
ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

Nejnovější verze mezinárodního normy pro systémy environmentálního managementu ISO 14001:2015 byla zveřejněna a publikována v září 2015.

Více
ISO 45001:2018

ISO 45001:2018

ISO 45001, nahrazení OHSAS 18001, byla zveřejněna dne 12. března 2018.

Více
IATF 16949:2016

IATF 16949:2016

Systém řízení kvality pro automobilový průmysl ISO/TS 16949 prošel revizí a byl nově vydán 1. října 2016 jako IATF 16949, první vydání.

Více
Pravidla IAFT 5. Vydání

Pravidla IAFT 5. Vydání

IATF zveřejnila ‘Pravidla pro dosažení a zachování uznání IATF – 5. vydání’ v listopadu 2016.

Více
AS91XX:2016 Aktualizace

AS91XX:2016

Série norem AS91XX:2016 (AS9100, AS9120 a AS9110) bude zveřejněna v říjnu, listopadu a prosinci 2016.

Více
AS9101:2014 (Rev. E)

AS9101:2014 (Rev. E)

Skupina IAQG revidovala jednu z podstatných částí řady požadavků AS9100.

Více

Potřebujete cenovou nabídku?

Nebo volejte na +420 603 539 628

HARMONOGRAM PŘECHODU