Aktualizace norem ISO | NQA

ISO normy se pravidelně aktualizují, aby splňovaly daný účel, aby pomáhaly zlepšovat management firemních procesů a pomáhaly naplňovat požadavky všech zúčastněných stran. Cílem aktualizace norem je, aby měnící se podmínky ekonomického vývoje se promítly do požadavků ISO norem.

ISO 9001 : 2015 byl zveřejněn !

ISO 9001:2015

ISO 9001: 2015 byla zveřejněna v září 2015, zahrnuje významné změny, vysvětlení jsou zde.

Více
ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

Nejnovější verze mezinárodního normy pro systémy environmentálního managementu ISO 14001:2015 byla zveřejněna a publikována v září 2015.

Více
IATF 16949:2016

IATF 16949:2016

Systém řízení kvality pro automobilový průmysl ISO/TS 16949 prošel revizí a byl nově vydán 1. října 2016 jako IATF 16949, první vydání.

Více

Potřebujete cenovou nabídku?

Nebo volejte na +420 603 539 628

HARMONOGRAM PŘECHODU