ISO 9001 standard kvality Revize 2015 | NQA

ISO 9001: 2015 byla zveřejněna v září 2015, zahrnuje významné změny, vysvětlení jsou zde.

Rychlá fakta:

  • ISO 9001: 2015 nahradí ISO 9001: 2008. Revidovaná ISO 9001:2015 byla zveřejněna ve středu 23. září 2015.

  • Tato norma navazuje na společnou strukturu uvedenou v Annex SL. Chcete-li se dozvědět více o Annex SL klikněte zde.

  • Změny byly schváleny ISO komisí ISO/TC 176. Jejím úkolem bylo zajistit, aby norma byla zveřejněna svému účelu v dohledné budoucnosti.

CELKOVÉ ZMĚNY

ISO 9001:2015 je více kompatibilní s jinými systémy řízení, například jako je ISO 14001, což je účinnější a efektivnější pro integrování systémů řízení.
 
Změny jsou ve:

  • struktuře - který následuje strukturu sekce TEN podle přílohy SL.
  • klíčových pojmech
  • terminologii

Sektorové specifické změny:

ISO 9001 je základem pro standardy sektorových specifických norem, včetně AS 9100 (aerospace), ISO ISO 13485 (zdravotnické prostředky) a TL 9000 (telekomunikace).

Ty budou s největší pravděpodobností revidovány v blízké budoucnosti, přestože proces změny budou určovat kontrolní orgány daného průmyslového odvětví (např. IATF a IAQG).

KLÍČOVÉ POJMY

Velké změny jsou ve všech systémových normách - nejvýznamnější změny v normě ISO 9001:2015 jsou v kapitolách 4, 5 a 6, tj. rámci systému, vedení a plánování, ale existuje mnoho dalších změn po celém standardu.

Kontext organizace

Jedná se o nový koncept a týká se vnějších faktorů a podmínek, které by mohly mít vliv na organizaci a na její schopnost poskytovat produkty a služby, aby splňovaly požadavky zákazníků. Příkladem by mohla být veřejná správa a řízení, zákonná regulace, odvětvové předpisy, zúčastněné strany, zainteresované subjekty a akcionáři -  jmenovali jsme jen několik.

Tip: Kontext ovlivní typ a složitost systému řízení.

VEDENÍ

Zde jsou stanoveny lepší podmínky pro top management, aby vedení organizace prokázalo řízení a angažovanost přímo se QMS.
 
Tip: Od vedení firmy se očekává, že bude "ruku v ruce" zajišťovat, že politika kvality a cíle kvality jsou v souladu s celkovou strategií a kontextem organizace. To je nová příležitost pro audity ISO 9001, kdy by mělo být věnováno více času na diskusi s vedením organizace.

PLÁNOVÁNÍ

Je nový termín zavedený do struktury v souvislosti s požadavkem na řízení rizik a příležitostí. Norma stanovuje pečlivě plánovat změny v systému řízení.
 
Tip: Rizika a příležitosti, se například mohou vztahovat k užívání elektronických systémů v rámci systému řízení. Zavedení těchto systémů by vyžadovalo změnu a přechodové mechanismy, které by měly být plánovány v rámci systému řízení.

PODPORA

Tato nová sekce navazuje na požadavky z roku 2008 na kompetence a povědomí (nyní je rozšířena na osoby pod kontrolou organizace, a to nejen zaměstnanců) a na komunikaci.
 
Tip: S rostoucím využíváním outsourcovaných poskytovatelů tento požadavek připomíná, že organizace musí řídit a spravovat tyto zdroje stejně účinně jako své vnitřní poskytovatele, zdroje. 

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI

Tato část má podobné požadavky jako stávající normy, ale s novým důrazem na hodnocení navíc k monitorování, měření a analýzu požadavků.
 
Tip: Vyhodnocení je interpretace výsledků a analýz. Procesy mohou být dobře definovány a efektivní, rozhodující je, zda dávají optimální výsledky? To může být nová výzva pro interní audity.

Náš závěr

ISO 9001:2015 očekává, že bude mnohem méně přísná než předchozí verze a začlení další terminologii a koncepty do řízení podniku. Požadavky na dokumentaci jsou mnohem méně normativní a norma nechává vice prostoru organizaci posoudit své vlastní potřeby.

Norma je napsána ve prospěch organizací, nikoliv pro auditory. Existují pravděpodobně další výzvy auditorům, aby pochopili a poznali, jaký rozsah a typ důkazů budou potřebné pro potvrzení shody s požadavky verze normy 2015.

ISO 9001:2015 zapojuje auditory do dialogu s vedoucími pracovníky, aby hledali porozumění a vysvětlení, jak jsou zajištěné a slučitelné cíle, politika, strategie a kvalita.
 
Zkušenosti z auditu a z klientského pohledu je můžou být velmi odlišné. Systémy by měly být aktualizovány tak, aby sloužily ve prospěch uživatele, ne autora.

Jak Vám můžeme pomoci?

Budete se muset připravit na změnu a přizpůsobit svůj systém řízení kvality na plnění nových požadavků v době přechodového období. NQA, Váš partner, Vám pomůže pochopit změny, interpretovat nové koncepce a jednat podle důsledků. Následující nabídka dává dostatečné informace o normě ISO 9001:2015:

  • FAQ – zde jsou odpovědi na nejčastěji kladené otázky na jednom místě: zde .

  • Webináře - Připojte se k Dr. Margaret Rooney, Quality Management Systems, hodnotitelka pro tento přehled změn normy ISO 9001:2015. Podívejte se na: Watch a pre recorded one, nebo se zaregistrujte na: register for an upcoming one here

  • technická linka - mluvte s našimi vyškolenými pracovníky  na tel.: +420 603 539 628  o aspektech změn norem ISO.

  • Norma / Standard - Získej kopii normy ISO here. Od 1.2.2016 vychází překlad normy ČSN EN ISO 9001: 2015 v češtině, informace na stránkách ČSN.

Zůstaňte v kontaktu

Vyplňte náš volný Quick Quote formulář.  Kontaktujte naše obchodní poradce na +420 603 539 628 nebo použijte náš kontaktní formulář.

Potřebujete cenovou nabídku?

Nebo volejte na +420 603 539 628