Management bezpečnosti potravin

GMP

GMP (Správná výrobní praxe) stanoví provozní podmínky a požadavky nezbytné k zajištění hygieny celého potravinářského řetězce a dané výroby.

Co je GMP?

GMP (Good Manufacturing Practices - správná výrobní praxe) stanoví provozní podmínky a požadavky nezbytné k zajištění hygieny celého potravinářského řetězce a dané výroby.

GMP se skládá z pokynů, které definují činnosti managemtnu a manipulace pro zajištění správných podmínek k výrobě bezpečných potravin. Současně je schéma užitečné při návrhu a provozu zařízení a pro vývoj procesů a produktů spojených s potravinami.

Schéma GMP bylo vyvinuto Codexem Alimentarius (potravinářský zákoník), jehož hlavním cílem je ochrana spotřebitele. Obsahuje řadu obecných a specifických norem o bezpečnosti potravin, které musí být dodržovány potravinářskými organizacemi. Některé z nich jsou:

 • Výstavba a rozvržení potravinářských provozů
 • Vzdělávání zaměstnanců
 • Vhodná údržba zařízení a nástrojů používaných v organizaci
 • Použití vhodných chemikálií uvnitř a v blízkosti potravinářských provozů včetně čistících chemikálií, pesticidů a obráběcích maziv
 • Identifikace a vhodné uskladnění odpadu uvnitř a v blízkosti organizace
 • Zavedení a účinnost systému sledovatelnosti
 • Čistota potravinářských provozů, vybavení, nádobí, podlah, stěn a stropů
 • Efektivní program ochrany proti škůdcům

Management kvality a bezpečnosti každé společnosti je založen na schématu GMP. To je výchozím bodem pro zavedení systému HACCP.

Pomůže Vás s

 • Costs reduced and resources saved
 • Evidence of safe and efficient food handling
 • Compliance with legal requirements and builds customer trust
 • Ability to trade internationally
 • Food culture within your company
 • Reduction of claims, returns, reprocesses and rejections

Výhody certifikace bezpečnosti potravin

Omezte dobu vyšetření na minimum

Systém řízení vám pomáhá omezit dobu vyšetřování při porušení bezpečnosti potravin.

Spokojenost zákazníků

Dodávejte produkty, které trvale splňují požadavky zákazníků a služby, které jsou seriózní a lze se na ně spolehnout.

Globální uznání renomovaného dodavatele

Certifikace je mezinárodně uznávaná a akceptuje se v rámci celého dodavatelského řetězce a stanovuje referenční hodnoty pro dodavatele zdrojů.

Osvědčená obchodní pověření

Nezávislé ověření dle globálně uznávaného průmyslovému standardu zní uznale.

Soulad s právními předpisy

Pochopte, jak zákonné a regulační požadavky ovlivňují vaši organizaci a její zákazníky.

Schopnost získat více obchodů

Zadávací specifikace výběrových řízení často vyžadují certifikaci jako podmínku dodávek, takže certifikace otevírá dveře novým příležitostem.

Reagujte na situace

Ideální pro reakci na situace, které mohou ohrozit bezpečnost potravin jak pro výrobky, tak pro výrobní procesy.

Kroky k certifikaci

 1. Krok 1

  Vyplňte formulář žádosti, aby NQA získala informace o vaší společnost a požadavcích. Můžete to udělat buď vyplněním rychlého dotazníku online, nebo online formálního dotazníku žádosti o nabídku. Tyto informace použijeme k přesnému vymezení rozsahu auditu a návrhu certifikace

 2. Krok 2

  Jakmile odsouhlasíte náš návrh, budou pro vás rezervovány termíny dvou auditů u NQA auditora. Tyto audity se skládají ze dvou povinných návštěv, které tvoří počáteční certifikační audit. Vezměte prosím na vědomí, že musíte být schopni prokázat, že váš systém řízení byl plně funkční po dobu nejméně tří měsíců a byl předmětem pžezkoumání managementu a celého cyklu interních auditů.

 3. Krok 3

  Po úspěšném počátečním auditu je vydáno rozhodnutí o certifikaci a pokud je kladné, vydá NQA certifikát na požadovaný standard. Získáte tištěnou a elektronickou kopii certifikátu. Certifikát je platný po dobu tří let a je udržován prostřednictvím programu ročních kontrolních auditů a tříletého recertifikačního auditu.

Další podrobnosti

Připraveni začít?

Získejte konkrétní údaje o nákladech na certifikaci.
Nejste připraveni? Zavolejte nám na číslo 603 539 628 nebo nám pošlete Vaše číslo a my Vám zavoláme zpět, abychom s Vámi probrali požadavky na certifikaci.