Certifikace ISO 14001 Environmental | EMS Standardní | NQA

ISO 14001 je mezinárodní norma pro environmentální systémy řízení.

S čím Vám ISO 14001 pomůže?

Environmentální politika, identifikace environmentálních aspektů, snižování dopadů na životní prostředí, prevence znečištění, soulad s environmentální legislativou, změna firemní kultury při řešení odpadů, společenská odpovědnost, zvýšení povědomí značky a dobrého jména firmy. 

Poznámka: tato informace se vztahuje k verzi normy ISO 14001:2004, která je v současné době revidována - nová verze se očekává v těchto dnech. O připravovaných změnách se dozvíte zde

CO JE ISO 14001?

ISO 14001:2004 je mezinárodní norma pro systémy environmentálního managementu (EMS) a nejrozšířeněji užívaná norma EMS ve světě, s více než 14.000 certifikovanými organizacemi ve Velké Británii a přes 250.000 certifikátů vydaných v celosvětovém měřítku. 

ISO 14001 – Systém environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití. Norma pro oblast životního prostředí definuje soubor požadavků a zásad, podle kterých se provádí vlastní certifikace zavedeného systému EMS a jeho následného udržování. To pomáhá kontrolovat environmentální aspekty organizace, snižovat dopady na životní prostředí a zajišťovat soulad s právními předpisy. 

ISO 14001 je doplněna normou ISO 14004 – Systémy environmentálního managementu – Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám. Norma se týká otázek, jako je zřízení, implementace, udržování a zlepšování systému EMS, představuje metodickou pomůcku pro zavádění EMS do podnikové praxe.

Je ISO 14001 pro mě to pravé?

ISO 14001 je správná volba, pokud Vaše organizace chce ukázat svůj závazek ke snižování odpadů ze svých činností a služeb. Eliminací odpadů lze dosáhnout s tím související finanční benefity a výhody pro zainteresované strany. Certifikovali jsme širokou škálu organizací v různých odvětvích.

VÝHODY certifikátu ISO 14001

  • Zlepšený systém péče o životního prostředí. Identifikování potenciálních vlivů na životní prostředí a zavedení kontrol a měření k udržení co nejnižších rizik. Zavedení opatření ke snížení odpadů.
  • Dodržování legislativních předpisů. Pochopení jak statutární a regulační požadavky ovlivňují Vaši organizaci a zajištění plnění zákonných požadavků.
  • Snížení provozních nákladů. Dosažení efektivity v používání energií. Vhodným využíváním zdrojů a minimalizací odpadů lze snížit náklady organizace.
  • Lepší vztahy se zainteresovanými stranami. Pokud uděláte ze životního prostředí prioritu, lidé budou pozitivně reagovat na Vaši organizaci
  • Ověření environmentálního systému nezávislou autoritou znamená pro organizaci navození vzájemné důvěry se zainteresovanými stranami a posiluje dobrou pověst organizace.
  • Certifikace umožňuje získat více podnikatelských příležitostí i nových zakázek. 

Kroky certifikace ISO 14001

Přihlášení k certifikaci podle ISO 14001 se provádí vyplněním Žádosti o registraci, vyplněním formuláře rychlé poptávky ISO 14001. Tímto nám poskytnete informace o Vaší organizaci, abychom mohli přesně definovat rozsah certifikační oblasti a sestavit Vám cenovou nabídku.

Certifikaci podle normy ISO 14001 provádí certifikační společnost NQA. Certifikační postup se skládá ze dvou povinných návštěv, které tvoří certifikační audit a po jeho úspěšném absolvování bude vydán Certifikát - Osvědčení o auditu. Upozorňujeme, že musíte být schopni prokázat, že Váš systém řízení je plně funkční minimálně po dobu tří měsíců a byl předmětem přezkoumání vedením a prošel interním auditem.

Certifikát ISO 14001 je vydán certifikační společností NQA a je udržován prostřednictvím programu ročních dohledových auditů v dalších dvou letech. Po uplynutí tříletého období musí být certifikát obnoven re-certifikačním auditem.

DALŠÍ KROKY

Školení ISO 14001 - poskytujeme řadu IEMA, IRCA a CPD akreditovaných vzdělávacích kurzů, aby vyhovovaly Vašim potřebám a rozpočtu.  V kurzech získáte dovednosti k zavedení EMS, k provádění auditů a k řízení efektivního systému environmentálního managementu. 

Rozdílová analýza (Gap Analysis) - pomůžeme Vám provést analýzu nedostatků v EMS, které Vám pomohou určit pravděpodobnou zátěž a časový plán pro zavedení EMS s cílem získání certifikace podle ISO 14001. Gap analýzu můžete použít k plánování implementace nebo posoudit kroky implementace s Vaším konzultantem.

Konzultace - certifikační společnost neposkytuje poradenství, ale můžeme Vám pomoci s výběrem odborného poradce z NQA Associate rejstříku poradců.

Požádejte o cenovou nabídku - Podle vyplněného formuláře žádosti: ISO 14001 quotation request form Vám sestavíme cenovou nabídku a poskytneme Vám jasné ceny nákladů na získání a udržení certifikace.

Zde můžete vyplnit  rychlý form on-line, nebo vyplnit úplný formulář ISO 14001 quotation request form a poslat e-mailem: info@nqa.cz  přímo našemu obchodnímu týmu.

KONTAKTUJTE NÁS

Poradíme Vám, jak dosáhnout certifikace, navrhneme související školení, užitečné zdroje a najdeme odborného kvalifikovaného poradce.

Kontaktujte naše obchodní poradce na +420 603 539 628 nebo použijte náš kontaktní formulář.

Potřebujete cenovou nabídku?

Nebo volejte na +420 603 539 628