OHSAS 18001 zdraví a bezpečnost certifikace | NQA

OHSAS 18001:2007 - Systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

S čím Vám OHSAS 18001 pomůže?

Posouzení rizik a nebezpečí na pracovištích; systémový přístup k omezování rizik, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob; prevence nehod; dodržování legislativy BOZP; výcvik a kvalifikace zaměstnanců v oblasti BOZP; zvýšení povědomí značky a dobrého jména firmy.

CO JE OHSAS 18001?

OHSAS 18001 je mezinárodní norma řízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Poskytuje rámec pro efektivní řízení BOZP se zahrnutím všech aspektů řízení rizik a soulad s právními předpisy a legislativou. Je adresnější, co se týče ochrany zdraví a bezpečnosti při práci než jakékoli specifické záležitosti bezpečnosti provozu.

OHSAS 18001:2007 je mezinárodní norma, která definuje požadavky na systém pro efektivní řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně souladu s právními předpisy, které se vztahují k činnostem organizace. Norma navazuje strukturou na normy ISO 9001 a ISO 14001 tak, aby bylo možno budovat integrovaný systém kvality, environmentu a bezpečnosti práce.

Norma OHSAS 18001 je vhodná pro jakoukoliv organizaci, která chce odstranit nebo minimalizovat rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví spojená s výkonem  prováděných činností. Jedná se o rizika, nehody a úrazy, kterým jsou vystavováni zaměstnanci nebo další zainteresované subjekty.

Organizace, které mají zavedenou normu OHSAS 18001, mají danou strukturu řízení, která jasně stanovuje pravomoci a odpovědnosti, jasné cíle pro zlepšení s měřitelnými výsledky a strukturovaný přístup k hodnocení rizika. S tím souvisí i sledování všech porušení systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví, sledování úspěšnosti a hodnocení politiky a cílů v oblasti BOZP.

Je OHSAS 18001 pro mě to pravé?

OHSAS 18001 je důležitá pro více než 90.000 certifikovaných organizací ve 127 zemích celého světa. Pomůže Vám prokázat, že efektivně řídíte rizika spojená s ochranou zdraví a bezpečností všech osob na všech pracovištích Vaší organizace. Je to příležitost, aby Vaše organizace ukázala ‘nejlepší praxi’ v řízení BOZP, tj. bezpečnosti při práci osob, za něž jste odpovědní.

Organizace, které mají zavedenou normu OHSAS 18001, mají:

  • danou strukturu managementu, která jasně stanovuje pravomoci a odpovědnosti,
  • jasné cíle pro zlepšení s měřitelnými výsledky a
  • strukturovaný přístup k hodnocení rizika.

To  zahrnuje sledování všech porušení managementu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, sledování úspěšnosti a hodnocení politiky a cílů.

V oblasti řízení systému BOZP ochrany zdraví by měly být pravidelně sledovány chyby, výkon a přezkoumání politik a cílů s cílem zajistit jejich zlepšení, aby byly realizovány raději dříve než později. 

Výhody certifikace OHSAS 18001

  • Spokojenost zákazníků. Seznamte se s požadavky zákazníků na bezpečnost Vašich výrobků a služby a současně chraňte jejich zdraví a majetek.
  • Nižší provozní náklady. Fungující systém řízení ochrany a bezpečnosti práce pomáhá předcházet nemocem z povolání, nehodám a úrazům, čímž se minimalizují náklady spojené s nehodami na pracovištích a zároveň organizace nemusí vynakládat finanční prostředky na náhrady a právní poplatky.
  • Zlepšení vztahů se zainteresovanými stranami. Lidé kladně reagují na organizace, kde je prioritou ochrana zdraví a majetku zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů.
  • Dodržování právních předpisů. Pochopíte, jak legislativní a regulační požadavky ovlivňují organizaci, zaměstnance a Vaše zákazníky.
  • Zlepšení řízení rizik. Identifikujete potenciální nebezpečí nehod, úrazů, zavést kontroly a opatření k odstranění rizik na co nejnižší úroveň.
  • Ověření systému ochrany zdraví a bezpečnosti při práci nezávislou autoritou je předpokladem pro navození vzájemné důvěry mezi organizací a zainteresovanými stranami, navíc to posiluje dobrou pověst organizace.

KROKY Certifikace OHSAS 18001

Přihlášení k certifikaci podle OHSAS 18001 se provádí vyplněním formuláře: OHSAS 18001 Quote Request Form. Tímto nám poskytnete informace o Vaší organizaci, abychom mohli přesně definovat rozsah certifikační oblasti a sestavit Vám cenovou nabídku.

Certifikaci podle normy OHSAS 18001 provádí certifikační společnost NQA. Certifikační postup se skládá ze dvou povinných návštěv, které tvoří certifikační audit a po jeho úspěšném absolvování bude vydán Certifikát - Osvědčení o auditu. Upozorňujeme, že musíte být schopni prokázat, že Váš systém řízení je plně funkční minimálně po dobu tří měsíců a byl předmětem přezkoumání vedením a prošel interním auditem.

Certifikát OHSAS 18001 je vydán certifikační společností NQA a je udržován prostřednictvím programu ročních dohledových auditů v následujících dvou letech. Po uplynutí tříletého období musí být certifikát obnoven re-certifikačním auditem.

Pro další informace o fázích auditu klikněte zde.

ISO 45001 BRZY SE OBJEVÍ NOVÁ NORMA

Nová norma ISO 45001 o požadavcích na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je v současné době připravována projektovým výborem. Záměrem je, aby nová norma byla zveřejněna v říjnu 2016. 

Tato norma se bude řídit novou strukturou podle Annex SL a bude v souladu s verzí ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. To umožní jednodušší a silnější integraci těchto systémů řízení. 

Druhý návrh ISO 45001 byl schválen pro přechod na DIS fázi (návrh mezinárodní normy). Můžeme očekávat, že verze DIS 45001 vznikne velmi brzy. Více informací lze nalézt na adrese zde.

 

DALŠÍ KROKY

Školení OHSAS 18001 – Poskytujeme řadu IOSH, IRCA a CPD akreditovaných vzdělávací kurzů, aby vyhovovaly Vašim potřebám a rozpočtu. V kurzech získáte dovednosti k implementaci, k provádění interních auditů a k řízení efektivního systému řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Rozdílová analýza (Gap Analysis) - pomůžeme Vám provést rozdílovou analýzu, která Vám pomůže určit pravděpodobnou zátěž a časový plán pro zavedení systému řízení s cílem získání certifikace podle OHSAS 18001. Rozdílovou analýzu můžete použít k plánování implementace systému nebo jako informační materiál pro konzultanta.

Konzultace – certifikační společnost neposkytuje poradenství, ale můžeme Vám pomoci s výběrem odborného poradce z NQA Associate rejstříku poradců.
 
Požádejte o cenovou nabídku certifikace – poskytneme Vám jasné ceny nákladů na získání a udržení certifikace. Můžete vyplnit  rychlý formulář on-line, nebo vyplnit úplný formulář Žádosti OHSAS 18001 a poslat e-mailem na: info@nqa.cz  přímo našemu obchodnímu týmu. 

KONTAKTUJTE NÁS

Poradíme Vám, jak dosáhnout certifikace, navrhneme související školení, užitečné zdroje a najdeme odborného kvalifikovaného poradce.

Kontaktujte naše obchodní poradce na +420 603 539 628 nebo použijte náš kontaktní formulář.

Potřebujete cenovou nabídku?

Nebo volejte na +420 603 539 628

HARMONOGRAM ISO 45001:2018