Home Certifikace Normy

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

OHSAS 18001

OHSAS 18001:2007 je jednou z mezinárodních norem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Co je OHSAS 18001?

OHSAS 18001 je mezinárodní standard pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Poskytuje rámec pro efektivní řízení BOZP včetně všech aspektů řízení rizik a dodržování právních předpisů. Zaměřuje se na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci, nikoli na konkrétní otázky bezpečnosti výrobků.

Poznámka: OHSAS 18001 bude nahrazen ISO 45001 - poblikován 12. března 2018, nový mezinárodní standard pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.(OHSMS). Stále můžete žádat o certifikaci OHSAS 18001.

Pomůže Vás s

 • Identifikací nebezpečí na pracovišti a provádění efektivní preventivní kontroly
 • Zabraněním zranění a nemocem mezi vašimi pracovníky
 • Snižováním rizika úrazů a špatného zdravotního stavu a ušetřením nákladů
 • Vyhodnocením soulad s platnými legislativními požadavky
 • Zlepšením kultury bezpečnosti
 • Stanovením oblasti pro školení a požadavků na způsobilost
 • Zvyšováním produktivity 
 • Asistováním s předkvalifikačními procesy od vašich zákazníků
 • Podporou firemní odpovědnost

Výhody certifikace ISO 45001

Snížení provozních nákladů

Méně snížených časových úvazků v důsledku zranění a špatného zdravotního stavu a nižších nákladů za právní poplatky a odškodnění znamenají ušetřené peníze.

Zlepšené vztahy se zúčastněnými stranami

Ukažte, že zdraví a majetek zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů je pro vás velkou prioritou a lidé na to budou reagovat.

Soulad s právními předpisy

Pochopte, jak zákonné a regulační požadavky ovlivňují vaši organizaci a její zákazníky.

Zlepšete management rizik

Identifikujte potenciální incidenty a provádějte kontroly a opatření, která udržují riziko co nejníže, chráníte zaměstnance a zákazníky před škodami.

Osvědčená obchodní pověření

Nezávislé ověření dle globálně uznávaného průmyslovému standardu zní uznale.

Spokojenost a bezpečnost zákazníků

Uspokojujte požadavky zákazníků důsledně při ochraně jejich zdraví a majetku.

Získejte více zakázek s SSIP

Tato norma bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je uznána v bezpečnostních schématech pro zadávání zakázek (SSIP) v oboru stavebnictví.

Sociální odpovědnost podniků

Zavedení strukturovaného systému řízení může podpořit demonstraci CSR a kulturu organizace.

Kroky k certifikaci

 1. Krok 1

  Vyplňte formulář žádosti, aby NQA získala informace o vaší společnost a požadavcích. Můžete to udělat buď vyplněním rychlého dotazníku online, nebo online formálního dotazníku žádosti o nabídku. Tyto informace použijeme k přesnému vymezení rozsahu auditu a návrhu certifikace

 2. Krok 2

  Jakmile odsouhlasíte náš návrh, budou pro vás rezervovány termíny dvou auditů u NQA auditora. Tyto audity se skládají ze dvou povinných návštěv, které tvoří počáteční certifikační audit. Vezměte prosím na vědomí, že musíte být schopni prokázat, že váš systém řízení byl plně funkční po dobu nejméně tří měsíců a byl předmětem pžezkoumání managementu a celého cyklu interních auditů.

 3. Krok 3

  Po úspěšném počátečním auditu je vydáno rozhodnutí o certifikaci a pokud je kladné, vydá NQA certifikát na požadovaný standard. Získáte tištěnou a elektronickou kopii certifikátu. Certifikát je platný po dobu tří let a je udržován prostřednictvím programu ročních kontrolních auditů a tříletého recertifikačního auditu.

Další podrobnosti

Připraveni začít?

Získejte konkrétní údaje o nákladech na certifikaci.
Nejste připraveni? Zavolejte nám na číslo 603 539 628 nebo nám pošlete Vaše číslo a my Vám zavoláme zpět, abychom s Vámi probrali požadavky na certifikaci.