Přechod Pokyny pro NQA klienty | NQA

ISO 9001 a ISO 14001 prošly nejrozsáhlejší revizí a nové normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 byly vydány v září 2015. Série norem AS91XX (AS9100, AS9120 a AS9110) byla rovněž aktualizována a vydána v roce 2016.

VYTVOŘILI JSME PLÁN POKYNŮ PRO PŘECHOD NA NOVÉ NORMY:

Změny jsou významné  a vyžadují rozsáhlé hodnocení Vašeho stávajícího systému, které potvrdí úroveň shody s novým přístupem založeným na riziku, popsaným v ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Naším cílem je poskytnout Vám návod a nástroje pro bezproblémový přechod.
 

ISO 9001:2015 – NÁVOD PŘECHODU PRO KLIENTA
ISO 14001:2015 - NÁVOD PŘECHODU PRO KLIENTA
AS 91XX:2016 - NÁVOD PŘECHODU PRO KLIENTA
ISO 13485:2016 - NÁVOD PŘECHODU PRO KLIENTA


Tento návod vysvětluje:

  • Pozadí změn
  • Obecný návod přechodu
  • Vaše možnosti pro přechod
  • Proces přechodu a nástroje, které Vám pomohou

Organizace se zavedeným systémem ISO 900:2008 a/nebo ISO 14001:2004 mají tři roky na přechod s tím, že tříleté přechodové období končí 15. září 2018.

U každého přechodu je důležité, abyste měli dostatek času pro pochopení základních změn. Neváhejte se zeptat NQA, pokud máte nějaké otázky týkající se normy a/nebo přechodu.

POZADÍ ZMĚN - ANNEX SL

V průběhu let vydala ISO řadu norem pro systémy management, jejichž témata sahala od kvality, životního prostředí a energetiky po bezpečnost informací. I přesto, že systémové normy kvality ISO sdílejí mnoho prvků, často mají různé struktury a další jedinečné vlastnosti. To může vést k problémům během zavádění, obzvláště u integrovaných systémů řízení.

 

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) publikovala v dubnu 2012 Annex SL (dříve ISO Návod 83), konsolitovaný dodatek ISO ke směrnici ISO/IEC. Představení Annexu SL zajistí soudržnost mezi budoucími a revidovanými normami systému řízení a umožní daleko jednodušší integrované použití těchto norem. Normy budou také jednodušší ke čtení, pochopení a zacházení.