Home Koronavirus

Zprávy ke COVID-19

COVID-19, také známý jako koronavirus, má celosvětový dopad na jednotlivce a organizace. Jak s největší pravděpodobností víte, situace se ve většině zemí mění denně. 

NQA se v první řadě zavázala zajistit zdraví všech zákazníků, zaměstnanců, přidružených partnerů a zúčastněných stran v tomto globálním zdravotním problému. Všímáme si potřeb organizací, které mají implementované řízení kontinuity činností, včetně udržování požadovaných certifikací, a usilovně pracujeme na naplnění potřeb a zájmů našich klientů.

Pro snadnou orientaci a přístup i informacím týkajících se koronaviru COVID-19 a bezpečnou údržbu Vaší certifikace nalezete všechna naše vydaná prohlášení níže.