Home Zdroje Blog March 2017

AS9100:2016 Aktualizace přechodu

15 března 2017

Od podzimu roku 2016 se toho stalo hodně, včetně vydání normy, schválení certifikačního orgánu a samozřejmě organizační implementace. Tento článek experta průmyslu Buddy Cressionnie hovoří o časové ose AS9100 pro přechod a jak postupuje povinným hodnocením.

Časová osa přechodu AS / EN / JISQ 9100 směřuje k povinnému auditu revize z roku 2016, která začíná 1. června 2017. Od podzimu roku 2016 se stalo hodně, včetně standardního vydání, školení auditorů, schválení certifikačního orgánu a samozřejmě organizační implementace.
 
Jak víte, veškeré audity NQA AS / EN / JISQ 9100 budou dle nové revize, která bude zahájena v červnu 2017, aby byla zajištěna plná implementace do září 2018, kdy bude revize roku 2009 ukončena. Takže proč zahájit audity v červnu ... přechod na revizi v roce 2016 bude vyžadovat certifikační rozhodnutí, a proto bude vyžadovat nejen přechodový audit s dodatečnými dny auditu, ale také provedení a uzavření případných nevyhovujících, ověřování NQA a technického přezkumu balíčku, aby vydal certifikační rozhodnutí.

Datum v září 2018 bylo vybráno tak, aby se shodovalo s normou ISO 9001:2015, aby organizace nemusela přecházet nejprve na normu ISO 9001 a poté na standard AS9100:2016. Od data termínu září 2018 nejsou plánovány žádné změny na základě informací obdržených na schůzích průmyslu v březnu 2017.
 
Mnoho lidí v oboru má obavy z toho, že nemá dostatek auditorských zdrojů k tomu, aby splnilo termín uzávěrky v září 2018. NQA proaktivně spolupracovala s našimi auditory, aby zajistila dokončení školení a testování úspěšného přechodu Vaší organizace. Je důležité, aby byl váš přechodový audit naplánován. Audity by se měly uskutečnit v časovém rámci odpovídajícím načasování vašeho posledního auditu. Včasné plánování zajistí dostupnost zdrojů pro provedení přechodového hodnocení.
 
NQA spolupracuje se společností International Aerospace Quality Group (IAQG) a sektorovými programy, které zajistí dokonalé pochopení přechodu a hladký přechod pro všechny klienty NQA.


Společnost IAQG vydala významné množství podpůrných materiálů, aby pomohla certifikované organizaci s přechodem. Tyto informace zahrnují prezentace, nahrávané webové semináře, korelační matice, nejčastější dotazy, pracovní tabulku pro hodnocení nedostatků, pokyny a odkazy na materiály podpory ISO 9001: 2015 (viz níže). Tyto informace naleznete zde.
 
Mnoho organizací se zaměří na části 4 až 10 normy, které se zabývají požadavky. NQA by vám chtěla připomenout vlákna, které procházejí normou, a které jsou uvedeny v úvodu, zahrnují:

  • Zásady řízení kvality zahrnují zastřešující podprocesy, které existují v rámci normy.

  • Procesní přístup je zásadní pro efektivní systém řízení kvality. Začíná tím, že organizace definuje procesy nejvyšší úrovně, které organizují celý systém. Procesní přístup je takový, že jsou standardy řady 9100 použitelné od velmi malých firem se dvěma osobami až po hlavní výrobce letadel. Tyto procesy jsou v souladu s organizačním kontextem, relevantními zainteresovanými stranami a oblastí QMS.

  • Plan-Do-Check-Act (PDCA) je základem struktury normy a měl by být aplikován na organizační implementaci a audit. PDCA může být aplikován na makro nebo mikro úrovni při vývoji nebo vyhodnocování procesů.

  • Myšlení založené na rizicích je nyní aplikováno na celý systém řízení kvality. Rizika byla vždy zapotřebí v normě ISO 9100 od prvního uvedení v roce 1999. V revizi v roce 2009 bylo při realizaci produktu vyžadováno formální řízení rizik. V roce 2016 koncepce myšlení založená na rizicích zlepšuje proaktivní myšlení v rámci systému řízení kvality. Ale pokud o tom přemýšlíte ... myšlení založené na rizicích překračuje celý systém řízení kvality s explicitními a implicitními popisy.

Nový standard řady AS9100 poskytuje organizacím příležitost prozkoumat svůj systém řízení kvality v souladu s novými požadavky a současně zajistit jejich efektivní systém řízení kvality a dosažení plánovaných výsledků.
 
NQA wishes you success in your implementation and is a valuable resource if you have any AS9100 series questions regarding your understanding please get in touch, we would be happy to help.
NQA si přeje, aby jste dosáhli úspěchu ve své implementaci, pokud máte jakékoliv otázky týkající se vašeho porozumění, obraťte se na náš, rádi vám pomůžeme.
 
Postupujte podle těchto odkazů, kde naleznete další informace o materiálu AS9100:2016 a ISO 9001:2015.