Home Zdroje Blog March 2017

VŠE, co potřebujete znát o normě IATF 16949:2016

20 března 2017

Nejnovější vydání normy IATF 16949 obsahuje řadu změn, o kterých byste se měli informovat, před zahájením přechodu.

Nejnovější vydání normy IATF 16949 obsahuje řadu změn, o kterých byste se měli informovat, před zahájením přechodu.

Co důležitého se změnilo?

Norma obsahuje několik koncepčních změn, jednou ze zásadních změn konceptu je větší propojení se specifickými požadavky zákazníků, kterým musí organizace certifikovaná podle IATF 16949 dobře porozumět, integrovat je do svých systémů řízení a bezezbytku se jimi řídit.

Pro ty, kteří se na cestu plnění požadavků IATF 6949 teprve vydávají a připravují své systémy managementu kvality, se vyžaduje dobrá znalost požadavků automobilního průmyslu.

Vybíráme několik důležitých konceptů, na kterých je nová norma ISAT 16949 založena:

 • Proveditelnost výroby
 • Management záruk
 • Řízení dočasných změn
 • Rozvoj dodavatelských systémů managementu kvality
 • Audity druhou stranou a kompetence auditorů
 • Kontrolní plány
 • Metody řešení problémů¨
 • Řízení změn
 • Totálně produktivní údržba (TPM)
 • Standardizace práce
 • Zabudovaný software
 • Bezpečnost produktů
 • Zvažování rizik

Jste připraveni?

NQA náleží k certifikačním organům schválených Mezinárodní pracovní skupinou pro automobilní průmysl (IATF) a všichni její auditoři jsou pro automobilní sektor kompetentní provádět audity podle nového standardu. Tím je zajištěno, že můžeme naplňovat potřeby vaší organizace.

Ať už přecházíte na novou normu IATF 16949 nebo se budete certifikovat poprvé, bude výběr NQA představovat dobro volbu, jsme mezinárodně uznávaný a kompetentní certifikační orgán. 

Časový rozvrh přechodu

Ať už jste certifikováni dle ISO/TS 16949:2009 nebo se budete certifikovat poprvé, můžete standard ISO/TS 16949 využívat pouze do 1. října 2017. Od tohoto data se smí organizace certifikovat pouze na požadavky IATF 16949.

Organizace certifikované podle ISO/TS 16949:2009, které mají zájem udržovat si svou způsobilost dodávat do automobilního průmyslu, musí projít přechodovým auditem IATF 16949:2016 nejpozději do 14. září 2018. 

Jaký přístup mají zvolit organizace certifikované dle ISO/TS 16949:2009?

Organizace certifikované podle ISO/TS 16949:2009 musí projít přechodovým auditem, na což budou potřebovat jistý čas a vynaložit nezbytné zdroje. Přechodový audit bude v rozsahu re-certifikačního auditu a NQA vám může usnadnit volbu přístupu:

 • Pokud probíhá váš certifikační cyklus před 1. říjnem 2017 a v té době máte naplánován dozorový audit, ponechte re-certifikaci a přechod na další rok, získáte více času na implementaci nových či změněných požadavků.

 • Pokud probíhá váš certifikační cyklus po 1. říjnu 2017, potom musíte zvážit dopad re-certifikace podle ISO/TS 16949:2009 a následný přechod na IATF 16949 opětovně v rozsahu re-certifikačního auditu. Opět jako v minulém případě záleží na tom, kolik času chcete věnovat implementaci nových požadavků.

Jaké jsou možnosti?

Naše rada: Začněte co nejdříve!

Norma IATF 16949 přináší velké množství změn a ve srovnání s ISO/TS 16949:2009, napočítali jsme jich na dvě stě. A to bude vyžadovat čas na přípravu, zavedení a ověření funkčnosti, seriózní přístup vyžaduje provést rozdílovou analýzu a zapojit tým spolupracovníků.

Naplnění nových konceptů znamená rozdělení prací na úrovni vedení i vlastníků procesů, nás se osvědčuje průřezový tým. Jen tak zvolíte přístup, kdy systém upravuje tým kompetentních odborníků, a kdy certifikace splní svůj účel.

Jak vám NQA může pomoci?

Pro stávající klienty jsme připravili dvě rozdílové analýzy, kterými můžete postupně dosáhnout splnění požadavků ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016.

Pokud našimi klienty nejste, můžeme u vás provést rozdílovou analýzu IATF 16949:2016 a ISO/TS 16949:2009 našimi odborníky a připravit vás na očekávané změny. Ve dvou dnech s vámi probereme požadavky na vedení organizace (kap. 4, 5, 6, 9 a 10) a výrobní procesy a jejich podporu (čl. 7 a 8, resp. 9 a 10), poté seznámíme vedení organizace s požadavky na úkoly a/nebo projekty, které budou vhodné pro řešení jednotlivci nebo týmem. 

Jak na to?

Kterou dokumentaci budete potřebovat:

 • Sestavte si aktuální přehled předpisů, které budete potřebovat (požadovaným minimem jsou normy ISO 9000:2015, ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 a Pokyny pro certifikaci v automobilním průmysl podle IATF 16949 – 5. vydání).

 • Připravte si tabulku pro sběr informací a zaznamenávání rozdílů (nebo si vyžádejte dokumenty „Rozdílová analýza ISO 9001“ a „Rozdílová analýza IATF 16949“ u NQA).

 • Vypracujte si akční plán pro opatření, která bude nezbytné provést pro zavedení požadavků IATF 16949, resp. ISO 9001 (výstup rozdílové analýzy může generovat „Akční plán přechodu“, který je součástí balíčku služeb pro klienty necertifikované NQA).

Jaké školení má k dispozici NQA CZ?

Pro zvládnutí požadavků ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016 jsme připravili několik kurzů, neváhejte si vyžádat bližší informace u manažerky vzdělávání (604 833927):

 • Revize IATF 16949:2016 (1 den)
 • IATF 16949:2016 pro vrcholové vedení (1 den)
 • Interní auditor IATF 16949 (2 dny)

POSTUP Přechodu v 10 krocích

Pro klienty jsme postup, kterým můžete v 10 krocích dosáhnout splnění požadavků IATF 16949:2016 a být úspěšně certifikováni NQA.