Veolia Případová studie | NQA
VEOLIA a OHSAS 18001

UDRŽENÍ PRACOVNÍ BEZPEČNOSTI VE VEOLIA WATER

Jako všechny odpovědné organizace vidí Veolia Water bezpečnost a ochranu zdraví svého personálu jako rozhodující. Z tohoto důvodu vsadili před třemi roky na zavedení kulury "nulového poškození". NQA byla přirozeným partnerem, aby pomohla splnit jejich cíl a bylo jí potěšením sdělit společnosti, že nyní dosáhla certifikace OHSAS 18001, s jistotou významného zlepšení a snížení úrazovosti.

Veolia Water UK chtěla prokázat svůj závazek ke standardu kvality skrze každou oblast obchodu.

vedení zúčastněných stran

Zákazníci a zúčastněné strany kladou důraz na důležitost nezávislého auditování dle standardů řízení, proto společnost dodržuje po mnoho let standard řízení kvality ISO 9001 a standard enviromentálního managementu ISO 14001. 

V roce 2011 se rozhodla doplnit soubor standardů o certifikaci na standard ochrany zdraví a bezpečnosti při práci OHSAS 18001 v rámci výrobních a dodavatelských činností podniku.

Cesta k certifikaci

Grant Wordsworth, manažer systému řízení napříč všech tří společností, které tvoří regulovaný podnik Veolia Water UK, má jasno v tom, jaký smysl má získání certifikace:

“Je to o prokázání našeho závazku vůči ochraně zdraví a bezpečnosti. Efektivní systém bezpečnosti a ochrany zdraví jsme již měli zaveden, ale přísnost spojená s hodnocením procesu je velmi důležité upozornění pro všechny naše zaměstnance, že tuto problematiku bere naše společnost vážně. .”

Motto společnosti Veolia Water zní "nulové poškození" se závazkem k zdravotním a bezpečnostním standardům.

Certifikační orgán NQA při své první návštěvě ve společnosti našel jen menší chyby v některých oblastech.Tímto získal tým Veolia Water, sestavený pro zavedení standardu pro zdraví a bezpečnost, jistý stupeň ujištění, že jejich interpretace standardu byla na správné cestě a postupy jsou vhodné pro tento účel.

Trvalá hodnota

Dosažení certifikace v roce 2011 byla jen počáteční část vývoje; hodnota certifikace pro společnost tkvěla v opakovaných kontrolních auditech a v identifikaci oblastí pro zlepšení.

“Naše pracovní síly máme široce rozptýleny na několik set míst, takže potřebujeme relativně vysoký počet auditů pro správu všech těchto lokací," pokračuje Grant. 

“Fakt, že přísný a nezávislý auditor navštíví tyto lokality a zkontroluje zde procesy je velmi významný signál pro personál, jak důležité jsou pro společnost systémy zdraví a bezpečnosti při práci."

“Pomáhá to také podpořit naši roli vnitropodnikových auditorů, interní politika je autoritativní a prokazuje našim zaměstnancům, že víme o čem mluvíme a že pro nás existuje jasný důvod trvat s absolutním důrazem na iniciativě bezpečnosti a ochrany zdraví.”

Partnerská role auditování

NQA je akreditovaný orgán zvolený Veolia Water pro tuto roli. Obě společnosti spolupracovali již po několik let. NQA je také zodpovědné za pravidelné audity ISO 9001 a ISO 14001.

“NQA byla vybrána díky jejím pokročilým znalostem a šikorému chápání celé řady norem. Konec konců, úspěch našeho vztahu závisí na zkušenostech a důvěryhodnosti jednotlivých auditorů, to jsou lidé, kteří mají kontakt se všemi našimi zaměstnanci.

Využívání mezinárodně uznávaného standardu managementu je podle Veolia Water jasný příklad toho, jak je certifikace oceňována na mnoha úrovních: jako ujištění pro zákazníky a regulační orgány a stimul pro zaměstnance, aby zůstali zaměřeni na neustálé zlepšování: všechny platné obchodní důvody pro zavedení procesu.