NQA News - ISO 45001 Passed Ballot Stage | NQA

08 srpna 2017

ISO 45001, nový mezinárodní standard, který nahradí OHSAS 18001 pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, byla schválena v mezinárodním hlasování.

 

Vždy, když se řekne ISO 45001, zvedne se vlna nevole kvůli dlouhým časovým prodlevám s jeho publikací. Nyní máme konečně potvrzení, že mezinárodní hlasování schválilo DIS 2 standardu ISO 45001, což znamená, že standard může nyní přejít buď k FDIS (Final Draft International Standard) nebo k publikaci. To znamená, že dlouho očekávaná norma ISO 45001 by mohla být zveřejněna kdykoli mezi listopadem 2017 a březnem 2018.

 

O dalších fázích standardu bude rozhodovat výbor projektu ISO 45001, který se setká v září, aby diskutoval o všech poznámkách a komentářích a rozhodl, jakým způsobem bude standard zveřejněn. Měla by být ohlášena časová osa pro to, aby organizace a certifikační orgány byly co nejlépe připraveny na migrační období. Doba přechodu mezi OHSAS 18001 a ISO 45001 pravděpodobně trvá 3 roky (jako u přechodů ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015).

 

Rámec Annexu SL nového mezinárodního standardu pro zdraví a bezpečnost ulehčí integraci ISO 45001 do stávajících systémů řízení klientů. To umožní zákazníkům hladce přejít na ISO 45001, čímž ušetří čas i peníze

 

O dalším vývoji Vás budeme samozřejmě průběžně informovat.

 

Čtěte více o ISO 45001 a o migraci na naší speciální webové stránce Migrace/Přechod ISO 45001.