Home Přechod na novou normu

Pokyny pro přechod na ISO 45001:2018

Plán přechodu

NQA považuje normu ISO 45001:2018 za významnou především v důsledku změn struktury a zavedení dalších konceptů a témat.

Naším cílem je provádět audity s přidanou hodnotou, které stanoví úroveň shody organizace s normou, a tím pomáhat našim klientům pochopit jak záměr, tak filozofii těchto změn.

Filozofií společnosti NQA je udržovat zjednodušený přístup k přechodu, který je pro naše klienty snadné pochopit a aplikovat.

Naším cílem je poskytnout vám pokyny a nástroje, aby přechod z OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018 byl bezproblémový a co nejlevnější.

ZDE SI MŮŽETE STÁHNOUT GAP ANALÝZU PRO KLIENTY NQA

kROK 1: Pokyny pro přechod - ISO 45001:2018

 1. Mezinárodní akreditační fórum (IAF) uvedlo, že organizace budou mít 3 roky od data publikování normy, aby převedly své systémy OHSMS, aby byly v souladu s novou normou.

 2. Všechny stávající certifikáty dle OHSAS 18001:2017 vyprší tři roky po vydání a zveřejnění normy ISO 45001:2018.

 3. Migrace z normy OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018 může být provedena během jedné návštěvy. K délce trvání se přidá minimálně jeden další den, aby bylo možné účinně vyhodnotit změny a účinnost provádění. Toto je založeno na IAF MD-21: 2018 - vydání 1.

 4. Pokud vyprší platnost certifikátu OHSAS 18001:2007 před tím, než je organizace schopna plně přejít na normu ISO 45001:2018, může být znovu zaregistrována na OHSAS 18001:2007 (s omezením na období, které umožní následný přechod).

Datum vypršení platnosti tohoto znovu zaregistrovaného certifikátu bude tři roky od vydání normy ISO 45001:2018.

 1. Nový certifikát verze 2018 bude vydán, pokud bude prokázáno, že klient zcela splnil požadavky nové normy. Stejně jako je současná praxe musí být všechny hlavní neshody oficiálně uzavřeny a musí být před vydáním certifikátu přijata a akceptována nápravnými opatřeními pro jakékoli drobné neshody.

Před prováděním přechodového auditu je klient povinen vyplnit NQA ISO 45001:2018 dokument gap analýza. Klienti jsou také vedeni k tomu, aby dokončili interní audit a revizi managementu v porovnání s novou normou, neboť tento úkon slouží k zajištění toho, aby byly řešeny všechny požadavky v systému řízení, a také k tomu, aby byly během přechodového auditu snadno poskytnuty odkazy na tyto požadavky. Klient musí minimálně provést formální gap analýzu pomocí výše zmíněného dokumentu a přezkoumat výstup s vrcholovým managementem při přezkumu řízení nebo ekvivalentním mechanismem.

Krok 2: Váš proces přechodu na novou normu

Na základě tříletého časového rozvrhu přechodu jsme vyvinuli následující proces přechodu pro organizace, které v současné době mají registrovaný systém OHSAS 18001:2007 u NQA:

PŘECHOD PŘI ROČNÍM AUDITU

 • Přechod bude proveden při každoročním dohledovém nebo recertifikačním auditu.

 • Dodatečný povinný čas bude přidán k době trvání auditu, aby bylo možné dokončit úplné a účinné posouzení přechodu v souladu s novými požadavky normy.

 • Dodatečný čas bude minimálně jeden den. Dodatečný čas bude stanoven podle jedinečných kritérií dané organizace. To bude určeno NQA. Chcete-li zjistit konkrétní dobu potřebnou pro přechod, obraťte se na člena týmu NQA.

 • Pokud bude audit úspěšný, NQA vydá nový certifikát s datem platnosti do:

  • Při dohledovém auditu - bude datum platnosti vycházet z předchozího certifikátu

  • Při recertifikačním auditu - začně nový tříletý cyklus platnosti certifikátu

  • V případě, že tříletý certifikační cyklus byl omezen do konce přechodového období a přechod se uskutečnil během dohledového auditu, datum platnosti certifikátu bude obnoven na tři roky od data předchozího přehodnocení nebo počáteční platnosti certifikátu.

Upozornění: V době plánování vašeho přechodového auditu budete informováni o dodatečných požadovaných dnech, a tudíž o délce auditu a výši nákladů. To bude určeno NQA a vztahuje se na všechny organizace.

Krok 3: Informujte NQA

Potřebujeme vědět, kdy chcete převést váš systém z normy OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018.
Pomozte nám naplánovat váš nadcházející audit přechodu tím, že nás informujete o svém rozhodnutí zasláním e-mailu na adresu info@nqa.cz.
 
Pokud je vám něco z výše uvedeného není jasné, zavolejte nám, prosím, na telefon 603 539 628.

Krok 4: Gap analýza

NQA ISO 45001: 2018 Gap Analýza poskytuje jednoduchý rámec pro vyhodnocování vašeho OHSMS v souladu s požadavky ISO 45001:2018. Dokument upozorňuje: na

 • Nové pojmy zavedené v ISO 45001:2018 a související články, procesy a funkční aktivity

 • Nové a změněné články v porovnání mezi OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018

Vyplňte, prosím, každou tabulku zaznamenáním důkazů získaných z jednoho plného interního auditu podle požadavků normy ISO 45001:2018. Dokončete všechny sekce před hodnocením přechodu a ujistěte se, že jsou k dispozici pro vašeho auditora na zahajovacím jednání.

ZDE SI MŮŽETE STÁHNOUT GAP ANALÝZU PRO KLIENTY NQA

Pokud máte nějaké otázky nebo se chcete pouze poradit o vašem přechodu na novou normu, kontaktuje nás, prosím.

Nástroje Z&B