Normen

Normen geven u de basis voor het implementeren van veranderingen en verbeteren van u producten, dienstverlening, processen en mensen. Onze certificatiediiensten omvatten codes van praktijken, nationale,internationale en sectorspecifieke normen.