Voedsel veiligheid Management

HACCP

HACCP, Hazard Analysis Critical Points,is een wetenschappelijk onderbouwd systeem dat gericht is op het garanderen van de productie van veilig voedsel door elke organisatie binnen de voedselketen.

CONTACT US

Name
Email
Telefoon
Message

We will only use your details for this request, they will not be used for any marketing. Read our privacy policy for more information.

We won't pass your details on to third parties.

Wat is HACCP?

Hazard Analysis en Critical Control Points (HACCP) is het meest internationaal erkende systeem dat gebaseerd is op de productie van veilig voedsel met een preventieve aanpak. De richtlijnen voor de toepassing ervan zijn vastgelegd in de Codex Alimentarius CAP / RCP 1-19, Rev. 4 (2003).

Een HACCP-gebaseerd systeem is wettelijk verplicht in verschillende landen, waaronder de VS en de EU, op alle niveaus van de voedselketen, met uitzondering van de primaire productie.

De 7 principes van HACCP zijn:

 • Inventariseer alle potentiële gevaren en wijs de reële gevaren aan.
 • Ga na welke maatregelen er nodig zijn om het gevaar te beheersen en stel de kritische beheerspunten (CCP's) vast. Dit zijn punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen, geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht. 
 • Geef per CCP de kritische grenzen aan. 
 • Stel vast hoe de CCP's bewaakt worden. 
 • Leg de correctieve acties vast per CCP. Correctieve acties zijn nodig wanneer de monitoring aangeeft dat het CCP niet wordt beheerst. De correctieve acties kunnen nodig zijn op het product en/of het proces en moeten leiden tot herstel van de veiligheid. 
 • Pas verificatie toe. Verificatie is een periodieke controle om na te gaan of de HACCP-aanpak effectief is, of om na te gaan of de beheersing van een CCP effectief is. Verificatie laat dus zien of de werkwijze tot voldoende veiligheid leidt. 
 • Houd documentatie en registraties bij. Documentatie wil zeggen dat de systeemopzet vastgelegd moet worden. Registratie is het verplicht vastleggen van bepaalde onderdelen van de systeemuitvoering.

Helps you with

 • Voedselveiligheid
 • Risicomanagement
 • Gevarenanalyse
 • Kritieke punten
 • Productie veiligheid
 • Verontreinigingsrisico
 • ISO 22000
 • Bevoorradingsketen
 • Voedselketen
 • Behoeften van de klant.

Steps to Certification

 1. Step 1

  You will need to fill in an application form in order for NQA to understand your company and requirements. You can do this by completing either the online quick quote or the online formal quote request form. We will use this information  to accurately define the scope of assessment and provide you with a proposal for certification.

 2. Step 2

  Once you’ve agreed your proposal your assessments will be booked with an NQA Assessor. This assessment consists of two mandatory visits that form the Initial Certification Audit. Please note that you must be able to demonstrate that your management system has been fully operational for a minimum of three months and has been subject to a management review and full cycle of internal audits.

 3. Step 3

  Following a successful two stage audit, a certification decision is made and if positive, then certification to the required standard is issued by NQA. You will receive a hard and soft copy of the certification. Certification is valid for three years and is maintained through a programme of annual surveillance audits and a three yearly recertification audit.

Zie meer gegevens