Home

O nás

NQA je součástí NTS, předního nezávislého poskytovatele inspekčních a certifikačních služeb v USA. NTS působí v široké škále průmyslových odvětví, včetně odvětví civilního letectví, kosmického a obranného průmyslu, včetně simulačního testování. Dále působíme v sektorech automobilního a jaderného průmyslu, telekomunikacích, ve strojírenctví, elektrotechnice a zdravotnictví.

Více na www.nts.com nebo si prohlédněte NTS corporate video

Naše služby

Poskytujeme akreditované certifikační a vzdělávací služby, které Vám pomohou zvýšit výkonnost Vašich procesů  a zlepšit výkonnost Vašich produktů a služeb. Vydali jsme více než 43 000 certifikátů klientům ve více než 90 zemích.

Pomáháme malým, středním i velkým organizacím zlepšit výsledky v oblasti kvality, životního prostředí, energie, udržitelnosti a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví. Každý rok se ujišťujeme, že organizace využívají příležitostí ke zlepšení a přijímají opatření k řešení aktuálních rizik. 

Využíváme spolupráce s konzultanty, kteří mají klíčovou roli při zavádění a udržování systému managementu.

Specializujeme se na certifikaci systémů managementu: 

 • kvality (včetně automobilového a leteckého sektoru a výroby zdravotnických prostředků)
 • životního prostředí a hospodaření s energiemi
 • ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
 • informační bezpečnosti

Naši klienti

Vážíme si spolupráce s nejrůznějšími organizacemi v podnikatelské sféře, včetně malých a středních podniků. Spolupracujeme s veřejně prospěšnými organizacemi jako je například charita AGE UK, se státními úřady jako DECC (ministerstvo pro energetiku a změnu klimatu) a s organizacemi světově proslulých značek jako je NASA.

Podívejte se na naše případové studie a informujte se, jak certifikace napomáhá našim klientům ve zlepšování.

Naše poslání

Klientům pomáháme vytvářet produkty, ve které může věřit celý svět.

Ctíme zákaznickou chartu

Zavazujeme se poskytovat služby zákazníkům podle nejvyšších standardů, které jsou součástí naší zákaznické charty:

 • Budeme Vám naslouchat a flexibilně odpovídat na Vaše dotazy.
 • Budou s Vámi pracovat naši techničtí experti a vysoce kvalifikovaní spolupracovníci.
 • Poskytneme Vám produkty a služby podle Vašich potřeb, zohledníme, jak se Vaše firma rozrůstá.
 • Společně budeme plánovat termíny dodání našich profesionálních služeb. 
 • Budeme zdvořilí a ochotní za všech okolností.

Zpětná vazba a stížnosti

Budete-li podávat stížnost nebo nám poskytovat zpětnou vazbu, oceníme jakýkoliv podnět, dejte nám vědět.

Naší filosofií je neustále zlepšování

My v NQA věříme, že každý byznys lze dělat lépe, důsledněji a udržitelným způsobem. K tomu Vám chceme napomáhat službami v oblasti posuzování,  certifikace a vzdělávání. Naše úsilí spočívá ve vyhledávání příležitostí pro zlepšování systémů managementu a řízení změn. Budeme společně pracovat na Vašem úspěchu.

Co nás odlišuje

Našim klientům chceme pomáhat, aby zlepšovali své produkty, procesy a lidi. Na prvním místě jsou lidé pracující na maximální spokojenosti zákazníků.

Zastáváme pragmatický přístup a současně dbáme na splnění přísných podmínek akreditované certifikace. 

Můžete očekávat:

 • Praktické rady. Pomůžeme Vám porozumět technickým požadavkům na certifikaci a provedeme Vás všemi kroky certifikačního procesu.

 • Orientace na zlepšování. Nejen, že hodnotíme Váš soulad s Vámi zvoleným standardem, naším cílem je identifikovat příležitosti ke zlepšení při každém auditu.

 • Komplexní služby. Poskytujeme rozsáhlé portfolio certifikačních služeb s celosvětovým pokrytím, které vám umožní efektivně integrovat Váš systém řízení. 

 • Různé způsoby, jak se učit. Poskytujeme otevřené kurzy, podniková školení a online kurzy. Víme, že je důležité neustále rozvíjet znalosti a technické dovednosti.

 • Férová cena. Nemáme žádné skryté poplatky. Máme konkurenceschopné ceny. K tomu obdržíte podporu světové úrovně.

 • Nejnovější technické poradenství. Naše celosvětová síť odborníků je zapojena do technických komisí a tvorby norem, pomáháme Vám udržet krok s vývojem standardů.

NAŠE ZÁKLADNÍ HODNOTY

"Naše základní hodnoty odrážejí to, co je pro nás opravdu důležité jako pro organizaci. Nejsou to hodnoty, které se mění čas od času, od situace k situaci nebo od člověka k člověku, ale spíše jsou základem naší firemní kultury. "Jak rosteme, chceme udržovat tyto hodnoty, abychom mohli zachovat to, v čem je naše společnost vyjímečná."

Organizační integrita

 • Vytváříme důvěru tím, že říkáme, co máme na mysli, naše chování odpovídá našim slovům a přebíráme zodpovědnost za naše jednání.
 • Oceňujeme poctivou a zdvořilou spolupráci.
 • Oceňujeme kulturu emoční a sociální podpory.

Respekt k jednotlivci

 • Oceňujeme rozmanitost a oceňujeme příspěvky každého zaměstnance.
 • Snažíme se podporovat důvěryhodné, otevřené a vstřícné prostředí.
 • Oceňujeme iniciativu, soucit, sebevědomí, porozumění, adaptabilitu, odpovědnost a etické chování.

Kvalitní služby zákazníkům

 • Naši klienti si zaslouží nejkvalitnější zákaznický servis.
 • Vytváříme dlouhodobé vztahy tím, že rychle reagujeme a poskytujeme inovativní řešení problémů.
 • Chceme pochopit měnící se potřeby našich klientů a neustále přinášet hodnotu poskytváním vynikajících služeb, které budují důvěru, loajalitu a respekt.

Správcovství - "Povinnosti vůči zúčastněným stranám"

 • Splňujeme závazky vůči našim klíčovým partnerům - zaměstnancům, akcionářům a klientům.
 • Je naší povinností řádně využívat a rozvíjet své zdroje - lidi, majetek a finanční majetek.
 • Jsme si vědomi toho, že maximalizace zisku je nezbytná pro růst, prosperitu, příležitosti, spokojenost s prací a bezpečnost práce.
 • Jsme správci investic našich akcionářů a tuto odpovědnost bereme vážně.

Zlepšování

 • Součástí růstové a prosperující společnosti je neustálé zlepšování procesů a změn.
 • Neustále se rozvíjíme a rozšiřujeme naše služby tak, aby vyhovovaly požadavkům měnícího se trhu.

Jeden podnik

 • Přijetím jedinečnosti každé organizace NTS, využíváme sílu vztahů a spolupráce, abychom poskytli výjimečné služby, výjimečné schopnosti a pohodlný přístup k našim klientům bez ohledu na to, kde obchodují.
 • Usilujeme o soudržné týmové prostředí, které podporuje "dvojí občanství" a participativní rozhodování v rámci celého podniku.

Nejlepší lidé tvoří nejlepší týmy

 • Snažíme se o poskytování našich služeb prostřednictvím motivovaných a připravených zaměstnanců.
 • Snažíme se získat, rozvíjet a udržet nejlepší talenty pro naše podnikání, podporovat spolupráci a týmové prostředí.

Osobní a organizační růst

 • Povzbuzujeme zaměstnance, aby osobně a profesionálně rostli.
 • Pomáháme růst společnostem prostřednictvím našeho růstu.

ZŮSTAŇTE V KONTAKTU

Pokud potřebujete radu týkající se našich služeb, kontaktujte nás.