Home

O nás

NQA je součástí NTS, předního nezávislého poskytovatele simulačních, inspekčních a certifikačních služeb v USA. NTS působí v široké škále průmyslových odvětví, včetně odvětví civilního letectví, vesmíru, obrany, jaderného, telekomunikačního, průmyslového, elektronického, lékařského a automobilového průmyslu. 

Více na www.nts.com nebo si prohlédněte NTS corporate video

NAŠE SLUŽBY

Poskytujeme akreditované certifikační, vzdělávací a podpůrné služby, které vám pomohou zlepšit procesy, výkon, produkty a služby. Vydali jsme více než 36 000 certifikátů klientům ve více než 70 zemích.

Pomáháme organizacím všech velikostí s lepšími výsledky v oblasti kvality, životního prostředí, energie, udržitelnosti a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví. Kromě toho se ujišťujeme, že tato zlepšení pokračují i každý další rok.

Často budeme pracovat v úzké spolupráci s konzultanty, kteří hrají klíčovou úlohu při zavádění těchto systémů řízení.

Specializujeme se na certifikaci systémů řízení: 

 • kvality (včetně automobilového a leteckého sektoru),
 • energetiky a životního prostředí,
 • ochrany zdraví a bezpečnosti při práci,
 • informační bezpečnosti.

NAŠI KLIENTI

Máme tu čest spolupracovat s různými organizacemi v podnikatelské sféře, včetně malých firem, spolupracujeme s veřejně prospěšnými organizacemi, jako je například charita AGE UK, se státními úřady jako DECC (ministerstvo pro energetiku a změnu klimatu) a s organizacemi světově proslulých značek, jako je NASA.

Podívejte se na naše případové studie a zjistěte, jak jsme pomohli našim klientům zlepšit se prostřednictvím certifikace.

NAŠE ZÁKAZNICKÁ CHARTA

NÁŠ SLIB

Náš závazek poskytovat nejvyšší standardy zákaznického servisu je zakotven v naší zákaznické chartě:

 • Budeme vám naslouchat a poskytneme co nejdříve odpověď.
 • Naši techničtí experti a vysoce kvalifikovaní spolupracovníci vám zodpoví vaše otázky.
 • Poskytneme vám produkty a služby podle vašich potřeb a podle toho jak vaše firma roste.
 • Poskytneme vám profesionální služby v pravý čas.
 • Budeme zdvořilí a ochotní za všech okolností.

STÍŽNOSTI A ZPĚTNÁ VAZBA

Pokud budete chtít podat stížnost nebo zpětnou vazbu na jakýkoliv aspekt našich služeb, dejte nám vědět.

NAŠE FILOSOFIE - NEUSTÁLE SE ZLEPŠOVAT

Každý byznys se může dělat lépe, důsledněji a udržitelně. To je to, v co věříme v NQA, a to je to, čeho vám chceme pomoci dosáhnout. Naše služby v oblasti hodnocení, certifikace a školení umožňují podnikům provádět změny, zlepšovat systémy řízení a vybudovat úspěch.

CO NÁS ODLIŠUJE

Chceme pomáhat našim klientům, aby zlepšili své produkty, procesy a lidi, aby dosáhli maximální spokojenosti svých zákazníků.

Náš přístup je pragmatický a podpůrný a současně splňuje přísné technické požadavky a integritu akreditované certifikace.


Můžete očekávat:

 • Praktické rady. Pomůžeme vám porozumět technickým požadavkům a stádiím certifikačního procesu.

 • Zlepšení zaměření. Vyhodnocujeme nejen to, že dodržujete zvolený standard, ale snažíme se identifikovat příležitosti ke zlepšení při každém auditu.

 • Komplexní služby. Poskytujeme kompletní sortiment certifikačních služeb s celosvětovým pokrytím, které vám umožní integrovat certifikaci pro vyšší efektivitu.

 • Různé způsoby, jak se učit. On-line kurzy a in-house kurzy; myslíme si, že je důležité, abyste získali nové technické dovednosti.

 • Skvělá hodnota. Žádné skryté poplatky, konkurenční ceny a přístup k technické podpoře světové úrovně.

 • Nejnovější technické poradenství. Naše celosvětová síť odborníků se účastní technických komisí a psaní standardů; pomáháme vám udržet krok s vývojem.

NAŠE ZÁKLADNÍ HODNOTY

"Naše základní hodnoty odrážejí to, co je pro nás opravdu důležité jako pro organizaci. Nejsou to hodnoty, které se mění čas od času, od situace k situaci nebo od člověka k člověku, ale spíše jsou základem naší firemní kultury. "Jak rosteme, chceme udržovat tyto hodnoty, abychom mohli zachovat to, v čem je naše společnost výjimečná."

Organizační integrita

 • Vytváříme důvěru tím, že říkáme, co máme na mysli, naše chování odpovídá našim slovům a přebíráme zodpovědnost za naše jednání.
 • Oceňujeme poctivou a zdvořilou spolupráci.
 • Oceňujeme kulturu emoční a sociální podpory.

Respekt k jednotlivci

 • Oceňujeme rozmanitost a oceňujeme příspěvky každého zaměstnance.
 • Snažíme se podporovat důvěryhodné, otevřené a vstřícné prostředí.
 • Oceňujeme iniciativu, soucit, sebevědomí, porozumění, adaptabilitu, odpovědnost a etické chování.

Kvalitní služby zákazníkům

 • Naši klienti si zaslouží nejkvalitnější zákaznický servis.
 • Vytváříme dlouhodobé vztahy tím, že rychle reagujeme a poskytujeme inovativní řešení problémů.
 • Chceme pochopit měnící se potřeby našich klientů a neustále přinášet hodnotu poskytováním vynikajících služeb, které budují důvěru, loajalitu a respekt.

Správcovství - "Povinnosti vůči zúčastněným stranám"

 • Splňujeme závazky vůči našim klíčovým partnerům - zaměstnancům, akcionářům a klientům.
 • Je naší povinností řádně využívat a rozvíjet své zdroje - lidi, majetek a finanční majetek.
 • Jsme si vědomi toho, že maximalizace zisku je nezbytná pro růst, prosperitu, příležitosti, spokojenost s prací a bezpečnost práce.
 • Jsme správci investic našich akcionářů a tuto odpovědnost bereme vážně.

Zlepšování

 • Součástí růstové a prosperující společnosti je neustálé zlepšování procesů a změn.
 • Neustále se rozvíjíme a rozšiřujeme naše služby tak, aby vyhovovaly požadavkům měnícího se trhu.

Jeden podnik

 • Přijetím jedinečnosti každé organizace NTS, využíváme sílu vztahů a spolupráce, abychom poskytli výjimečné služby, výjimečné schopnosti a pohodlný přístup k našim klientům bez ohledu na to, kde obchodují.
 • Usilujeme o soudržné týmové prostředí, které podporuje "dvojí občanství" a participativní rozhodování v rámci celého podniku.

Nejlepší lidé tvoří nejlepší týmy

 • Snažíme se o poskytování našich služeb prostřednictvím motivovaných a připravených zaměstnanců.
 • Snažíme se získat, rozvíjet a udržet nejlepší talenty pro naše podnikání, podporovat spolupráci a týmové prostředí.

Osobní a organizační růst

 • Povzbuzujeme zaměstnance, aby osobně a profesionálně rostli.
 • Pomáháme růst společnostem prostřednictvím našeho růstu.

ZŮSTAŇTE V KONTAKTU

Pokud potřebujete radu týkající se našich služeb, kontaktujte nás.