ISO 9001 Řízení kvality | QMS Standardní | NQA

ISO 9001 je mezinárodní norma pro systémy řízení kvality.

Pomůže vám s

Spojeností zákazníka, zlepšování procesu, zlepšování produktu, přípravou kvalifikace a požadavků pro nabídky, operativní efektivitou, interními audity, řízením rizik, školením a kompetencemi a značkou a reputací.
 
Poznámka: Stále můžete žádat o verzi 2008 nebo 2015 normy 9001. Certifikáty vydané pro verzi 2008 pozbydou platnost na konci přechodového období (září 2018). 

Co je ISO 9001?

ISO 9001:2015 je mezinárodní uznávaný standard pro Systémy řízení kvality (QMS). Je to nejrozšířenější používaný standard na světě s více jak 1,1 miliónem vydaných certifikátů organizacím v 178 zemích.

ISO 9001 nabízí rámec a sadu principů, které zajišťují jednoduchý přístup k řízení Vaší organizace, spokojeným zákazníkům a dalším investorům. V jednoduchých termínech je nabídnut základ pro efektivní procesy a pracovníky, kteří budou vytvářet opakovaně efektivní produkty nebo služby.

ISO 9001:2015 nahrazuje ISO 9001:2008, revidovaný standard byl publikován 23. září 2015 a měl tříroční přechodové období.

Standard sleduje všeobecnou strukturu poskytnutou Annexem SL. Pokud se chcete dozvědět více o Annex SL, klikněte zde. ISO 9001:2015 je kompatibilnější s dalšími systémy řízení, jako je ISO 14001, což usnadňuje integraci systémů řízení.

je ISO 9001 to pravé pro mě?

Každá organizace může uplatnit výhody ze zavedení ISO 9001:2015, jelikož její požadavky jsou podložené osmi univerzálními principy řízení:

 1. zákaznicky zaměřená organizace
 2. vedení
 3. zapojení lidí
 4. zajištění procesního přístupu
 5. systematický přístup k řízení
 6. věcný přístup k rozhodování
 7. vzájemné výhodné vztahy s dodavateli
 8. neustálé zlepšování
Nejnovější aktualizace standardu ISO 9001 nabízí mnoho důležitých výhod:
 • Struktura Annexu SL poskytuje základní komunikaci mez systémy řízení ISO, která zjednodušuje cestu k certifikaci související s dodržováním předpisů.
 • Zaměření na rizika odhalí oblasti případných ohrožení a umožní přidělit zdroje tam, kde jsou nejvíce potřebné.
 • Požadavek vedoucího pracovníka se zabývá řízením na vyšší úrovni a přináší zajištění kvality více v souladu s celkovými obchodními cíli.
 • Součásti vyhodnocování výkonnosti a samosprávy mohou podporovat inovace a zvýšit hodnotu zúčastněných stran.
 • Důraz na kontext organizace ukáže řízení kvality z velké perspektivy.

VÝBĚR MEZI NORMOU Z ROKU 2008 A Z ROKU 2015

Organizace si mohou v současné době vybrat, zda budou používat verzi normy ISO 9001 z roku 2008 nebo z roku 2015. Všechny organizace využívající verzi normy roku 2008 platí podmínka, že musí provést přechod na verzi normy ISO 9001:2015 do konce roku 2018. Verze  normy 2015 představuje nejaktuálnější představy a osvědčené postupy v oblasti řízení kvality a tato verze normy ISO 9001:2015 je doporučena NQA.

Nicméně Váš výběr bude záviset na Vašich preferencích a situaci. Vaše rozhodnutí můžeme podpořit následujícími klíčovými úvahami: 

Naše organizace se může rozhodnout pro ISO 9001: 2008, neboť především:

 • Disponujeme stávajícím systémem kompatibilním s verzí 2008 a přejeme si získat tuto certifikaci před přechodem našeho QMS na novou normu. 
 • Chceme dosáhnout certifikace co nejdříve a umožnit našim lidem v provozu porozumět novým požadavkům před přijetím nového standardu do našeho QMS. 
 • Budeme do NQA přecházet s naší stávající certifikací 2008. 

Naše organizace se může rozhodnout pro ISO 9001:2015, protože: 

 • Chceme zavést současnou nejlepší praxi a využít možnosti nejnovějších vylepšení pro naše podnikové systémy.
 • S ISO 9001:2015 budeme demonstrovat zákazníkům a zúčastněným stranám, že plníme nové požadavky normy už dnes. 
 • Chceme integrovat náš systém řízení kvality s naším systémem environmentálního managementu a chceme využívat Annex SL, aby se tento proces zjednodušil. 
 • Chceme, aby náš certifikát platil celé tříleté období a nebyla zkrácena platnost vypršením lhůty přechodu v září 2018, což nám přináší lepší zhodnocení prostředků za certifikační proces.

VÝHODY Certifikace ISO 9001

 • Zvýšit spokojenost zákazníků. Dodávat produkty, které trvale splňují požadavky zákazníků. 
 • Snížení provozních nákladů. Neustálé zlepšování procesů a výsledná efektivita provozu znamená peněžní úsporu. 
 • Lepší vztahy se zainteresovanými stranami. Zlepšit vnímání Vaší organizace zaměstnanci, zákazníky a dodavateli. 
 • Dodržování právních předpisů. Lepší pochopení legislativních a regulačních požadavků, které ovlivňují Vaši organizaci a Vaše zákazníky. 
 • Lepší řízení rizik a odstraňování chyb. Vytvoření systému sledovatelnosti produktů v průběhu výroby a při realizaci služby s cílem, že problémům se bude snadněji předcházet a budou lépe odstraňovány chyby. 
 • Ověření QMS nezávislou autoritou znamená pro organizaci navození vzájemné důvěry v obchodních vztazích. 
 • Certifikace Vám umožní získat více obchodních příležitostí i v oblasti veřejných zakázek. 

KROKY Certifikace ISO 9001

Přihlášení k certifikaci podle ISO 9001 se provádí vyplněním Žádosti o registraci, formulář: ISO 9001 formulář pro rychlou poptávku. Tímto nám poskytnete informace o Vaší organizaci, abychom mohli přesně definovat rozsah certifikační oblasti a sestavit Vám cenovou nabídku.

Certifikaci podle normy ISO 9001 provádí certifikační společnost NQA. Certifikační postup se skládá ze dvou povinných návštěv, které tvoří certifikační audit a po jeho úspěšném absolvování bude vydán: Certifikát - Osvědčení o auditu. Upozorňujeme, že musíte být schopni prokázat, že Váš systém řízení je plně funkční minimálně po dobu tří měsíců a byl předmětem přezkoumání vedením a prošel interním auditem.

Certifikát ISO 9001 je vydán certifikační společností NQA a je udržován prostřednictvím programu ročních dohledových auditů v následujících dvou letech. Po uplynutí tříletého období musí být certifikát obnoven re-certifikačním auditem.

DALŠÍ KROKY

Školení ISO 9001 - Poskytujeme řadu IRCA a CIPD akreditovaných vzdělávací kurzů, aby vyhovovaly Vašim potřebám a rozpočtu. V kurzech získáte dovednosti k zavedení systému kvality, dovednosti k provádění auditů a správu efektivního systému managementu kvality.

Rozdílová analýza (Gap Analysis) - pomůžeme Vám provést analýzu Vašeho systému řízení kvality a tím stanovit nedostatky, které vám pomohou určit pravděpodobnou zátěž a časový plán pro zavedení systému řízení kvality s cílem získání certifikace podle ISO 9001. Rozdílovou analýzu můžete použít k naplánování implementace nebo posoudit kroky zavádění nové normy s Vaším konzultantem. Nejprve si stáhněte rozdílovou analýzu ISO 9001:2015 Gap Analysis, která vám pomůže začít.

Konzultace - certifikační společnost neposkytuje poradenství, ale můžeme vám pomoci s výběrem odborného poradce znalého prostředí NQA.

Požádejte o cenovou nabídku - Podle vyplněného formuláře žádosti: ISO 9001 quotation request form vám sestavíme cenovou nabídku a poskytneme vám skutečné náklady na získání a udržení certifikace. Zde můžete vyplnit  rychlou poptavku on-line, nebo vyplnit úplný formulář ISO 9001 quotation request form a poslat e-mailem: info@nqa.cz

KONTAKTUJTE NÁS

Poradíme vám, jak dosáhnout certifikace, navrhneme související školení, užitečné zdroje a najdeme odborného kvalifikovaného poradce.

Kontaktujte naše obchodní poradce na +420 603 539 628 nebo použijte náš kontaktní formulář.

Potřebujete cenovou nabídku?

Nebo volejte na +420 603 539 628