Řízení kvality

ISO 9001

ISO 9001:2015 je mezinárodní norma pro systémy řízení kvality.

Co je ISO 9001?

ISO 9001:2015 je mezinárodní uznávaná norma pro Systémy řízení kvality (QMS). Je to nejrozšířenější používaná norma na světě s více jak 1,1 miliónem vydaných certifikátů organizacím v 178 zemích.

ISO 9001 nabízí rámec a sadu principů, které zajišťují jednoduchý přístup k řízení Vaší organizace, spokojeným zákazníkům a dalším investorům. V jednoduchých termínech je nabídnut základ pro efektivní procesy a pracovníky, kteří budou vytvářet opakovaně efektivní produkty nebo služby.

Pomůže Vám:

 • Trvale uspokojovat zákazníky a další zúčastněné strany.

 • Jednoduše řečeno, poskytuje základ pro efektivní procesy

 • a pro efektivní pracovníky, kteří poskytují efektivní produkt nebo službu.

CONTACT US

Jméno
Email
Telefon
Země
Zpráva

Vaše údaje použijeme pouze pro tento požadavek, nebudou využívány pro žádné marketingové účely. Pro více informací si přečtěte naše zásady pro ochranu osobních údajů.

Nepředáme Vaše údaje třetím stranám.

Důvody pro zavedení

 • Zvýšit spokojenost zákazníků. Dodávat produkty, které trvale splňují požadavky zákazníků. 

 • Snížení provozních nákladů. Neustálé zlepšování procesů a výsledná efektivita provozu znamená peněžní úsporu. 

 • Lepší vztahy se zainteresovanými stranami. Zlepšit vnímání Vaší organizace zaměstnanci, zákazníky a dodavateli. 

 • Dodržování právních předpisů. Lepší pochopení legislativních a regulačních požadavků, které ovlivňují Vaši organizaci a Vaše zákazníky. 

 • Lepší řízení rizik a odstraňování chyb. Vytvoření systému sledovatelnosti produktů v průběhu výroby a při realizaci služby s cílem, že problémům se bude snadněji předcházet a budou lépe odstraňovány chyby. 

 • Ověření QMS nezávislou autoritou znamená pro organizaci navození vzájemné důvěry v obchodních vztazích. 

 • Certifikace Vám umožní získat více obchodních příležitostí i v oblasti veřejných zakázek. 

Výhody certifikace ISO 9001

Spokojenost zákazníků icon

Spokojenost zákazníků

Dodávejte produkty, které trvale splňují požadavky zákazníků a služby, které jsou seriózní a lze se na ně spolehnout.

Snížení provozních nákladů icon

Snížení provozních nákladů

Neustálé zlepšování procesů a výsledná provozní efektivita znamenají ušetřené peníze.

Zlepšené vztahy se zúčastněnými stranami icon

Zlepšené vztahy se zúčastněnými stranami

Zlepšete vnímání vaší organizace s personálem, zákazníky a dodavateli.

Soulad s právními předpisy icon

Soulad s právními předpisy

Pochopte, jak zákonné a regulační požadavky ovlivňují vaši organizaci a její zákazníky.

Zlepšete management rizik icon

Zlepšete management rizik

Vyšší konzistence a vysledovatelnost produktů a služeb znamená, že se dá problémům snadno vyhnout a napravit.

Osvědčená obchodní pověření icon

Osvědčená obchodní pověření

Nezávislé ověření dle globálně uznávaného průmyslovému standardu zní uznale.

Schopnost získat více obchodů icon

Schopnost získat více obchodů

Zadávací specifikace výběrových řízení často vyžadují certifikaci jako podmínku dodávek, takže certifikace otevírá dveře novým příležitostem.

Je ISO 9001 pro mě vhodné?

Každá organizace může využít implementaci normy ISO 9001:2015, neboť její požadavky jsou podporovány osmi univerzálními principy řízení:

 1. organizace zaměřená na zákazníky
 2. vedení
 3. zapojení lidí
 4. zajištění procesního přístupu
 5. systematický přístup k řízení
 6. věcný přístup k rozhodování
 7. vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy
 8. neustálé zlepšování

Proč zavádět ISO 9001?

Všechny organizace musí do konce roku 2018 přejít na verzi z roku 2015. Verze 2015 představuje nejaktuálnější myšlení a nejlepší postupy v oblasti řízení kvality a doporučuje ji NQA.

Moje organizace může zvolit ISO 9001:2015 protože:

 • Chceme implementovat stávající osvědčené postupy.
 • Mít ISO 9001: 2015 prokáže našim zákazníkům a zúčastněným stranám, že jsem důvěrychodný partner.
 • Integrujeme náš systém řízení kvality s naším systémem environmentálního managementu a chtěli bychom tento způsob usnadnit pomocí ANNEX SL. 

Kroky k certifikaci

 1. Krok 1

  Vyplňte formulář žádosti, aby NQA získala informace o vaší společnost a požadavcích. Můžete to udělat buď vyplněním rychlého dotazníku online, nebo online formálního dotazníku žádosti o nabídku. Tyto informace použijeme k přesnému vymezení rozsahu auditu a návrhu certifikace

 2. Krok 2

  Jakmile odsouhlasíte náš návrh, budou pro vás rezervovány termíny dvou auditů u NQA auditora. Tyto audity se skládají ze dvou povinných návštěv, které tvoří počáteční certifikační audit. Vezměte prosím na vědomí, že musíte být schopni prokázat, že váš systém řízení byl plně funkční po dobu nejméně tří měsíců a byl předmětem pžezkoumání managementu a celého cyklu interních auditů.

 3. Krok 3

  Po úspěšném počátečním auditu je vydáno rozhodnutí o certifikaci a pokud je kladné, vydá NQA certifikát na požadovaný standard. Získáte tištěnou a elektronickou kopii certifikátu. Certifikát je platný po dobu tří let a je udržován prostřednictvím programu ročních kontrolních auditů a tříletého recertifikačního auditu.

Další podrobnosti

Připraveni začít?

Získejte konkrétní údaje o nákladech na certifikaci.
Jsme k dispozici na čísle 736 613 947 nebo nám pošlete Vaše číslo a my Vám zavoláme zpět, abychom s Vámi probrali požadavky na certifikaci.