ISO 9001 Řízení kvality | QMS Standardní | NQA

ISO 9001 je mezinárodní norma pro systémy řízení kvality.

S čím Vám ISO 9001 pomůže?

S růstem spokojeností zákazníků, se zlepšováním procesů, se zkvalitněním produktů a služeb, se zvyšováním efektivity výroby a poskytovaných služeb, s prováděním interních auditů, s odhalováním chyb, se vzorkováním nové výroby, s výcvikem a kvalifikací zaměstnanců, se zvýšením povědomí značky a dobrého jména firmy.

Upozornění: V současné době platí vydané certifikáty verze normy ČSN EN ISO 9001:2009 anebo ČSN EN ISO 9001:2016. Pro vydané certifikáty podle verze 2009 platí podmínka, že platnost certifikátu je omezena do konce přechodného období (tj. do září 2018).

Co je ISO 9001?

ISO 9001 je mezinárodně uznávaná norma pro systémy managementu kvality (QMS). Je to nejrozšířenější používaná norma řízení systému kvality na světě. Bylo vydáno více než 1,1 miliónů certifikátů organizacím ve 178 zemích světa.

ISO 9001 určuje požadavky a soubor zásad, jejichž dodržováním si Vaše organizace vytváří systém řízení výrobních a dalších procesů, aby Vaše produkty a služby důsledně uspokojovaly zákazníky a další zainteresované strany. Jednoduše řečeno systém podle ISO 9001 poskytuje základ pro efektivní procesy a účelně pracující lidí s cílem vytvořit konkurenceschopný produkt nebo službu podle okamžité poptávky zákazníků.

Je ISO 9001 pro nás to pravé?

Každá organizace může těžit ze zavedení ISO 9001:2008 nebo ISO 9001:2015, protože její požadavky se opírají o sedm univerzálních principů řízení:

1.  Organizace zaměřená na zákazníka
2.  Vedení (leadership)
3.  Angažovanost lidí
4.  Zajištění procesního přístupu
5.  Zlepšování
6.  Rozhodování na základě důkazů
7.  Management vztahů

VÝBĚR MEZI NORMOU Z ROKU 2008 A Z ROKU 2015

Organizace si mohou v současné době vybrat, zda budou používat verzi normy ISO 9001 z roku 2008 nebo z roku 2015. Všechny organizace využívající verzi normy roku 2008 platí podmínka, že musí provést přechod na verzi normy ISO 9001:2015 do konce roku 2018. Verze  normy 2015 představuje nejaktuálnější představy a osvědčené postupy v oblasti řízení kvality a tato verze normy ISO 9001:2015 je doporučena NQA.

Nicméně Váš výběr bude záviset na Vašich preferencích a situaci. Vaše rozhodnutí můžeme podpořit následujícími klíčovými úvahami: 

Naše organizace se může rozhodnout pro ISO 9001: 2008, neboť především:

 • Disponujeme stávajícím systémem kompatibilním s verzí 2008 a přejeme si získat tuto certifikaci před přechodem našeho QMS na novou normu. 
 • Chceme dosáhnout certifikace co nejdříve a umožnit našim lidem v provozu porozumět novým požadavkům před přijetím nového standardu do našeho QMS. 
 • Budeme do NQA přecházet s naší stávající certifikací 2008. 

Naše organizace se může rozhodnout pro ISO 9001:2015, protože: 

 • Chceme zavést současnou nejlepší praxi a využít možnosti nejnovějších vylepšení pro naše podnikové systémy.
 • S ISO 9001:2015 budeme demonstrovat zákazníkům a zúčastněným stranám, že plníme nové požadavky normy už dnes. 
 • Chceme integrovat náš systém řízení kvality s naším systémem environmentálního managementu a chceme využívat Annex SL, aby se tento proces zjednodušil. 
 • Chceme, aby náš certifikát platil celé tříleté období a nebyla zkrácena platnost vypršením lhůty přechodu v září 2018, což nám přináší lepší zhodnocení prostředků za certifikační proces.

VÝHODY Certifikace ISO 9001

 • Zvýšit spokojenost zákazníků. Dodávat produkty, které trvale splňují požadavky zákazníků. 
 • Snížení provozních nákladů. Neustálé zlepšování procesů a výsledná efektivita provozu znamená peněžní úsporu. 
 • Lepší vztahy se zainteresovanými stranami. Zlepšit vnímání Vaší organizace zaměstnanci, zákazníky a dodavateli. 
 • Dodržování právních předpisů. Lepší pochopení legislativních a regulačních požadavků, které ovlivňují Vaši organizaci a Vaše zákazníky. 
 • Lepší řízení rizik a odstraňování chyb. Vytvoření systému sledovatelnosti produktů v průběhu výroby a při realizaci služby s cílem, že problémům se bude snadněji předcházet a budou lépe odstraňovány chyby. 
 • Ověření QMS nezávislou autoritou znamená pro organizaci navození vzájemné důvěry v obchodních vztazích. 
 • Certifikace Vám umožní získat více obchodních příležitostí i v oblasti veřejných zakázek. 

KROKY Certifikace ISO 9001

Přihlášení k certifikaci podle ISO 9001 se provádí vyplněním Žádosti o registraci, formulář: ISO 9001 formulář pro rychlou poptávku. Tímto nám poskytnete informace o Vaší organizaci, abychom mohli přesně definovat rozsah certifikační oblasti a sestavit Vám cenovou nabídku.

Certifikaci podle normy ISO 9001 provádí certifikační společnost NQA. Certifikační postup se skládá ze dvou povinných návštěv, které tvoří certifikační audit a po jeho úspěšném absolvování bude vydán: Certifikát - Osvědčení o auditu. Upozorňujeme, že musíte být schopni prokázat, že Váš systém řízení je plně funkční minimálně po dobu tří měsíců a byl předmětem přezkoumání vedením a prošel interním auditem.

Certifikát ISO 9001 je vydán certifikační společností NQA a je udržován prostřednictvím programu ročních dohledových auditů v následujících dvou letech. Po uplynutí tříletého období musí být certifikát obnoven re-certifikačním auditem.

DALŠÍ KROKY

Školení ISO 9001 - Poskytujeme řadu IRCA a CIPD akreditovaných vzdělávací kurzů, aby vyhovovaly Vašim potřebám a rozpočtu. V kurzech získáte dovednosti k zavedení systému kvality, dovednosti k provádění auditů a správu efektivního systému managementu kvality.

Rozdílová analýza (Gap Analysis) - pomůžeme Vám provést analýzu Vašeho systému řízení kvality a tím stanovit nedostatky, které vám pomohou určit pravděpodobnou zátěž a časový plán pro zavedení systému řízení kvality s cílem získání certifikace podle ISO 9001. Rozdílovou analýzu můžete použít k naplánování implementace nebo posoudit kroky zavádění nové normy s Vaším konzultantem. Nejprve si stáhněte rozdílovou analýzu ISO 9001:2015 Gap Analysis, která vám pomůže začít.

Konzultace - certifikační společnost neposkytuje poradenství, ale můžeme vám pomoci s výběrem odborného poradce znalého prostředí NQA.

Požádejte o cenovou nabídku - Podle vyplněného formuláře žádosti: ISO 9001 quotation request form vám sestavíme cenovou nabídku a poskytneme vám skutečné náklady na získání a udržení certifikace. Zde můžete vyplnit  rychlou poptavku on-line, nebo vyplnit úplný formulář ISO 9001 quotation request form a poslat e-mailem: info@nqa.cz

KONTAKTUJTE NÁS

Poradíme vám, jak dosáhnout certifikace, navrhneme související školení, užitečné zdroje a najdeme odborného kvalifikovaného poradce.

Kontaktujte naše obchodní poradce na +420 603 539 628 nebo použijte náš kontaktní formulář.

Potřebujete cenovou nabídku?

Nebo volejte na +420 603 539 628