Home Pro klienty

Naše akreditace

CO JE AKREDITACE?

Akreditace je nezávislé hodnocení, které zajistí, aby certifikační orgány měly technickou způsobilost a integritu nestrannosti dodat věrohodné certifikační služby. Tento požadavek je zásadní pro budování důvěry v certifikaci.

UKAS definuje akreditaci jako:

prostředek posuzování, ve veřejném zájmu, technické způsobilosti a bezúhonnosti organizací nabízejících služby hodnocení včetně testování, inspekce, kalibrace a certifikace.

PROČ AKREDITACE?

Věříme v integritu standardů a přísnosti certifikačního procesu. To je důvod, proč je naše politika pro dosažení akreditace pro naše služby všude tam, kde je to možné.

Mezi naše akreditace patří:

  • UKAS - United Kingdom Accreditation Service (akreditační služba Velká Británie), kterou máme v nejširším rozsahu a tato akreditace nám pokrývá většinu hospodářských odvětví
  • ​IATF - Mezinárodní Automotive Task Force slouží pro poskytování certifikace podle IATF 16949 (Automotive Management kvality)
  • ANAB - ANSI-ASQ Národní akreditační rada v USA.

Tyto akreditační orgány nás pravidelně a důsledně posuzují podle mezinárodních norem, aby zajistili, že splňujeme kompetence, nestrannost a schopnost výkonu v certifikačních službách.

PROHLÁŠENÍ NESTRANNOSTI

Nestrannost je základní zásadou akreditované certifikace. To znamená, že rozhodnutí o certifikaci jsou založeny výhradně na objektivních důkazech o shodě s požadavky norem, a nejsou ovlivněny žádnými jinými zájmy.

Bereme případný střet zájmů velmi vážně a důsledně zajišťujeme, aby nestrannost byla dodržována vždy. Rozhodnutí o vydání certifikátu je založeno výhradně na objektivních důkazech, které podporují shodu s požadavky normy.

NEAKREDITOVANÉ CERTIFIKACE

Politikou NQA je poskytovat akreditované certifikace, ve všech případech, kde je to možné. U některých systémů neexistuje akreditace i v těchto případech stále uplatňujeme stejnou kázeň, procesy, požadavky na odbornou způsobilost a nestrannost, jako kdyby byly akreditovány.

Neakreditované certifikace mohou být atraktivním způsobem, jak dosáhnout certifikace rychle a levně. Nicméně, to může mít vážné nedostatky, zejména:

  • nesplnění požadavků zákazníků, zejména smluvních závazků
  • nedostatek integrity, která může poškodit pověst
  • ztracený čas, peníze a zdroje

Department for Business Innovation & Skills (BIS)  /Úřad pro inovace/ na svých internetových stránkách vydalo prohlášení: Postoj k neakreditovaným certifikacím  (BIS policy on unaccredited certification).

Připraveni začít?

Získejte konkrétní údaje o nákladech na certifikaci.
Jsme k dispozici na čísle 736 613 947 nebo nám pošlete Vaše číslo a my Vám zavoláme zpět, abychom s Vámi probrali požadavky na certifikaci.

Reference našich významných klientů