Home Certifikace Normy

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ISO 45001

ISO 45001:2018 je jednou z mezinárodních norem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Co je ISO 45001?

ISO 45001:2018 nahrazuje OHSAS 18001 a je mezinárodní normou pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS).

Tato norma nejen že nahrazuje OHSAS 18001, ale usnadňuje integraci s dalšímu systémy řízení, protože sdílí novou společnou strukturu definovanou v Annex SL, je přímo v souladu s verzemi ISO 9001 a ISO 14001 z roku 2015. 

Více informací o tomto standardu a rozdílech s OHSAS 18001 naleznete v rozdílové příručce NQA níže.

CONTACT US

Jméno
Email
Telefon
Země
Zpráva

Vaše údaje použijeme pouze pro tento požadavek, nebudou využívány pro žádné marketingové účely. Pro více informací si přečtěte naše zásady pro ochranu osobních údajů.

Nepředáme Vaše údaje třetím stranám.

Důvody pro zavedení

 • Identifikací nebezpečí na pracovišti a provádění efektivní preventivní kontroly
 • Zabraněním zranění a nemocem mezi vašimi pracovníky
 • Snižováním rizika úrazů a špatného zdravotního stavu a ušetřením nákladů
 • Vyhodnocením soulad s platnými legislativními požadavky
 • Zlepšením kultury bezpečnosti
 • Stanovením oblasti pro školení a požadavků na způsobilost
 • Zvyšováním produktivity 
 • Asistováním s předkvalifikačními procesy od vašich zákazníků
 • Podporou firemní odpovědnost

Výhody certifikace ISO 45001

Snížení provozních nákladů icon

Snížení provozních nákladů

Méně snížených časových úvazků v důsledku zranění a špatného zdravotního stavu a nižších nákladů za právní poplatky a odškodnění znamenají ušetřené peníze.

Zlepšené vztahy se zúčastněnými stranami icon

Zlepšené vztahy se zúčastněnými stranami

Ukažte, že zdraví a majetek zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů je pro vás velkou prioritou a lidé na to budou reagovat.

Soulad s právními předpisy icon

Soulad s právními předpisy

Pochopte, jak zákonné a regulační požadavky ovlivňují vaši organizaci a její zákazníky.

Zlepšete management rizik icon

Zlepšete management rizik

Identifikujte potenciální incidenty a provádějte kontroly a opatření, která udržují riziko co nejníže, chráníte zaměstnance a zákazníky před škodami.

Osvědčená obchodní pověření icon

Osvědčená obchodní pověření

Nezávislé ověření dle globálně uznávaného průmyslovému standardu zní uznale.

Spokojenost a bezpečnost zákazníků icon

Spokojenost a bezpečnost zákazníků

Uspokojujte požadavky zákazníků důsledně při ochraně jejich zdraví a majetku.

Získejte více zakázek s SSIP icon

Získejte více zakázek s SSIP

Tato norma bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je uznána v bezpečnostních schématech pro zadávání zakázek (SSIP) v oboru stavebnictví.

Sociální odpovědnost podniků icon

Sociální odpovědnost podniků

Zavedení strukturovaného systému řízení může podpořit demonstraci CSR a kulturu organizace.

Je ISO 45001 pro mě vhodné?

Máte-li certifikaci podle OHSAS 18001, budete muset přejít na ISO 45001, abyste si udrželi platnost certifikace. Existuje běžné tříleté období pro migraci, takže je ještě čas plánovat přechod na ISO 45001.

ISO 45001 je právě pro vás, pokud vy a vaše organizace potřebujete prokázat závazek v řízení bezpečnosti pracovníků a zúčastněných stran. Pokud jste již implementovali systém řízení kvality nebo ochrany životního prostředí, který je v souladu s novou strukturou přílohy SL, může být ISO 45001 hladce integrována.

Organizace, které zavádějí ISO 45001 potřebují:

 • jasnou strukturu managementu s definovanou pravomocí a odpovědností

 • stanovené cíle pro zlepšování s měřitelnými výsledky

 • strukturovaný přístup k hodnocení a snížení rizik

 • pravidelné sledování selhání řízení ochrany zdraví a bezpečnosti, výkonnosti a přezkum politik a cílů, aby se zajistilo, že zlepšení a podnikatelské přínosy jsou realizovány a jsou prioritou.

ISO 45001 terminologie a definice

V ISO 45001 byly pro objasnění definovány určité pojmy, mezi něž patří "Riziko", "Pracovník", "Pracoviště" a "Identifikace nebezpečnosti".

Riziko. Univerzální definice pojmu "riziko" je v ISO 45001 vyjasněna, protože v některých zemích se tento pojem mění. Otázkou identifikace nebezpečnosti je to, že je v současné době velmi výrobně a hardwarově orientovaná, protože stále více a více z nás pracuje ve službách.

Pojem "identifikace nebezpečnosti" se vztahuje na pojmy "identifikace rizik a "kontrola rizik ", abychom zajistili, že zahrneme všechna potenciální rizika, která se týkají všech odvětví.

Pracovník. Existují rozdíly v definici tohoto pojmu a různých právních omezeních v souvislosti s tímto pojmem v různých zemích - v kontextu normy ISO 45001 je "Pracovník" definován jako osoba vykonávající práci nebo činnosti spojené s prací, které jsou pod kontrolou organizace.

Pracoviště. To je nyní definováno jako místo pod kontrolou organizace, kde člověk musí být nebo jít za účelem práce.

Kroky k certifikaci

 1. Krok 1

  Vyplňte formulář žádosti, aby NQA získala informace o vaší společnost a požadavcích. Můžete to udělat buď vyplněním rychlého dotazníku online, nebo online formálního dotazníku žádosti o nabídku. Tyto informace použijeme k přesnému vymezení rozsahu auditu a návrhu certifikace

 2. Krok 2

  Jakmile odsouhlasíte náš návrh, budou pro vás rezervovány termíny dvou auditů u NQA auditora. Tyto audity se skládají ze dvou povinných návštěv, které tvoří počáteční certifikační audit. Vezměte prosím na vědomí, že musíte být schopni prokázat, že váš systém řízení byl plně funkční po dobu nejméně tří měsíců a byl předmětem pžezkoumání managementu a celého cyklu interních auditů.

 3. Krok 3

  Po úspěšném počátečním auditu je vydáno rozhodnutí o certifikaci a pokud je kladné, vydá NQA certifikát na požadovaný standard. Získáte tištěnou a elektronickou kopii certifikátu. Certifikát je platný po dobu tří let a je udržován prostřednictvím programu ročních kontrolních auditů a tříletého recertifikačního auditu.

Další podrobnosti

Připraveni začít?

Získejte konkrétní údaje o nákladech na certifikaci.
Jsme k dispozici na čísle 736 613 947 nebo nám pošlete Vaše číslo a my Vám zavoláme zpět, abychom s Vámi probrali požadavky na certifikaci.