Home Certifikace Systémy

Environmentální management

Pomohli jsme širokému okruhu klientů, aby zlepšili své environmentální dopady, energetickou účinnost a udržitelnost. Pokud chcete zlepšit svou ekologickou stopu, kontaktujte nás.

Systém environmentálního managementu (EMS) je formálním rámcem pro zlepšení environmentálního výkonu a provozování šetrnějších operací celkově. Když jste proaktivní v oblasti řízení, správná věc pro životní prostředí nemusí být špatnou věcí pro vaši firmu. Systém environmentálního managementu je silným nástrojem pro snižování odpadu a zlepšení efektivity bez obětování zisku.

NQA pomohla široké škále klientů zlepšit jejich environmentální výkonnost, energetickou účinnost a udržitelnost. Pokud chcete zlepšit svou ekologickou stopu, kontaktujte nás.

Proč zavést EMS?

Dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí a splnění požadavků zelené loby představují pro dnešní organizace velké výzvy. S aktivním systémem environmentálního managementu však vaše organizace může tuto výzvu změnit na příležitost. Certifikace EMS podle ISO 14001 nebo související normy vám pomůže dosáhnout skutečných úspor nákladů. Efektivní systém EMS je založen na neustálém cyklu zlepšování, v němž každodenní provoz vašeho podniku vede k dalšímu zvýšení efektivity.

Neustálé zlepšování a zdokonalování systému řízení životního prostředí podle ISO 14001 je čtyřstupňový proces:

 • Plánování: Vytvoření plánů a postupů pro zlepšení environmentálního výkonu

 • Provedení: Zavést postupy, jak bylo plánováno

 • Kontrola: Pravidelně kontrolujte, zda jsou procesy dodržovány a jsou účinné

 • Jednání: Přijměte kroky k neustálému zlepšování

Tyto podněty zvyšují efektivitu, vedou vás k růstu a umožňují vaší organizaci využívat řadu dalších užitečných výhod.

Výhody EMS

Jakmile bude systém environmentálního managementu implementován, pomůže vám to dosáhnout:

 • Skutečné úspory nákladů: Programy EMS mohou nejen omezit využívání zdrojů vaší organizace, ale také zefektivnit pracovní postupy a procesy. To může znamenat nižší náklady na dopravu a nákup, vyšší produktivitu a méně ztracených výrobků kvůli znehodnocení nebo chybě

 • Škálovatelný, udržitelný růst: Efektivní řízení životního prostředí může mít také ekonomické výhody. Díky průběžným úsporám nákladů spojeným s cyklem neustálého zlepšování je vaše organizace lépe připravena zvládnout výzvy spojené s rozšířením tržního podílu nebo přesunem na nová území.
 • Lepší cesta ke shodě: EMS založený na uznávaných postupech pro řízení životního prostředí, jako jsou uvedené v normě ISO 14001, vám pomůže splnit budoucí environmentální předpisy, které vstoupí v platnost ve vašem oboru.

 • Lepší pověst: Otázky životního prostředí se v posledních letech dostaly do popředí s většími vědomostí mezi zákonodárci, investory, zákazníky, zaměstnanci a širokou veřejností. Mezinárodní společenství se zabývá způsoby, jak snížit dopad na životní prostředí, aby bylo zajištěno, že bude zachováno pro budoucí generace. Zavedení systému EMS vytváří větší angažovanost zaměstnanců a zainteresovaných stran a staví vás do pozice ekologického lídra ve vašem odvětví.

EMS v praxi

Mnoho lidí nepovažuje péči o životní prostředí za důležitou pro jednotlivce, ale ve skutečnosti je pro každého velmi snadné snížit škody na životním prostředí. Nejmenší opatření mohou znamenat významný rozdíl, jako je snížení objemu vyprodukovaného odpadu nebo efektivnější využívání zdrojů.

Existuje také kolektivní výsledek: kdyby se každý člověk a každá organizace rozhodli, že chtějí přispět, pak by bylo dosaženo obrovského pokroku při ochraně životního prostředí. Vidíme to na organizační úrovni při zavedení EMS. Pracovníci společně vytvářejí reálné úspory a další přínosy. Z tohoto důvodu by EMS mělo být chápáno jako něco více než regulační nutnost; spíše je to:

 • Praktický nástroj na řízení vašeho vlivu na životní prostředí

 • Rámec pro neustálé zlepšování a odpovědný růst 

 • Proces zapojení interních a externích zúčastněných stran

Podstata EMS zahrnuje cyklus plánování, provádění, kontroly a udržitelného jednání. Je to filozofie, která usměrňuje všechny činnosti, spíše než by vyžadovala rychlou opravu.

Jak začít

Více než dvě třetiny společností Fortune 250 zavedlo v jejich organizaci standardy systému environmentálního managementu. Nejlepším způsobem, jak začít, je obrátit se na zástupce NQA. Pomůžeme vám určit konkrétní normu, která je nejvhodnější pro vaši firmu, a poskytnout auditorské služby nezbytné k dosažení certifikace.

Jako přední globální certifikační orgán pro systémy environmentálního managementu můžeme spolupracovat s klienty jakékoli velikosti v jakémkoli odvětví. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak vám EMS může být prospěšné, kontaktujte nás ještě dnes.

Připraveni začít?

Získejte konkrétní údaje o nákladech na certifikaci.
Jsme k dispozici na čísle 736 613 947 nebo nám pošlete Vaše číslo a my Vám zavoláme zpět, abychom s Vámi probrali požadavky na certifikaci.