Home Certifikace Systémy

Integrované systémy managementu

Integrujte své systémy řízení, abyste omezili duplicitu a zvýšili efektivitu. Pokud v současné době používáte oddělené systémy managementu, kontaktujte a zjistěte, jak můžete dosáhnout potenciálních úspor.

V dnešním konkurenčním podnikatelském prostředí je efektivní zjednodušení provozu nezbytné pro udržení nízkých režijních nákladů. Mezi klíčové zásady správy štíhlého prostředí patří odstranění nadbytečnosti a konsolidace systémů. Zavedení integrovaného systému řízení pro toto poskytuje rámec. Když integrujete systémy managementu, snižujete duplicitu a zvyšujete efektivitu.

Integrované systémy řízení přinášejí větší výhodu než samostatné paralelní systémy řízení. Pokud v současné době používáte oddělené systémy managementu, kontaktujte nás a zjistěte, jak můžete dosáhnout potenciálních úspor.

Co jsou integrované systémy managementu?

Integrovaný systém řízení je jediný systém určený k řízení více operací organizace v souladu s více standardy, jako jsou normy pro kvalitu, ochranu životního prostředí a ochranu zdraví a bezpečnosti.

Většina podniků již má systémy - formální i neformální - pro řešení těchto otázek; nicméně, to, co si mnozí manažeři neuvědomují, že duplikují procesy nebo vytvářejí zbytečnou práci pro své zaměstnance. V postatě, bezpečnost, řízení životního prostředí a kontrola kvality mají mnoho společných bodů a všechny systémy se podílejí na tom, aby byla vaše organizace efektivnější a výkonnější.

V praxi představuje integrovaný systém řízení sloučení stávajících formálních systémů a zavedení specifických osvědčených postupů v celé organizaci.

Výhody integrace 

V integrovaném systému řízení je celek větší než součet jeho částí. Úspěšná integrace systémů managementu může mít pro vaši organizaci řadu velmi hmatatelných výhod, včetně:

  • Zamezení překrývání činností
  • Efektivnější využití času senior managementu
  • Využívání zdrojů pro účinnější implementaci a správu systémů
  • Dosažení nákladově efektivnější certifikace
  • Snižování unavy z auditů

Integrace managementu a certifikace

Většina podniků si je vědoma hodnoty certifikace podle ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a dalších standardů systému řízení. Je důležité si uvědomit, že účelem ISO a dalších standardů je pomoci vám lépe organizovat. Pokud způsobují, že vaši zaměstnanci zbytečně zdvojují práci, samostatné normy vám nedávají žádnou hodnotu.

To je okamžik, kdy přichází NQA. Můžeme poskytnout plně integrované audity více norem systému managementu, čímž získáte jistotu, že integrace vašeho systému je efektivní a zjistíte příležitosti pro další integraci a tím i efektivitu vašeho systému.

Příloha SL a Integrace

Příloha SL je dokument, který definuje novou strukturu pro všechny standardy systému řízení ISO. Příloha SL je navržena tak, aby lépe usnadňovala používání integrovaných systémů řízení a poskytovala organizacím nástroje, které potřebují k zefektivnění stávajícího protokolu, podpoře normalizace a transformaci stávajících systémů řízení na integrovaný model.

Společná struktura byla zavedena do nových ISO 9001 a ISO 14001 a bude použita také v normě ISO 45001 (nahrazení OHSAS 18001). To umožní, aby normy byly kompatibilnější a umožnily efektivnější integraci. Vedle ostatních výhod konsolidace nyní přijetí integrovaných systémů řízení usnadní přechod na tento model. Pro další informace o tom, jak vám může NQA pomoci, kontaktujte přímo s naší kanceláří.

Zlepšení kompatibility standardů integrovaného systému

Byla zavedena společná struktura do nových  norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 (nahrazení OHSAS 18001). To přispělo k větší kompatibilitě norem a umožňuje efektivnější začlenění systémů řízení do tří klíčových oblastí: kvalita, řízení životního prostředí a ochrana zdraví a bezpečnosti při práci. Zde je stručný přehled všech těchto všeobecně přijatých a zavedených standardů integrovaného systému řízení:

  • ISO 9001. Certifikace v integrovaném systému řízení jakosti ISO 9001 demonstruje, že vaše organizace splňuje přísné požadavky na systém řízení kvality v následujících oblastech: zařízení, lidé, školení, služby a vybavení. Dosažení této certifikace je považováno za první krok při zavádění procesu neustálého zlepšování v celé vaší organizaci.

  • ISO 14001. Dosažení certifikace podle ISO 14001 je zásadní pro každou organizaci, která má v úmyslu vytvořit, zavést, udržovat a zlepšovat efektivní systém environmentálního managementu. Rozsah uplatňování norem ISO 14001 vychází z faktorů, jako jsou konkrétní environmentální politiky organizace, druhy výrobků a služeb, které poskytuje, a jejich umístění a provozní podmínky.

  • ISO 45001. Nová norma ISO 45001 zahrnuje mimořádně důležitou oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato norma poskytne rámec pro snížení rizik na pracovišti, zlepšení bezpečnosti zaměstnanců a obecně vytvoření lepších pracovních podmínek pro zaměstnance na celém světě.

NQA vám pomůže integrovat vaše systémy managementu

NQA má odborné znalosti, které vám pomohou vytvořit integrované systémy řízení ve vaší organizaci, které vám umožní pracovat s větší efektivitou. Na rozdíl od mnoha jiných certifikačních orgánů věříme v to, že našim zákazníkům poskytujeme nejlepší hodnotu za jejich peníze a současně poskytujeme dokonalý servis. Kontaktujte nás pro více informací.

Připraveni začít?

Získejte konkrétní údaje o nákladech na certifikaci.
Jsme k dispozici na čísle 736 613 947 nebo nám pošlete Vaše číslo a my Vám zavoláme zpět, abychom s Vámi probrali požadavky na certifikaci.