Home Certifikace Normy

Environmentální management

ISO 14001

ISO 14001:2015 je mezinárodní norma pro systémy environmentálního managementu.

Co je ISO 14001?

ISO 14001 je mezinárodní norma pro systémy environmentálního managementu (EMS) a nejrozšířeněji používaná norma EMS na světě, s více než 14.000 certifikovanými organizacemi ve Velké Británii a přes 250.000 certifikátů vydaných v celosvětovém měřítku.

ISO 14001 je základní norma systému managementu, která specifikuje požadavky na formulování a údržbu systému EMS. Pomáhá kontrolovat vaše environmentální aspekty, snížit dopady a zajistit soulad s právními předpisy.

ISO 14001 je doplněna normou ISO 14004 - Systémy environmentálního managementu - Všebecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám. Norma se týká otázek, jako je založení, implementace, udržování a zlepšování systému EMS.

Norma ISO 14001 byla aktualizována v roce 2015. Organizace, které byly certifikovány podle ISO 14001:2004 musí do září 2018 převést systém managementu na novou normu.

CONTACT US

Jméno
Email
Telefon
Země
Zpráva

Vaše údaje použijeme pouze pro tento požadavek, nebudou využívány pro žádné marketingové účely. Pro více informací si přečtěte naše zásady pro ochranu osobních údajů.

Nepředáme Vaše údaje třetím stranám.

Důvody pro zavedení

 • Environmental Policy 
 • Impact Reduction
 • Pollution Prevention
 • Legal Compliance
 • Culture Change
 • Corporate Responsibility
 • Reputation
 • Resource Management

Výhody certifikace ISO 14001

Zlepšené řízení životního prostředí icon

Zlepšené řízení životního prostředí

Snižte své využití zdrojů, zlepšujte celkovou efektivitu vašeho podnikání a snižte dopad vašich činností na absolutní minimum.

Soulad s právními předpisy icon

Soulad s právními předpisy

Pochopte, jak zákonné a regulační požadavky ovlivňují vaši organizaci a její zákazníky.

Snížení provozních nákladů icon

Snížení provozních nákladů

Dosažení efektivity v oblasti využívání energie a vody a minimalizace odpadu znamená ušetřené peníze.

Zlepšené vztahy se zúčastněnými stranami icon

Zlepšené vztahy se zúčastněnými stranami

Pokud se pokoušíte rozšířit své podnikání do nových odvětví, je certifikace nejlepším způsobem, jak potenciálním zákazníkům prokázat, že podnikáte proaktivní kroky.

Osvědčená obchodní pověření icon

Osvědčená obchodní pověření

Nezávislé ověření dle globálně uznávaného průmyslovému standardu zní uznale.

Schopnost získat více obchodů icon

Schopnost získat více obchodů

Zadávací specifikace výběrových řízení často vyžadují certifikaci jako podmínku dodávek, takže certifikace otevírá dveře novým příležitostem.

Co je management životního prostředí?

Správa vlivu vaší organizace na životní prostředí by měla být klíčovou prioritou vašeho podnikání, bez ohledu na odvětví, ve kterém se nacházíte. Systém environmentálního managementu je rámec pro vytváření změn politik a procesů, které vám pomohou zlepšit vaše environmentální výkony. Kromě toho, že je lepší pro životní prostředí, může to také zajistit větší kontrolu nad náklady a jinými hmatatelnými výhodami.

Existuje mnoho způsobů, jak zavést celoplošně politiku řízení životního prostředí, nejlepším způsobem však je získat certifikát podle normy ISO 14001. Certifikace ISO 14001 vám poskytuje okamžité údaje, které můžete použít k růstu vašeho podnikání v oblasti životního prostředí ekonomicky udržitelným způsobem.

ISO 14001:2004 a ISO 14001:2015

Norma ISO 14001 byla aktualizována v roce 2015. Organizace, které získaly certifikát podle normy ISO 14001: 2004, mají do září 2018 převést svůj systém řízení na nový standard. Klíčové rozdíly mezi ISO 14001: 2004 a ISO 14001: 2015 jsou:

 • Struktura přílohy SL: ISO 14001: 2015 využívá strukturu přílohy SL, která standardizuje terminologii a uspořádání dokumentu tak, aby lépe odpovídala ostatním systémům řízení kvality ISO.

 • Organizační kontext: ISO 14001: 2015 klade větší důraz na šiřší kontext, v němž organizace pracuje, a odpovídajícím způsobem stanoví priority environmentálního řízení.

 • Rizika a příležitosti: ISO 14001: 2015 zavádí koncepci rizika a příležitostí jako plánovacího nástroje s důrazem na potenciální hrozby - např. nedodržení povinností vyplývajících z dodržování předpisů - a potenciální přínosy pro řízení životního prostředí.

 • Vedení: ISO 14001: 2015 vyžaduje vyšší vstup do managementu nejvyšší úrovně, a to zejména proto, aby celkové obchodní cíle byly v souladu s cíli environmentální správy organizace.
   

Další informace o normě ISO 14001: 2015 naleznete na této stránce nebo se můžete obrátit přímo na zástupce společnosti NQA.

Proč zavést ISO 14001?

Je správné, pokud vy a vaše organizace chcete prokázat svůj závazek snížit dopad vašich aktivit na životní prostředí, a dosáhnout finančních přínosů a přínosů pro všechny zúčastněné strany. Certifikovali jsme širokou škálu organizací v různých odvětvích, včetně Edinburgh Zoo, Oatcakes Nairn, Glenmorangie a Veolia Water.

"Každý rok se auditor NQA dostaví na místo, aby zkontroloval, zda naše procesy fungují správně. Samotné návštěvy jsou vždy velmi užitečné, protože náš auditor nejen zkontroluje, co děláme, ale vždy nabídne proaktivní návrhy, jaké by to mohlo být další zlepšení. "Edinburgh Zoo.
Téměř každý podnik může mít prospěch z dosažení certifikace podle norem ISO 14001. Certifikace je dostatečně široká, aby byla přínosná pro organizace v jakémkoli odvětví a současně poskytla specifický rámec pro implementaci relevantních udržitelných postupů.


Změna průmyslové krajiny a potřeb zúčastněných stran

Průmyslová krajina se stále mění. Zavedení nejnovější revize ISO 14001 v roce 2015 přináší důležité změny, které budou trvale ovlivňovat požadavky na dodržování požadavků podniků všech velikostí a odvětví. Tyto změny mají dopad na zúčastněné strany a vyžadují vývoj vašeho systému řízení. Změny zahrnují regulační potřeby, vyvíjející se požadavky zúčastněných stran a právní shody.

Jak může NQA pomoci?

Díky bohatým zkušenostem s akreditovanými certifikacemi systémů řízení, je NQA ideální pro spolupráci s vámi, aby bylo vyhověno požadavkům zainteresovaných stran a překonány očekávání průmyslu.

NQA je vysoce zapojena do širokého spektra průmyslových výborů a týmů pro psaní standardů, což nám pomáhá udržet si intenzivní povědomí o změnách v rámci odvětví. Jsme odhodláni zajistit zákazníkům povědomí o změnách v průmyslových strategiích, předpisech a standardních požadavcích, které mohou mít vliv na přístup k systému řízení.

Kroky k certifikaci

 1. Krok 1

  Vyplňte formulář žádosti, aby NQA získala informace o vaší společnost a požadavcích. Můžete to udělat buď vyplněním rychlého dotazníku online, nebo online formálního dotazníku žádosti o nabídku. Tyto informace použijeme k přesnému vymezení rozsahu auditu a návrhu certifikace

 2. Krok 2

  Jakmile odsouhlasíte náš návrh, budou pro vás rezervovány termíny dvou auditů u NQA auditora. Tyto audity se skládají ze dvou povinných návštěv, které tvoří počáteční certifikační audit. Vezměte prosím na vědomí, že musíte být schopni prokázat, že váš systém řízení byl plně funkční po dobu nejméně tří měsíců a byl předmětem pžezkoumání managementu a celého cyklu interních auditů.

 3. Krok 3

  Po úspěšném počátečním auditu je vydáno rozhodnutí o certifikaci a pokud je kladné, vydá NQA certifikát na požadovaný standard. Získáte tištěnou a elektronickou kopii certifikátu. Certifikát je platný po dobu tří let a je udržován prostřednictvím programu ročních kontrolních auditů a tříletého recertifikačního auditu.

Další podrobnosti

Připraveni začít?

Získejte konkrétní údaje o nákladech na certifikaci.
Jsme k dispozici na čísle 736 613 947 nebo nám pošlete Vaše číslo a my Vám zavoláme zpět, abychom s Vámi probrali požadavky na certifikaci.