Certifikační Proces | NQA

Proces certifikace systémů řízení je jednoduchý a sleduje obecný postup pro jednotnou normu ISO systémů managementu - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 27001, ISO 22301. Rozdíly a rozšiřující požadavky jsou v dalších konkrétních normách, jako je AS 9100 a TS 16949, které rádi vysvětlíme během aplikace.

tři Kroky k Certifikaci 

  • Žádost o registraci se provádí vyplněním formuláře: Cenová poptávka pro požadovanou normu - formulář lze nalézt na každé stránce norem. Tento formulář obsahuje informace o vaší organizaci, abychom mohli přesně definovat rozsah certifikace a dobu trvání hodnocení.

  • NQA provede posouzení dle specifických požadavkům Vámi zvolené normy formou Prvotního Certifikačního auditu (vysvětleno níže), který se skládá ze dvou povinných návštěv. Upozorňujeme, že musíte být schopni prokázat, že Váš systém řízení je plně funkční minimálně po dobu tří měsíců a byl předmětem přezkoumání vedením a prošel interním auditem.

  • Certifikát vydává NQA po úspěšném dokončení posouzení.  Etapa 2. Certifikace je udržována prostřednictvím programu ročních dozorových auditů a tříletým recertifikačním auditem.

Počáteční certifikační AUDIT

Audit 1. stupně

Cílem tohoto auditu je potvrdit, že vaše organizace je připravena pro úplné posouzení.

Auditor musí:

  • potvrdit, že systém managementu splňuje požadavky normy
  • potvrdit stav implementace
  • potvrdit rozsah a předmět certifikace
  • zkontrolovat legislativní shody
  • vypracovat zprávu, která identifikuje jakýkoliv nesoulad nebo příležitosti ke zlepšení a dohodnout plán nápravných opatření v případě potřeby

audit 2. stupně

Žádost o registraci se provádí vyplněním formuláře: Cenová poptávka pro požadovanou normu - formulář lze nalézt na každé stránce norem. Tento formulář obsahuje informace o vaší organizaci, abychom mohli přesně definovat rozsah certifikace a dobu trvání hodnocení.

Posouzení se provádí NQA proti specifickým požadavkům vámi zvolené normy. To se skládá ze dvou povinných návštěv, které tvoří počáteční osvědčení o auditu (vysvětleno níže). Vezměte prosím na vědomí, že musíte být schopni prokázat, aby Váš systém řízení byl plně funkční po dobu minimálně tří měsíců a byl podroben úplnému cyklu interních auditů.

Certifikát vydává NQA po úspěšném dokončení posouzení etapy 2. Certifikace je udržována prostřednictvím programu ročních dozorových auditů v tříletém cyklu recertifikace.

MÁTE NĚJAKÉ DOTAZY?

Máte-li jakékoli dotazy týkající se procesu certifikace, rádi je vysvětlíme.

Prosím, kontaktujte nás nebo volejte +420 567 300 217.

Potřebujete cenovou nabídku?

Nebo volejte na +420 603 539 628