Home Certifikace Normy

Energetický management

ISO 50001

ISO 50001:2011 je mezinárodní norma pro systémy hospodaření s energií is the International Standard for Energy Management Systems.

Co je ISO 50001?

ISO 50001 nahrazuje BS EN 16001 a je mezinárodní normou pro energetický management, která poskytuje nejrobustnější rámec pro optimalizaci energetické účinnosti v organizacích veřejného a soukromého sektoru.

Certifikace podle této normy demonstruje snahu organizace neustále zlepšovat hodspodaření s energiemi, což jí umožňuje jít příkladem pro organizace v dalších průmyslových odvětvích. Certifikace zajištuje, že organizace plní související legislativní a regulační požadavky.

CONTACT US

Jméno
Email
Telefon
Země
Zpráva

Vaše údaje použijeme pouze pro tento požadavek, nebudou využívány pro žádné marketingové účely. Pro více informací si přečtěte naše zásady pro ochranu osobních údajů.

Nepředáme Vaše údaje třetím stranám.

Důvody pro zavedení

 • Energy Policy
 • Energy Efficiency
 • Carbon Reduction
 • Energy Security
 • Cost Control
 • Legal Compliance
 • Culture Change
 • Corporate Responsibility
 • Reputation
 • Resource Management
 • ESOS Compliance in the UK

Výhody certifikace ISO 50001

Snížení provozních nákladů icon

Snížení provozních nákladů

Výrazné finanční úspory lze dosáhnout prostřednictvím zvýšené energetické účinnosti.

Zvyšte efektivitu icon

Zvyšte efektivitu

Podporuje efektivnější využívání vašich zdrojů, čímž se snižuje množství reklamací, vratek, přepracování a odmítnutí - potenciálně nižší úrovně regulačních zpráv.

Snížená uhlíková stopa icon

Snížená uhlíková stopa

Aktivně nastavte cíle ke snížení své uhlíkové stopy a lidé budou pozitivně reagovat na vaši organizaci.

Soulad s právními předpisy icon

Soulad s právními předpisy

Pochopte, jak zákonné a regulační požadavky ovlivňují vaši organizaci a její zákazníky.

Osvědčená obchodní pověření icon

Osvědčená obchodní pověření

Nezávislé ověření dle globálně uznávaného průmyslovému standardu zní uznale.

Schopnost získat více obchodů icon

Schopnost získat více obchodů

Zadávací specifikace výběrových řízení často vyžadují certifikaci jako podmínku dodávek, takže certifikace otevírá dveře novým příležitostem.

Je ISO 50001 pro mě vhodné?

Je právě pro vás, pokud vy a vaše organizace chcete převzít kontrolu nad způsobem, jakým využíváte energii a efektivněji spravovat související náklady. To je obzvláště výhodné pro organizace s výrazným výdajem energie.

Pokud již máte certifikaci podle ISO 14001, máte již "základní rámec" a výhody ISO 50001 jsou na dosah.

Certifikovali jsme širokou škálu organizací v různých oborech, například EPS Pumping and Treatment, ETDE a Costa Coffee.

"Certifikační proces nám umožnil být si zcela jisti, že systém, který jsme zavedli, a kroky, které jsme podnikli, byly správnou cestou, a také podpořil neustálé zlepšování naší energetické výkonnosti." Costa Coffee / Whitbread Plc.

Už máte ISO 14001?

Pokud již máte zavedený systém environmentálního managementu ISO 14001, tak jste na cestě k dodržování ESOS.

Tato norma se mění

Certifikace podle normy ISO 50001 demonstruje závazek organizace neustále zlepšovat hospodaření s energií. V roce 2011 došlo k několika změnám ve verzi této normy, aby byla v souladu s potřebami dnešního podnikového prostředí. Organizace, které jsou certifikované podle ISO 50001:2011 by si měly být vědomy, že norma ISO 50001:2018 bude zveřejněna v srpnu 2018.
 
Hlavní změnou je přizpůsobení normy tak, aby byla sladěna s přílohou SL, jak již bylo uvedeno ve verzích ISO 14001, ISO 9001 a nově vydané normě bezpečnosti a ochrany zdraví ISO 45001.

Další změny zahrnují normalizaci ukazatelů environmentálního výkonu (EnPI) a souvisejících energetických základen (EnB), objasnění požadavků plánu shromažďování údajů o energii, a obecné zaměření na zajištění klíčových konceptů týkajících se energetické náročnosti jsou jasné a přístupné pro malé a střední podniky. 

NQA bude pracovat na přechodu a po provedení procesu přechodu ISO 9001 v roce 2015 uvolní průvodce, školení a další informace týkající se aktuálního procesu přechodu a jeho vlivu na naše klienty.

Kroky k certifikaci

 1. Krok 1

  Vyplňte formulář žádosti, aby NQA získala informace o vaší společnost a požadavcích. Můžete to udělat buď vyplněním rychlého dotazníku online, nebo online formálního dotazníku žádosti o nabídku. Tyto informace použijeme k přesnému vymezení rozsahu auditu a návrhu certifikace

 2. Krok 2

  Jakmile odsouhlasíte náš návrh, budou pro vás rezervovány termíny dvou auditů u NQA auditora. Tyto audity se skládají ze dvou povinných návštěv, které tvoří počáteční certifikační audit. Vezměte prosím na vědomí, že musíte být schopni prokázat, že váš systém řízení byl plně funkční po dobu nejméně tří měsíců a byl předmětem pžezkoumání managementu a celého cyklu interních auditů.

 3. Krok 3

  Po úspěšném počátečním auditu je vydáno rozhodnutí o certifikaci a pokud je kladné, vydá NQA certifikát na požadovaný standard. Získáte tištěnou a elektronickou kopii certifikátu. Certifikát je platný po dobu tří let a je udržován prostřednictvím programu ročních kontrolních auditů a tříletého recertifikačního auditu.

Další podrobnosti

Připraveni začít?

Získejte konkrétní údaje o nákladech na certifikaci.
Jsme k dispozici na čísle 736 613 947 nebo nám pošlete Vaše číslo a my Vám zavoláme zpět, abychom s Vámi probrali požadavky na certifikaci.