SO 50001 Energy Management Systems Standardní | NQA

ISO 50001 Mezinárodní norma pro systémy hospodaření s energií.

S čím Vám ISO 50001 pomůže?

 

Energetická politika, energetická účinnost, snižování oxidů, energetická bezpečnost, kontrola nákladů, dodržování legislativy, změna společnosti, společenská odpovědnosti, dobrá pověst, řízení zdrojů.

CO JE ISO 50001?

ISO 50001 nahrazuje BS EN 16001 a je mezinárodní standard pro energetický management poskytuje nejrobustnější rámec pro optimalizaci energetické účinnosti v organizacích veřejného a soukromého sektoru.

Certifikace podle této normy demonstruje snahu organizace k neustálému zlepšování v hospodaření s energiemi, což jim umožňuje jít příkladem pro organizace v dalších průmyslových odvětvích. Certifikace zajišťuje, že organizace plní související legislativní a regulační požadavky.
 
Certifikaci podle normy ISO 50001 zabezpečujeme přes centrálu ve Velké Británii. Pokud máte zájem, kontaktujte nás na: info@nqa.cz.

Je ISO 50001 pro Nás?

Norma je pro Vás, pokud Vy a Vaše organizace chcete převzít kontrolu nad způsobem využití energie a efektivněji řídit související náklady. Je to výhodné zejména pro organizace s významným výdejem energie.
 
Pokud již máte certifikaci podle normy ISO 14001, tak už jste velmi blízko k výhodám certifikace podle ISO 50001.

VÝHODY CERTIFIKACE ISO 50001

  • Nižší provozní náklady. Značné finanční úspory, lze dosáhnout zvýšení energetické účinnosti.
  • Lepší energetická účinnost. ISO 50001 je velmi účinný systém řízení spotřeby energie, která Vám umožní neustálé zlepšování a zefektivnění provozu.
  • Snížení uhlíkové stopy. Snižte svou uhlíkovou stopu a lidé budou pozitivně reagovat na Vaši organizaci.
  • Dodržování právních předpisů. Pomůže pochopit, jak statutární a regulační požadavky ovlivňují Vaši organizaci a být na správné straně zákona.
  • Schopnost získat více zakázek. Specifikace při zadávání veřejných zakázek mohou vyžadovat certifikaci jako podmínku k dodávce, potom je certifikace nezbytná.

KROKY K CERTIFIKACI ISO 50001

Žádost o registraci se provádí vyplněním formuláře ISO 50001 Cenová poptávka formulář. To nám poskytne informace o Vaší organizaci, abychom mohli přesně definovat rozsah auditu.

Certifikaci podle normy ISO 50001 provádí certifikační společnost NQA. Certifikační postup se skládá ze dvou povinných návštěv, které tvoří certifikační audit a po jeho úspěšném absolvování bude vydán certifikát. Upozorňujeme, že musíte být schopni prokázat, že Váš systém řízení je plně funkční minimálně po dobu tří měsíců a byl předmětem přezkoumání vedením a prošel interním auditem.

Certifikát - Osvědčení o auditu. Vezměte, prosím, na vědomí, že musíte být schopni prokázat, že Váš systém ISO 50001 byl plně funkční po dobu minimálně tří měsíců před certifikačním auditem a byl podroben úplnému cyklu interních auditů.

Certifikát ISO 50001 je vydán certifikační společností NQA a je udržován prostřednictvím programu ročních dohledových auditů v následujících dvou letech. Po uplynutí tříletého období musí být certifikát obnoven re-certifikačním auditem.

Pro další informace o fázích auditu klikněte zde.

DALŠÍ KROKY

Školení ISO 50001 – Zajišťujeme CPD akreditované vzdělávací kurzy, které vyhoví Vašim potřebám a rozpočtu. V kurzech získáte dovednosti k implementaci, k provádění interních auditů a k řízení efektivního systému energetického managementu.

Rozdílová analýza (Gap Analysis) - pomůžeme Vám provést rozdílovou analýzu, která Vám pomůže určit pravděpodobnou zátěž a časový plán pro zavedení systému řízení s cílem získání certifikace podle ISO 50001. Rozdílovou analýzu můžete použít k plánování implementace systému nebo jako informační materiál pro konzultanta.

Konzultace – certifikační společnost neposkytuje poradenství, ale můžeme Vám pomoci s výběrem odborného poradce z NQA Associate rejstříku poradců.
 
Požádejte o cenovou nabídku certifikace – poskytneme Vám jasné ceny nákladů na získání a udržení certifikace. Můžete vyplnit  rychlý formulář on-line, nebo vyplnit úplný formulář Žádosti ISO 50001 quotation a poslat e-mailem na: info@nqa.cz  přímo našemu obchodnímu týmu.

KONTAKTUJTE NÁS

Poradíme Vám, jak dosáhnout certifikace, navrhneme související školení, užitečné zdroje a najdeme odborného kvalifikovaného poradce.

Kontaktujte naše obchodní poradce na +420 603 539 628 nebo použijte náš kontaktní formulář.

Potřebujete cenovou nabídku?

Nebo volejte na +420 603 539 628