Home Certifikace Normy

Energetický management

ISO 50001

ISO 50001:2011 je mezinárodní norma pro systémy hospodaření s energií is the International Standard for Energy Management Systems.

Co je ISO 50001?

ISO 50001 nahrazuje BS EN 16001 a je mezinárodní normou pro energetický management, která poskytuje nejrobustnější rámec pro optimalizaci energetické účinnosti v organizacích veřejného a soukromého sektoru.

Certifikace podle této normy demonstruje snahu organizace neustále zlepšovat hodspodaření s energiemi, což jí umožňuje jít příkladem pro organizace v dalších průmyslových odvětvích. Certifikace zajištuje, že organizace plní související legislativní a regulační požadavky.

Pomůže Vás s

 • Energy Policy
 • Energy Efficiency
 • Carbon Reduction
 • Energy Security
 • Cost Control
 • Legal Compliance
 • Culture Change
 • Corporate Responsibility
 • Reputation
 • Resource Management
 • ESOS Compliance in the UK

Výhody certifikace ISO 50001

Snížení provozních nákladů

Výrazné finanční úspory lze dosáhnout prostřednictvím zvýšené energetické účinnosti.

Zvyšte efektivitu

Podporuje efektivnější využívání vašich zdrojů, čímž se snižuje množství reklamací, vratek, přepracování a odmítnutí - potenciálně nižší úrovně regulačních zpráv.

Snížená uhlíková stopa

Aktivně nastavte cíle ke snížení své uhlíkové stopy a lidé budou pozitivně reagovat na vaši organizaci.

Soulad s právními předpisy

Pochopte, jak zákonné a regulační požadavky ovlivňují vaši organizaci a její zákazníky.

Osvědčená obchodní pověření

Nezávislé ověření dle globálně uznávaného průmyslovému standardu zní uznale.

Schopnost získat více obchodů

Zadávací specifikace výběrových řízení často vyžadují certifikaci jako podmínku dodávek, takže certifikace otevírá dveře novým příležitostem.

Kroky k certifikaci

 1. Krok 1

  Vyplňte formulář žádosti, aby NQA získala informace o vaší společnost a požadavcích. Můžete to udělat buď vyplněním rychlého dotazníku online, nebo online formálního dotazníku žádosti o nabídku. Tyto informace použijeme k přesnému vymezení rozsahu auditu a návrhu certifikace

 2. Krok 2

  Jakmile odsouhlasíte náš návrh, budou pro vás rezervovány termíny dvou auditů u NQA auditora. Tyto audity se skládají ze dvou povinných návštěv, které tvoří počáteční certifikační audit. Vezměte prosím na vědomí, že musíte být schopni prokázat, že váš systém řízení byl plně funkční po dobu nejméně tří měsíců a byl předmětem pžezkoumání managementu a celého cyklu interních auditů.

 3. Krok 3

  Po úspěšném počátečním auditu je vydáno rozhodnutí o certifikaci a pokud je kladné, vydá NQA certifikát na požadovaný standard. Získáte tištěnou a elektronickou kopii certifikátu. Certifikát je platný po dobu tří let a je udržován prostřednictvím programu ročních kontrolních auditů a tříletého recertifikačního auditu.

Další podrobnosti

Připraveni začít?

Získejte konkrétní údaje o nákladech na certifikaci.
Nejste připraveni? Zavolejte nám na číslo 603 539 628 nebo nám pošlete Vaše číslo a my Vám zavoláme zpět, abychom s Vámi probrali požadavky na certifikaci.