Home O nás

Politika životního prostředí

Náš Závazek

V NQA uznáváme naši odpovědnost za ochranu životního prostředí a zavázali jsme se:

  • provozpvat a neustálé zlepšovat systému řízení životního prostředí a management energie v rámci našich operací s cílem posílit naši environmentální a energetickou výkonnost;

  • ochraňovat životního prostředí včetně prevence znečištění a minimalizace významných dopadů na životní prostředí vyplývajících z našich operací;

  • zajistit efektivní a udržitelný nákup a využívání všech přírodních zdrojů, včetně energie, vody a spotřebního materiálu, používaných během našich operací;

  • zohledňovat environmentální a energetické vlastnosti při navrhování nových, upravených a renovovaných zařízení, systémů a procesů;

  • stanovit a přezkoumat cíle v oblasti životního prostředí a energie a zajistit dostupnost informací a zdrojů potřebných k jejich dosažení;

  • plnit příslušné právní předpisy v oblasti životního prostředí a energetiky, smluvních povinností a průmyslových kodexů.

Naše Odpovědnosti

  • Generální ředitel odpovídá správní radě za naše environmentální výsledky a provádění těchto zásad.

  • Všichni zaměstnanci NQA mají ve své oblasti odpovědnost za to, že jsou splněny cíle a cíle této politiky.

Komunikace

Tato politika je sdělena všem našim zaměstnancům a je k dispozici zainteresovaným stranám prostřednictvím této webové stránky.