Home Certifikace Sektory

Strojírenství a výroba

NQA Vám pomůže udržet krok s neustálými změnami inovativních procesů a materiálů, které se vyvíjejí vedle starších technologií. Standardizujte své pracovní metody - je kriticky důležité, aby bylo zajištěno řízení změn a minimalizace rizik.

Strojírenské a výrobní organizace zažily během posledních 20 - 30 let mnoho změn. Tempo jejichů růstu pokračuje s inovativními postupy a meteriály, které se vyvíjejí po boku s osvědčenými technologiemi.

Řízení změn a standardizované metody práce jsou proto velmi důležité. Standardy systémů řízení jako je ISO 9001, ISO 27001 a jiné, zajišťují jednotnost přístupu, který pohání efektivitu dopředu. Dohledy zajišťují, že změny jsou řízeny a rizika minimalizována, což je kriticky důležité z celé řady důvodů - včetně potřeby znalosti dopadů těchto změn na životní prostředí a zdraví a bezpečnost při práci.

Klienty NQA v tomto sektoru jsou například Haldex Brake Products Corp., Saint-Gobain Abrasives, The Charles Stark Draper Laboratory, Inc., and Ecolab, Inc. Pro tyto a další organizace je NQA klíčovým partnerem v certifikaci jejich strojírenských a výrobních systémů řízení v některém z následujících standardů.  

ISO 9001

ISO 9001 je jedním z nejuznávanějších standardů řízení ve výrobním průmyslu a důležitou certifikací pro jakoukoli organizaci, která se zajímá o zlepšování řízení kvality. Je důležitou součástí komplexního systému řízení výroby a také může mít pro strojírenské firmy významný přínos. ISO 9001 pomáhá zjednodušit procesy, zvýšit výkonnost organizace a zvýšit efektivitu v neustálám cyklu zlepšování.

Zatím poslední verze normy byla zveřejněna v roce 2015, přináší normu v souladu se směrnicemi uvedenými v dokumentu Annex SL. Usnadňuje využití stávající politiky při certifikaci podle specifických systémů řízení jako je například ISO 14001.

ISO 14001

Normy ISO 14001 pokrývají politiky organizací v oblasti environmentálního managementu, od dlouhodobé udržitelnosti a uhlíkovéo managementu, po snížení každodenní produkce odpadu a alokace zdrojů. Pro inženýrské a výrobní firmy je environmentální management nesmírně důležitý - a klíčový prvek sociální odpovědnosti podniků. Organizace, které jsou proaktivní v péči o životní prostředí mají lepší výchozí pozici při snižování nákladů a plýtvání v celém dodavatelském řetězci, při splňování současných i buducích právních požadavků, jejich provoz se stává výhodnější a udržitelnější.

ISO 50001 

Systém managementu certifikovaný dle požadavků ISO 50001 formalizuje politiku hospodaření s energií ve vaší organizaci tak, aby zmenšila vaši uhlíkovou stopu a snížila provozní náklady. Certifikační proces zahrnuje vyhledávání nedostatků v současné politice hospodaření s energií a určuje způsoby, jak celkově zlepšit efektivitu. To je realizováné tak, že vytvoří základní linie využití energie, provedením přezkoumání managementu a realizací následných auditů efektivnosti.

Norma ISO 50001 je obzvláště využitelná pro inženýrské a správní organizace s vysokými režijními náklady nebo komplexními pracovními požadavky. Norma úzce souvisí s ISO 14001, kdy je proces certifikace jednodušší pro jakoukoli organizaci, která má již zaveden efektivní systém environmentálního managementu.

OHSAS 18001 / ISO 45001

Zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je důležitým cílem inženýrského nebo výrobního systému managementu. OHSAS 18001 / ISO 45001 je rámec pro zlepšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví ve vaší organizaci na úrovni managementu. Charakteristickými znaky efektivního systému bezpečnosti a ochrany zdraví jsou jasné měřitelné cíle a strukturovaný přístup k posouzení rizik v oblasti ochrany zdraví při práci. Zavedení systému managementu s těmito vlastnosti může vést ke snížení počtu nehod na pracovišti a nižším ztrátám v důsledku úrazu a nemoci.

ISO 27001

Informační bezpečnost je zásadní téma pro všechny organizace. Ne všechny kybernetické útoky jsou mířeny proti velkým organizacím - jsou ohroženy také malé a střední podniky ve všech odvětvích a i ty se mohou stát oběťmi. ISO 27001 je progresivní rámec pro snižování rizika narušení dat nebo jiných internetových útoků. Implementace systému managementu bezpečnosti informací ISO 27001 může pomoci chránit duševní vlastnctiví, zachová shodu s předpisy a zajistí kontinuitu provozu tak, aby nedošlo k incidentu.

Jako všechny normy, také ISO 27001 je založena na nepřetižitém zlepšování. Se změnami v technologiích a se změnou kultury a s vývojem rizik pro vaše data, poskytuje ISO 27001 adaptabilní rámec pro udržení vašeho citlivého majektu v bezpečí.

PRO INŽENÝRSKÉ A VÝROBNÍ FIRMY JE MANAGEMENT KVALITY DŮLEŽITÝ

Inženýrské a výrobní firmy čelí řadě vysoce specifických problémů, včetně komplexního regulačního prostředí a rostoucí konkurence na světovém trhu. Bez ohledu na velikost oranizace, či specifik odvětví, ve kterém podnikáte, můžete těžit z certifikace dle požadavků jedné nebo více norem systémů managementu kvality výše.

Certifikace ISO vám dává konkurenční výhodu při vstupu na nové trhy, neboť představuje známý a důvěryhodný standard kvality. Zavedení ínženýrského nebo výrobního systému managementu certifikovaného dle ISO vám může pomoci:

  • Zkrátit dobu cyklu a zlepšit odpovědnost

  • Dosáhnout rychleji souladu s novými předpisy

  • Stát se uznávaným environmentálním lídrem ve svém oboru

  • Zjednodušit dodavatelský řetězec a snížit závislost na fosilních palivech

  • Zvýšit povědomí a zlepšit celkovou bezpečnost a ochranu

  • Zapojit zaměstnance na všech úrovních a zajistit účast výkonného managementu na cílech kvality

Společně tyto výhody vytvářejí silnější organizaci, která může efektivně používat sofistikované nástroje pro růst a úspěch i v nejisté ekonomické situaci.

ZAČNĚTE JIŽ DNES!

Pro zaslání nabídky vyplňte online NQA dotazník nebo nás kontaktujte telefonicky. Zodpovíme všechny vaše dotazy, společně pro vás vybereme služby a pak budete připraveni!

Připraveni začít?

Získejte konkrétní údaje o nákladech na certifikaci.
Jsme k dispozici na čísle 736 613 947 nebo nám pošlete Vaše číslo a my Vám zavoláme zpět, abychom s Vámi probrali požadavky na certifikaci.