Home Certifikace Sektory

Informační technologie

Zavedení systému managementu kvality pomáhá IT organizacím zaměřit se na bezpečnost a ochránit svá aktiva.

Sektor informačních technologií má zásadní význam pro vše, co dnes děláme. IT organizace musí být ostražitá při zabezpečování svých systémů a dat, a při současném zajišťování efektivty poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků s cílem odrazit konkurenci na stále rostoucím trhu. Bezpečnost není důležitá pouze na úrovni IT; je třeba aby prostoupila všechny úrovně organizace, od generálních ředitelů az po zaměstnance věznic.

Zavedení a registrace dle mezinárodních norem systémů managementu kvality je vynikající způsob, jak mohou IT organizace řešit tyto problémy, a poskytovat pocit jistoty svým klientům ohledně bezpečnosti jejich informací.

ROZDĚLENÍ SYSTÉMŮ MANAGMENTU BEZPEČNOSTI INFORMACÍ PRO IT OFRANIZACE

IT organizace mohou využít následující ISO normy bezpečnosti informací:
 

 • ISO 27001 Systémy managementu bezpečnosti informací: ISO 27001 stanoví konkrétní standardy pro zabezpečení informací pro použití datovými centry a dalšími organizacemi. Poslední aktualizace v roce 2013 reaguje na navyšující se využívání cloudových technologií a narůstající služby v oblasti software. Jednou z klíčových částí ISO 27001 je zavedení kontrol a kontrolní cíle - nedílnou součástí každého plánu řízení rizik. Tyto ovládací prvky zahrnují vše od politiky v oblasti lidských zdrojů po šifrovací standardy. Souhrnně odrážejí soubor osvědčených postupů pro správu informační bezpečnosti na organizační úrovni.
   

 • ISO IEC 20000-1 Management služeb pro informací technologie: ISO IEC 20000-1 je soubor standardů pro poskytovatele IT služeb, který shrnuje osvědčené postupy pro zachování bezpečnosti, poskytování konzistentních služeb a přijímání nových technologií. Tato norma stanovuje požadavky na systém, zásady správné praxe, vztahy, řešení a kontrolní procesy a další. Zatím poslední revize byla zveřejněna v roce 2011.
   

MANAGEMENT KVALITY JE TAKÉ DŮLEŽITÝ

Kromě managementu IT hraje také management kvality zásadní roli v bezpečnosti. Ve vysoce konkurečním odvětví informační bezpečnosti tak mohou podniky, které usilují o neustálé zlepšování svých operací, získat významnou výhodu nad svými konkurenty. Certifkací dle ISO 27001 nebo ISO IEC 20000-1, můžete získat rámec pro zlepšení efektivy a výsledků.

Certifikace managementu kvality zhrnuje implementaci procesů, které jsou osvědčené a měřitelné - to se promítá do snížení nákladů, zvýšení spokojenosti zákazníků a zodpovědného růstu.

Také spotřebitelé si stále častěji uvědomují tyto výhody. Mnozí trvají na spolupráci s dodavtelem, který může prokázat svůj závazek k zajištění kvality a poskytování nepřetržitého provozu. Tím tak certifikované IT organizace získávají důležitou prodejní výhodu, která jim pomůže vyniknout v již nasyceném trhu.
 

JAKÉ JSOU VÝHODY MANAGEMENTU ISMS V INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH?

IT oddělení v organizacích všech typů a velikostí mohou těžit ze zajišťování kvality v oblasti informačních technologií. Mezi klíčové benefity zavedení systému managementu bezpečnosti informací patří:
 

 • Plnění předpisů. V současné době existuje celá řada právních, smluvních a regulatorních požadavků na shodu týkající se systémů managementu informační bezpečnosti. Certifikovat dle požadavků ISO je relativně snadným a nákladově efektivním prostředkem k dosažení a udržení shody s danými požadavky.

 • Snížení pravděpodobnosti nákladného narušení údajů. Nepodaří-li se přiměření chránit vaše informační zdroje, může to vést k narušení dat, což může mít za následek pokuty z důvodu nedodržení. Poškození vaší značky a jména může mít fatální finanční důsledky. Zavedení těchto norem bezpečnosti informací může snížit pravděpodobnost výskytu narušení dat.

 • Plnění požadavku bezpečnostních auditů. Společnosti certifikované podle požadavků norem ISO prokazují dodržování všeobecně uznávaných zásad zajišťování kvality. To často snižuje počet žádostí zákazníků a zainteresovaných stran o bezpečnostní audity, což šetří čas a papírování.

 • Rozšíření vaší globální stopy. Tyto normy bezpečnosti informací jsou všeobecně uznávány a prováděny společnostmi po celém světě. Dodržování těchto norem vám může pomoci získat nové světové klienty a mezinárodní obchodní partnery.

 • Budování důvěry se stávajícími zákazníky a zúčastěnými stranami. Dodržování požadavků ISO norem bezpečnosti informací pomáhá budovat důvěru a důvěryhodnost se stávajícími obchodními partnery a ostatními zainteresovanými stranami. Budou tak mít jistotu, že je pro vás management bezpečnosti informací nejvyšší prioritou.

 • Chytřejší a informovanější rozhodnutí v oblasti managementu bezpečnosti informací. Efektivní řízení rizik je nezbytnou součástí managementu kvality v oblasti informačních technologií. Dodržování norem ISO zajišťuje provádění spolehlivých technických, administrativních a provozních kontrol, což usnadňuje posoudit a upřednostnit různé bezpečnostní IT rizika a činit informovanější rozhodnutí.
   

JAK VÁM NQA MŮŽE POMOCI ZAJISTIT POTŘEBY VAŠEHO SYSTÉMU MANAGEMENTU  BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

NQA je více než dvacet let váženým partnerem společností zavádějících ISO a jiné normy v oblasti IT a bezpečnosti informací. Náš tým mezinárodně uznávaných auditorů vám může pomoci ve všech fázích procesu certifikace poskytnutím specializovaného týmu z vaší oblasti, který pro vás zjednoduší záležitosti od začátku do konce.

Certifikace managmentu bezpečnosti informací je často vnímána jako stresující proces, ale nemusí být. V NQA je naším cílem pomoci vám přijmout systém, který je nejlepší pro vaše podnikání - náš přistup k certifikaci je založen na výkonech a orientaci na výsledky, spíše než na byrokracii. S naším globálním týmem auditorů máme skutečně mezinárodní rozsah. Naše audity jsou cenově dostupné pro klienty všech velikostí.

Chcete-li se dozvědět více o procesu certifikace a o možné spolupráci, obraťte se na NQA již dnes.