Environmental Management

EMAS

EMAS is the EU Eco-Management and Audit Scheme for environmental management.

CONTACT US

Jméno
Email
Telefon
Zpráva

Vaše údaje použijeme pouze pro tento požadavek, nebudou využívány pro žádné marketingové účely. Pro více informací si přečtěte naše zásady pro ochranu osobních údajů.

Nepředáme Vaše údaje třetím stranám.

What is EMAS?

EMAS is the EU Eco-Management and Audit Scheme which allows all types of organizations to improve their environmental performance and achieve recognition for doing so. Its origins lie in European Council Regulation 1836/93, which allowed participation by industrial sector organizations within the EU in the Scheme. This Regulation is now in its third version and extends to all types of organizations.

The aim of EMAS is to recognize and reward those organizations that go beyond minimum legal compliance and continuously improve their environmental performance.

EMAS calls for maintenance of an effective environmental management system (EMS) which ensures that an environmental policy is available, that objectives, targets and programmes are set to improve environmental performance and the promulgation of such to ensure continuous improvement as a whole.

Důvody pro zavedení

 • Evaluation
 • Improvement
 • Environmental Policy
 • Impact Reduction
 • Pollution Prevention
 • Legal Compliance
 • Culture Change
 • Corporate Responsibility
 • Reputation
 • Resource Management

Kroky k certifikaci

 1. Krok 1

  Vyplňte formulář žádosti, aby NQA získala informace o vaší společnost a požadavcích. Můžete to udělat buď vyplněním rychlého dotazníku online, nebo online formálního dotazníku žádosti o nabídku. Tyto informace použijeme k přesnému vymezení rozsahu auditu a návrhu certifikace

 2. Krok 2

  Jakmile odsouhlasíte náš návrh, budou pro vás rezervovány termíny dvou auditů u NQA auditora. Tyto audity se skládají ze dvou povinných návštěv, které tvoří počáteční certifikační audit. Vezměte prosím na vědomí, že musíte být schopni prokázat, že váš systém řízení byl plně funkční po dobu nejméně tří měsíců a byl předmětem pžezkoumání managementu a celého cyklu interních auditů.

 3. Krok 3

  Po úspěšném počátečním auditu je vydáno rozhodnutí o certifikaci a pokud je kladné, vydá NQA certifikát na požadovaný standard. Získáte tištěnou a elektronickou kopii certifikátu. Certifikát je platný po dobu tří let a je udržován prostřednictvím programu ročních kontrolních auditů a tříletého recertifikačního auditu.

Další podrobnosti