Home Certifikace Normy

Protikorupční Systémy Managementu

ISO 37001

ISO 37001:2016 je mezinárodní norma pro protikorupční systémy managementu.

ISO 37001: Protikorupční Systémy Managementu

Co si máte představit pod ISO 37001?

Norma ISO 37001 byla vydána v roce 2016 a je mezinárodním standardem pro systémy řízení proti úplatkům. Standard je navržen tak, aby organizacím napomáhal provádět a udržovat specifická opatření, která vedou k prevenci, odhalování a řešení korupce napříč organizací a jejími obchodními aktivitami.

To zpravidla zahrnuje:

 • Řešení korupčního chování v organizaci

 • Opatření k zamezení externí korupce poškozující organizaci

Certifikace ISO 37001 je vhodná pro jakoukoli organizaci po celém světě, bez ohledu na její velikost, podnikatelské aktivity nebo oborové zvyklosti. Lze ji snadno integrovat se stávajícím systémem řízení, jako je ISO 9001, ISO 22301, ISO 27001 nebo ISO 50001, a to pomocí společného uspořádání všech norem a identickým textem Annex SL. Zahrnuje řadu způsobů řízení a opatření, které představují globální osvědčené postupy bránící korupčnímu jednání.

CONTACT US

Jméno
Email
Telefon
Země
Zpráva

Vaše údaje použijeme pouze pro tento požadavek, nebudou využívány pro žádné marketingové účely. Pro více informací si přečtěte naše zásady pro ochranu osobních údajů.

Nepředáme Vaše údaje třetím stranám.

Důvody pro zavedení

V systému protikorupčního řízení klademe důraz na následující aktivity:

 • Protikorupční politika

 • Dodržování předpisů proti úplatkům

 • Posouzení rizik

 • Náležitá péče

 • Ochrana proti stíhání

 • Kontrolní mechanismy a způsoby řízení opatření

 • Postupy pro ohlašování a vyšetřování

 • Opatření proti korupci uvnitř organizace

 • Účinné postupy proti úplatkům

 • Prokazování souladu s příslušnými právními předpisy, jako je Zákon o úplatcích č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku.

Benefits of ISO 37001 Certification

Soulad s právními předpisy icon

Soulad s právními předpisy

Pochopte, jak zákonné a regulační požadavky ovlivňují vaši organizaci a její zákazníky.

Podnikejte s jistotou icon

Podnikejte s jistotou

Vyhněte se výpadkům při řízení rizik, dodržování zákonů a ostražitosti budoucích bezpečnostních problémů a obav.

Být připraven icon

Být připraven

Snižte riziko úplatkářství, ke kterému dochází ve vaší organizaci nebo vůči vaší organizaci a / nebo zaměstnancům.

Obchodní odolnost icon

Obchodní odolnost

Vyhněte se výpadkům a finančním ztrátám s efektivním řízením rizik, havarijní připravenosti a plánováním nepředvídaných událostí.

Omezte dobu vyšetření na minimum icon

Omezte dobu vyšetření na minimum

Systém řízení vám pomáhá omezit dobu vyšetřování při porušení bezpečnosti potravin.

Konzistentní přístup ke kvalitě icon

Konzistentní přístup ke kvalitě

Společný přístup v dodavatelském řetězci pro vývoj dodavatele nebo subdodavatelů, řízení konzistence, kompetence a kontroly.

Je pro nás ISO 37001 vhodné?

Implementace ISO 37001 zahrnuje:

 • Protikorupční politiku

 • Pověření osoby odpovědné za boj proti úplatkům a provádění opatření zamezujících korupci uvnitř i vně organizace

 • Posouzení rizik

 • Náležitou péči

 • Kontrolní mechanismy a způsoby řízení protikorupčních opatření

 • Postupy pro ohlašování a vyšetřování korupce

Jak vám NQA může pomoci

Certifikační společnost NQA se zaměřuje na seriózní podporu svých zákazníků a jejich úspěšné podnikání.
Díky bohatým zkušenostem s poskytováním akreditovaných certifikátů systémů managementu je NQA vhodným partnerem a bude dohlížet, aby organizace naplňovala požadavky zúčastněných stran a plnila očekávané oborové standardy.

Technické výbory a průmyslové vztahy
NQA je zapojena do nejrůznějších oborových komisí a projektů národní standardizace, což nám pomáhá udržovat intenzivní povědomí o změnách v různých odvětvích podnikání.

Přenos znalostí podporující strategie našich klientů
Společnost NQA se zavazuje zajistit povědomí zákazníků o strategických změnách v mnoha oborech, naši auditoři se vyznají v technických předpisech a normách, které mohou ovlivnit váš přístup k systému řízení.

Kroky k certifikaci

 1. Krok 1

  Vyplňte formulář žádosti, aby NQA získala informace o vaší společnost a požadavcích. Můžete to udělat buď vyplněním rychlého dotazníku online, nebo online formálního dotazníku žádosti o nabídku. Tyto informace použijeme k přesnému vymezení rozsahu auditu a návrhu certifikace

 2. Krok 2

  Jakmile odsouhlasíte náš návrh, budou pro vás rezervovány termíny dvou auditů u NQA auditora. Tyto audity se skládají ze dvou povinných návštěv, které tvoří počáteční certifikační audit. Vezměte prosím na vědomí, že musíte být schopni prokázat, že váš systém řízení byl plně funkční po dobu nejméně tří měsíců a byl předmětem pžezkoumání managementu a celého cyklu interních auditů.

 3. Krok 3

  Po úspěšném počátečním auditu je vydáno rozhodnutí o certifikaci a pokud je kladné, vydá NQA certifikát na požadovaný standard. Získáte tištěnou a elektronickou kopii certifikátu. Certifikát je platný po dobu tří let a je udržován prostřednictvím programu ročních kontrolních auditů a tříletého recertifikačního auditu.

Další podrobnosti

Připraveni začít?

Získejte konkrétní údaje o nákladech na certifikaci.
Jsme k dispozici na čísle 736 613 947 nebo nám pošlete Vaše číslo a my Vám zavoláme zpět, abychom s Vámi probrali požadavky na certifikaci.