Colognia press

07 listopadu 2019

Colognia press, a.s. je společnost zaměřená na péči o zákazníka, vytváření vhodných podmínek pro udržitelné životní prostředí a zejména bezpečnost zaměstnanců při práci. Společnost si zakládá na rozvíjení pozitivní firemní kultury. Její součástí je, aby se zaměstnanci cítili bezpečně a byli pravidelně informováni o vývoji firmy. K tomu jim pomáhá firemní newsletter s názvem Dreams & Work. Cílem aplikování systému řízení kvality, environmentu a bezpečnosti práce je vyšší spokojenost spolupracovníků a zvyšování loajality zákazníků. Krok za krokem v tiskárně tento systém vylepšují a vidí v něm jeden z hlavních nástrojů, jak obstát v silné konkurenci a dále akcelerovat.

CZ-CaseStudy Colognia

Minimum pracovních úrazů

Od počátku zavádění změn v systému řízení měli v Colognia press na mysli, aby se v něm lépe orientovali vedoucí pracovníci, a aby získali přehled o své roli při plnění zákonů či technických předpisů.

Colognia press považuje standardy za vhodný a podporovaný závazek, vytvářející takové pracovní prostředí, ve kterém dochází k minimu pracovních úrazů. ISO 45001 napomáhá systematicky zlepšovat zdraví a bezpečnost na pracovišti a díky vhodnému výběru surovin a chemických látek snižuje vliv na životní prostředí, což oceňuje blízké okolí firmy a její zákazníci. Díky poskytování odborných služeb a optimalizaci auditorského týmu NQA, bylo vytvořeno vhodné pracovní klima, ve kterém jsou pravidla a požadavky pro certifikaci oboustranně sdíleny.

Auditorský tým NQA má jiný přístup,“ řekla Denisa Hanusková, specialistka kvality. „Zahajovací schůzka, které
se zúčastnilo naše vrcholové vedení, byla vedena profesionálním způsobem a poskytla srozumitelné informace, jak bude audit probíhat, a co lze v průběhu auditu očekávat.

Spokojenost zákazníků na prvním místě

Společnost Colognia press je jednou z nejoblíbenějších tiskáren v ČR s širokým sortimentem výrobků, který je neustále rozšiřován. Je ryze českou firmou se špičkovým strojním vybavením. Colognia je firma vybudovaná od nuly. Vyrostla během 23 let na podnik s téměř 130 zaměstnanci, ročním objemem více než 30 tisíc zakázek a tržbami přes 14 mil. EUR. Jejich flexibilní obaly, vyráběné z certifikovaných materiálů, jsou vhodné pro použití v potravinářství nebo pro výrobu sáčků. Mezi hlavní reference patří: Fresenius Kabi, Foxconn, DHL, Tchibo, Burda Eastern Europe, Yankee Candle, Healthy Food Brands Ltd., Vitana, Korunní.

Pro společnost Colognia press a.s. jsou její klienti partnery, péče o ně je na prvním místě. Společnost se snaží navrhovat ideální řešení tak, aby vyšli vstříc všem jejich požadavkům. Jsou číslem 1 ve výrobě etiket, které nevnímají jako produkci a dodávku zboží, nýbrž jako důležitou součást výrobního procesu partnera. Ve svém rozsáhlém produktovém portfoliu mají, mimo jiné:
  • Potravinářské etikety - včetně srštitelných rukávových etiket, které po nasazení obepnou produkt pomocí horkého vzduchu nebo páry.
  • Chytré etikety na bázi RFID technologií – etikety obsahující mikročip s anténkou, který pomáhá identifikovat objekt na určitou vzdálenost pomocí radiofrekvenčních vln.
  • Speciální obaly – tuby, lamináty, nekonečné pásy nebo vstupenky.

​V poslední době se podařilo Colognia press, vedle revidovaných systémů pro kvalitu a životní prostředí, zavést požadavky normy ISO 45001 pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Propojení všech systémů řízení, tzv. integrace, způsobila větší kompatibilitu a zjednodušila dokumentaci společnosti.

Díky tomu jsou lépe připraveni plnit své závazky vůči pracovníkům, přičemž jsou schopni doložit nejen svým zákazníkům, ale i ostatním zúčastněným stranám státního dozoru, jak pečují o všechny své zaměstnance a jakým způsobem pro ně zajišťují vhodné pracovní prostředí.

Přechod na novou normu ISO 45001

CZ-CaseStudy CologniaMezinárodní standardy pro environmentální management a kvalitu se přiblížily normě ISO 45001 pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví. V rámci jednoho systému existují společné postupy, které standard OHSAS 18001 komplikoval zejména rozdílnými požadavky. Přechod z britské normy OHSAS 18001 na ISO 45001 umožnil jednodušší orientaci v dokumentaci, sjednotil postupy provádění interních auditů a ročního přezkoumávání.

Přechod na ISO 45001:2018 pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví ukazuje na zájem vedení společnosti vnímat a respektovat zájmy dalších zainteresovaných stran a v regionu dbát na ekologii, zdraví pracovníků. I z tohoto důvodu se firmě daří být atraktivním partnerem pro stávající a budoucí zaměstnance.

Nikola Bíbrová, která má na starosti správu integrovaného systému, se k přechodu společnosti na novou normu v únoru 2019 vyjádřila: „Připravujeme zaměstnance na to, že se může objevit schránka pro náměty a připomínky, označená a umístěna všem na očích. Také plánujeme, že zaměstnanci budou na základě svých podnětů systematičtěji informováni o tom, jak podnět dopadl a co se bude dít dál.“
CZ-CaseStudy Colognia