Home Zdroje Případové Studie

EVC Group s.r.o. Případové Studie

21 dubna 2022
Společnost EVC Group s.r.o. byla založena v roce 2007, s hlavním zaměřením na prodej jednostopých a dvoustopých elektromobilů. Od roku 2008 se rozšířila o vlastní přestavby spalovacích vozidel na elektrický pohon – např. traktůrku na sečení trávy nebo terénního osobního vozidla.Normy: ISO 9001:2015


Od roku 2012 začaly vznikat bateriové lithiové systémy pro přední české výrobce vozidel MHD jako např.  elektrobusy a bateriové trolejbusy plzeňského výrobce ŠKODA ELECTRIC nebo libchavské společnosti SOR. V tomto roce EVC Group prošlo úspěšně certifikací od NQA. Sídlo společnosti je od roku 2020 na adrese:

Nádražní 1383, 768 24 Hulín. Od první certifikace vzrostl počet zaměstnanců z 11 na 39. Od roku 2021 má společnost nový předmět certifikace: “Přestavba vozidel na elektrický pohon a jejich servis. Návrh, výroba a prodej komponentů pro vozidla s elektrickým pohonem.

Aktuálně je EVC Group největším výrobcem lithiových bateriových systémů průmyslové kvality na českém a slovenském trhu. Ve svém portfoliu má nadále elektrifikaci vozidel a různých druhů strojů, stejně jako novodobě výrobu bateriových úložišť (ESS) a vodíkových aplikací.

Hlavní cíle společnosti:

  1. Neustále směřovat know-how v oboru na evropskou špičku pomocí výzkumu a vývoje.

  2. Provazovat teorii s praxí, integrovat nové poznatky se stávajícími zkušenostmi a díky tomu vyrábět zařízení a produkty, které jsou inovativní, kvalitní a s nejlepším poměrem cena/výkon.

  3. Dodávat technologicky vyspělá, spolehlivá a pro zákazníky ekonomicky výhodná řešení.

“Cítíme radost a zadostiučinění, když je náš zákazník s naším produktem spokojen a pomáhá mu v jeho vlastním růstu. A protože máme velké cíle, děláme vše pro to, aby naši zaměstnanci měli oprávněný pocit, že jsou důležitou součástí života firmy, která je jim oporou.”
 
Reference společnosti:

  1. CZ LOKO (trakční baterie pro prototypovou posunovací lokomotivu (2018)

  2. Elektrifikace midibusů značky ROŠERO-P na platformě  IVECO DAILY (2012)

  3. Citroën Jumper – Pohony a trakční baterie pro elektrické dodávky EVC eVAN (2012-2017)

  4. SOR Libchavy a.s. – dopravní podniky na území střední a východní Evropy (2017 a dále)

  5. ŠKODA Electric a.s. – dopravní podnik města České Budějovice (2018)

Jaký byl hlavní cíl (cíle) pro certifikaci?

Cílem zajištění certifikace bylo ověření správnosti interních postupů, jehož potvrzení bychom mohli nadále využít při získávání nových obchodních zakázek a příležitostí. Jedná se tak o win-win stav.

Jaké konkrétní výhody certifikace přináší pro Váš podnik?

Z důvodu rychlejšího růstu konkurenčního prostředí bylo od začátku pro naši společnost důležité, aby měla nastavený systém managementu kvality. Certifikace nám pomáhá zejména postupně zvyšovat kvalitu výrobků a poskytovaných služeb, posiluje naši důvěryhodnost v očích nejen našich zákazníků, jejichž systém kvality kolikrát ani neumožňuje spolupráci s firmou, která tuto certifikaci nemá. Umožňuje nám se účastnit výběrových řízení a tendrů, které nám přináší další zakázky. Tím přispíváme i k rozvoji elektromobility a uspokojení trhu v této oblasti.
 
K tomuto dotazu se vyjádřil Ing. Kobert, auditor společnosti EVC Group s.r.o. (p. Kobert, 04.02.2022): “Nově vzniklá organizace, která nemůže při nastavování systému řízení pro dosahování záměrů firmy vycházet z dřívějších zkušeností. Systém managementu kvality jim pomohl pro vytvoření řídících standardů a usnadnil ji zavedení požadavků trhu a zákazníků z praxe.”

Co musela Vaše firma udělat pro získání certifikace?   

Nemálo z požadavků k zajištění certifikace ve firmě již existovalo, hlavní výzvou bylo tyto procesy setřídit v nové logice a zajistit jejich naplňování.

Proč jste se rozhodli pro certifikaci využít certifikační společnost NQA CZ s.r.o.?

Agenturu NQA jsme si vybrali na základě doporučení společnosti, která v oblasti kvality měla s touto agenturou již bohaté a dobré zkušenosti. Na tuto tradici navázala i naše společnost, která se díky výborně nastavené spolupráci postupně zlepšuje.

Cílem každé společnosti, která vytváří produkty nebo poskytuje služby, je chtít pro své odběratele to nejlepší. A právě systém kvality, který se zaměřuje zejména na spokojenost zákazníka, jak v oblasti splnění jeho náročných požadavků na výrobek či službu, tak i termínu dodání, by měl vše zvládnout.

Spokojenost zákazníka, který svými referencemi může ovlivnit i další růst společnosti, je na prvním místě. Vše vystihuje věta, často používaná ve spojení se systémem managementu a řízení: „Kvalita je, když se vrací zákazník, a ne zboží.“

NQA nás oslovila zejména svojí specializací na systémy kvality i v malých firmách, zaměřených zejména na automobilový průmysl a životní prostředí. Vzhledem k tomu, že předpokládáme rozvoj firmy i v budoucnosti, věříme že nám zejména přísnější dohled NQA pomůže v dalším růstu, takže můžeme potvrdit, že agentura plní naše očekávání.

Využíváte služeb konzultanta, který Vám pomohl zavést

Mezi prvními úkoly, po zavedení systému managementu kvality na konci roku 2011, bylo oslovit externí auditory v oblasti systému kvality.

První interní audit v roce 2012 proběhl již za pomoci vedoucího auditora z KCM Consulting s.r.o., který na pozici konzultanta spolupracoval ještě v roce 2019.
 
Po základním proškolení 2 zaměstnanců na interní audit, od roku 2020 nepravidelně využíváme poradenství ze strany externí auditorky ze společnosti MBK Consulting. Změna konzultanta byla přínosem zejména v pohledu na společnost trochu jinak. Netýkal se ani odbornosti, spíše ženského profesionálního pohledu, který se zaměřuje více na detaily
.

Kdo byl (příp. stále je) Vaším auditorem a jak jste se seznámili s postupem auditu?

Od zahájení spolupráce s agenturou NQA je stále auditorem naší společnosti Ing. Zdeněk Kobert, který vývoj naší společnosti sleduje pravidelně, vždy s ročním odstupem.

Nelze říci, že by byl první audit těžký, neboť představitel managementu pro kvalitu měl odborné znalosti normy ISO 9001, získané ze školení na interního auditora, a připravil tak vše v souladu se základními požadavky normy, zejména dokumentaci. Očekávala se spíše doporučení ke zlepšení, což z auditu také vyplynulo.

Z oficiálního vyjádření auditora zaznělo, že společnost má vhodně nastavený systém řízení záznamů, měří a přezkoumává spokojenost zákazníků, ale používané metody nejsou vždy vhodné pro každý produkt či zákazníka. Dále jsou vedeny zápisy, které ne vždy jsou vhodně strukturované a uložené. Nejen v těchto oblastech byla navržena doporučení pro další zlepšování, připomínkám se nevyhnuly procesy v servisních službách a procesy plánování realizace produktu.

Určitě lze říci, že každý audit přináší nové poznatky, zkušenosti i nové přístupy.

Ing. Kobert se k tomuto dotazu vyjádřil (p. Kobert, 04.02.2022): “Firma očekávala, že audit bude probíhat především v oblasti ověřování shody dokumentace s požadavky normy. Byli překvapení, že důraz byl kladen především na efektivnost procesních vazeb, to znamená na pochopení vzájemných vztahů mezi procesy a jejich výstupy a kontrolu jejich správnosti např. Obchod, technická příprava výroby, výroba atd.). Následně důrazné zajištění řízených podmínek pro výrobu a montáž (aplikaci správné praxe tzn. označení jednotlivých komponent produktů, jasné a stručné postupy atd.).”

Je ještě něco, co byste chtěli dodat k certifikačnímu procesu/plánům pro budoucí certifikaci?

Dodat lze jedině to, že bychom měli být střídmí ve stanovování svých cílů, které nám udávají krok při zlepšování. Více analyzovat rizika a příležitosti, snižovat počty reklamací a interních neshod, naučit se je lépe vyhodnocovat. Nastavit vztahy s dodavateli a zejména se zákazníky tak, aby se vzájemně doplňovaly a vytvářely potřebné zázemí pro plnění požadavků ze strany zákazníků. Dobré jméno společnosti je reklama sama o sobě, a to v době, kdy trh je čím dál více přesycen, není špatný standard. 
 
Vyjádření Ing. Koberta ze dne 4.2.2022: “Aby si stanovovali relevantnější cíle, které by více provazovaly firemní záměry s potřebami zákazníků a činnostmi, které je potřeba vykonat – procesy. Rozvíjet systém vhodných indikátorů výkonnosti, v rámci kterých by bylo možno efektivněji sledovat účinnost QMS (včetně plnění záměrů firmy). Neustále rozvíjet dokumentované Informace potřebné pro efektivní řízení procesu tzn. slaďovat postupy a směrnice s procesy.”