Home Zdroje Případové Studie

Glenmorangie Případová Studie

18 srpna 2015
Glenmorangie je certifikována dle normy ISO 14001 pro svůj systém řízení ochrany životního prostředí.

POMÁHÁME GLENMORANGIE DĚLAT ZELENĚJŠÍ WHISKY

Když se proslulý výrobce skotské whisky Glenmorangie rozhodl snížit svůj vliv na životní prostředí, oslovil NQA, aby mu pomohla. Tento krok měl velmi logický vývoj, NQA pomáhalo společnosti před časem s dosažením ISO 9001 v managementu kvality. Po detailním studium a zavedení příznačné nové politiky je nám potěšením říci, že Glenmorangie je nyní certifikována dle normy enviromentálního managementu ISO 14001. Abychom udělali něco pro životní prostředí - připijeme si na to.

Glenmorangie chtěla jít na minimum zákonných požadavků a aktivně usilovala o redukci svého vlivu na životní prostředí ve všech oblastech.

Výrobce skotské whisky Glenmorangie byl certifikován dle normy enviromentálního managementu ISO 14001, která garantuje zavedení procesu, jehož součástí je závazek snížit svůj dopad na životní prostředí. 

Důraz na ochranu životního prostředí je prioritou pro celý průmysl výroby skotské whisky, v čele se družením Skotské Whisky. Tato organizace, sdružující největší skotské výrobce, zosnovala enviromentální strategii v roce 2010 a odsouhlasila tím shodné cíle pro zlepšení celého průmyslu.

Nejúčinnější cesta pro dosažení těchto cílů byla pro Glenmorangie pracovat na zavedení certifikace ISO 14001.  
“Vždy jsme si byli jistí, že jsme plně v souladu s právní legislativou,” poukazuje vedoucí právního oddělení John McMullen. “To bylo a stále platí: splnění minima legislativních norem není dost - chceme si být jisti, že neustále jdeme dále cestou snížení našeho dopadu na životní prostředí a v tom nám pomáhá struktura provedená na základě ISO 14001.”

Provedení nad rámec požadavků

Příkladem tohoto postupu je úprava odpadních vod. Pro úpravu odpadních vod vznikajích z výrobních procesů nejsou žádné legislativní požadavky. Běžnou praxí je, že se odvádí přímo do moře. Společnost nyní aktivně hledá alternativní cestu, jak by šlo lépe nakládat s odpadními vodami.

V rámci této iniciativy společnost jasně prokazuje nefalšovaný závazek ke zlepšování životního prostředí. John McMullen poukazuje: “Naši zákazníci jsou vzdělanější v otázkách životního prostředí a ačkoli naše enviromentální výkonnost nemůže být to hlavní, nač myslí, když si jdou koupit výrobky Glenmorangie, je to stále problém, který bereme velmi vážně.”

Plánování postupu

Společnost se rozhodla pro certifikaci asi rok před konečným certifikačních auditem a dotázala se certifikačního orgánu NQA, zda by jim provedla diferenční analýzu, která by odhalila opatření, jež musí být zavedeny nebo zlepšeny.

“Mnoho opatření jsme měli již zavedeno,” pokračuje John McMullen. “Diferenční analýza a následné plánování soudržného systému managementu nám umožnilo udělat krok zpět, znovu zhodnotit každou část podniku a naplánovat strategii pro zlepšení.”

ISO 14001 požadovalo, aby byl zvážen každý aspekt společnosti, což byl také plán Glenmorangie. Plán pro zlepšení obsahuje alternativní zdroje energie (zvláště významné pro lihovary, které nemají přístup k rozvodu plynu), nakládání s odpody a opatření pro úspory energie, rovněž jsou zvažována pravidelná měření a vzdělávací programy.

“Probíhající proces a hlavně zapojení externího auditora je důležitá věc pro společnost, což bylo jasné všem našim zaměstnancům. Obnovený důraz na školení je obzvláště důležitý, a to samo o sobě je výsledkem výrazného zlepšení. Například nedávno jsme měli malou chemickou havárii a všichni okamžitě reagovali učebnicově na řešení tohoto problému.”

Nalezení správného partnera

NQA a Glenmorangie již měli vytvoření vztah, protože NQA je certifikační orgán zodpovědný za dohled nad certifikací managementu kvality Glenmorangie ISO 9001.

Proto byl logický postup, že NQA byla požádána o zhotovení diferenční analýzy a vykonání následného certifikačního auditu.

“Přístup NQA je praktický a proaktivní. Náš auditor pochopil smysl našeho podnikání a je schopný doporučit řešení, které bylo zavedeno v dalších organizacích. Jsem si jist, že každý další audit bude přínosem pro naši výkonnost.”