Home Zdroje Novinky

Aktualizace ISO 27001:2022

12 srpna 2022
V očekávání vydání normy ISO 27001:2022 koncem roku, stanovilo Mezinárodní akreditační fórum (IAF) povinné požadavky pro přechod na novou verzi této normy. Tyto požadavky jsou podrobně popsány v dokumentu IAF MD 26.
Co potřebujete vědět, jste-li certifikováni dle normy ISO 27001:2013:
  1. Na přechod na novou normu ISO 27001:2022 máte 36 měsíců. Po 36 měsících bude platnost všech certifikátů ISO 27001:2013 ukončena.
  2. V této lhůtě bude muset Váš certifikační orgán provést přechodový audit a vydat aktualizovaný certifikát.
  3. Přechodový audit určí, zda jste svůj systém ISMS aktualizovali podle požadavků normy ISO 27001:2022, včetně významných změn v příloze A.
  4. Přechod může být proveden během dohledového nebo recertifikačního auditu, nebo může být proveden samostatně nezávisle na pravidelných auditech.
  5. Po uplynutí 12 měsíců od vydání normy ISO 27001:2022 již nebude možné vydávat nové certifikáty pro normu ISO 27001:2013.

Co dělá NQA?

  1. v NQA pracujeme na tom, abychom Vám mohli poskytovat další konkrétní pokyny a podporu. Na našich webových stránkách vytvoříme sekci zaměřenou na přechod na ISO 27001 a budeme o tomto tématu komunikovat se všemi certifikovanými zákazníky.
  2. V nejbližší době naplánujeme školení na téma přechodu ISMS.
  3. Budeme se připravovat na provádění auditů podle normy ISO 27001:2022 a podporovat naše klienty tak, aby jejich přechod proběhl hladce.
Jakmile budou k dispozici další informace, budeme je pro Vás aktualizovat. Chcete-li být informováni o nejnovějším vývoji v oboru, připojte se k naší company page na LinkedIn, kde pravidelně zveřejňujeme aktuální informace.