Home Zdroje Novinky

Byla Zveřejněna Norma AS9100:2016!

23 září 2016
Dlouho očekávaná norma AS9100:2016 (AS9100D) byla vydána a vydání norem AS9110 a AS9120 se předpokládá během několika pár měsíců.

Dlouho očekávaná norma AS9100:2016 (AS9100D) byla vydána a vydání norem AS9110 a AS9120 se předpokládá během několika pár měsíců.

SHRNUTÍ ZMĚN

AS9100:2016 obsahuje mnoho změn, které zahrnují:

 • Novou strukturu odpovídající Annexu SL
 • Zaměření na bezpečnost produktu
 • Zaměření na prevenci padělaných dílů
 • Myšlení založené na riziku
 • Povědomí o systému řízení v celé organizaci
 • Povědomí o vlivu lidského faktoru

Změny byly již shrnuty Sdružení mezinárodní letecké kvality (IAQG) a více informací je možné vyhledat na webových stránkách FAQ, které zahrnují detailní prezentace, články, doložky o změnách a korelační matice.

DODATEČNÝ PŘEDPIS 003

IAQG vydalo dodatečný předpis 003 pro zajištění řádného a efektivního přechodu ze současné verze na novou verzi pro tisíce leteckých společností, který je zatím ve fázi konceptu. Klikněte zde pro více informací z našeho současného blogu.

ČASOVÝ PLÁN A KLÍČOVÉ MEZNÍKY

NQA předpokládá začátek auditování dle nových verzí norem na začátku roku 2017. Všechny audity, které budou plánovány po 1. červnu 2017, musí být již dle AS9100:2016 a přechodový audit musí být proveden nejpozději do 1. června 2018. To znamená, že budete mít na přechod pravděpodobně pouze 16 měsíců.
 
Jak již uvedlo mezinárodní letecké kvality (IAQG), DP 003 obsahuje řadu termínů, kterých si letecké certifikované firmy musí být vědomy. Ty jsou v souladu s lhůtami spojenými s ISO 9001:2015 a zde jsou také některé důležité milníky pro přechody u společnosti NQA:

 • Leden/únor 2017 – NQA očekává začátek provádění auditů dle těchto nových norem

 • Březen 2017 - NQA bude diskutovat o Vaší připravenosti k přechodu na AS 9100/9110/9120:2016 s představiteli Vaší společnosti

 • 1. červen 2017 – Všechny audity po tomto datu musí být dle nejnovější verze norem

 • 1. prosinec 2017 - NQA provede analýzu zmírnění rizik pro libovolného klienta, který nebyl do této doby převeden na vydání leteckých norem 2016

 • 1. červen 2018 – všechny přechodové audity dle nejnovějších leteckých norem pro klienty NQA musí být provedeny do tohoto data

 • 1. září 2018 – NQA musí obdržet všechny zprávy z přechodových auditů, doprovodnou dokumentaci a uzavřené neshody do tohoto data

 • 15. září 2018 – NQA musí provést certifikační rozhodnutí pro přechod klienta na nejnovější vezre leteckých norem do tohoto data. Pokud se tak nestane, certifikace nebude způsobilá pro přechod a bude vyžadován vstupní a certifikační audit.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

 • DP 003 požaduje, aby certifikační orgány jako NQA rozšířily dobu přechodového auditu nad rámec plánovaného dohledu nebo recertifikace. 

 • Přechodový audit může být proveden během dohledového, recertifikačního nebo speciálního auditu.

 • Pokud budete přecházet v rámci dohledového nebo speciálního auditu, doba platnosti Vašeho současného certifikátu bude zachována. 

 • V případě, že budete přecházet při recertifikačním auditu, obdržíte nový certifikát s platností tří let.

 • Společnost nemůže být současně certifikována dle nejnovější verze ISO 9001:2015 a současnou verzi serií norem AS9100 (např. ISO 9001:2015 a AS9100C).

DALŠÍ KROKY

Pořiďte si normu AS9100:2016 (AS9100D) zde: http://www.sae.org/technical/standards/AS9100D 

a co nejdříve začněte zavádět její požadavky. Přestože nemůžete získat certifikát na novou normu do začátku roku 2017, Vaše pochopení a implementace požadavků této nové normy zajistí, že budete na dobré cestě k zahájení certifikace v roce 2017 a vyvarujete se možným časovým zmatkům v roce 2018.

 • Použijte připravované přechodové pomocné materiály NQA včetně e-mailů, dokumentů a webinářů, které vás upozorní na hrozící lhůty a termíny, z nichž další bude publikování norem AS9110: 2016 a AS9120: 2016.

 • Vynaložte veškeré úsilí, abyste provedli Váš přehodový audit v roce 2017 – neodkládejte ho! Plánovaným vedením Vašeho přechodového auditu v roce 2017 se vyhnete chybám a zmatkům způsobeným nedostatkem času v roce 2018, kdy je konečný termín pro přechod.

 • Závěrem, promluvte si včas s NQA o Vašem přechodovém auditu. Nezapomeňte, že podle požadavků DP 003 bude audit delší, než Vaše pravidelné audity. Po přezkoumání Vaší žádosti budeme moci určit skutečnou délku Vašeho přechodného auditu.