Home Zdroje Novinky

Norma ISO 22000:2018 byla zveřejněna!

26 června 2018
Revidovaná norma ISO 22000:2018 bezpečnosti potravin byla zveřejněna dne 19. června 2018, ale jaké jsou změny?

ISO 22000:2005, mezinárodní norma bezpečnosti potravin, která specifikuje požadavky na zajištění bezpečné produkce v rámci celého potravinářského řetězce, od farmy po vidličku, byla nyní revidována a aktualizována a byla vydána norma ISO 22000:2018.

Cílem této aktualizace bylo harmonizovat schéma s dalšími normami podle struktury ISO na vysoké úrovni. Každý, kdo je v současnosti certifikován podle normy ISO 22000:2005, bude mít na přechod na nový standard tři roky.

Jaké jsou změny?

ISO 22000 implementovala strukturu na vysoké úrovni (HLS) s 10 klauzulemi, jako ostatní ISO normy, například ISO 9001, ISO 14001 a nedávno vydaná normy ISO 45001. To nyní usnadňuje integraci těchto systémů řízení pro organizace, které je používají všechny.

Nora má nyní silné spojení se zásadami hygieny potravin Codex Alimentarius a nový přístup k riziku na dvou různých úrovních, organizační (strategické směřování podniku) a provozní úroveň.

Dva různé cykly Plan-Do-Check-Act spolupracují v této nové verzi, jedna prostřednictvím celého systému řízení bezpečnosti potravin a druhá na provozní úrovni, která současně pokrývá zásady HACCP.

Byly přidány nové definice a kritické výrazy, jako jsou CCP, OPRP a PRP byly revidovány a jsou nyní jasnější.

Norma ISO 22000:2018 nahrazuje ISO 22000:2005, všechny certifikované organizace musí přejít do 19. června 2021, kdy skončí přechodné období a verze 2005 bude stažena.

Pro více informací nás kontaktujte. Také si můžete zakoupit novou verzi ISO zde.