Home Zdroje Novinky

Důležité informace týkající se auditů dle ISO 9001 a ISO 14001

02 listopadu 2017
Všechny audity podle ISO 9001 a ISO 14001, které byly dokončeny 15. března 2018 nebo později, musí být provedeny podle standardu 2015.

V souladu s blížícím se termínem pro přechodové audity ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 (přibližně za 10 měsíců), IAF vydalo prohlášení, že všechny audity dle norem ISO 9001 a ISO 14001 prováděné po 15. březnu 2018 včetně, musí být provedeny dle verzí norem z roku 2015.

To znamená, že každý naplánovaný a dokončený audit bude po tomto datu prováděn podle ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. To zahrnuje audity 1. a 2. stupně, audity ověřující změnu předmětu certifikace nebo přidání provozovny, dále i audity dohledové a recertifikační.

Stanovený termín 15. března 2018 je přesně 6 měsíců před konečným termínem pro přechod na nové normy systému řízení kvality a systému řízení životního prostředí. Každá organizace, která nedokončí přechod na ISO 9001:2015 nebo ISO 14001:2015 do 15. září, již nebude mít po tomto datu platný certifikát.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.